Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst': impact op het voetbal

KNVB Media
KNVB Media
12 oktober, 12:07

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III wordt ruim gesproken over sport. - Foto: KNVB Media

Het nieuwe kabinet Rutte III heeft dinsdag het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Er waren de afgelopen weken al veel plannen uitgelekt, maar voor het eerst hebben we het hele pakket in totaliteit kunnen beschouwen.

Wat valt op? Er wordt ruim gesproken over sport. Het kabinet erkent dat sport de gezondheid bevordert en plezier, trots en saamhorigheid brengt. Er wordt ieder jaar ruim twintig miljoen extra uitgetrokken voor breedte- en topsport. Daarnaast zet dit kabinet in op het versoepelen van de regels rondom flexibel werk en komen er maatregelen en geld voor preventie, gezondheidsbevordering, en de kwaliteit van leven.

Kantines en toegangskaarten

Maar dit is ook het kabinet dat het lage btw-percentage verhoogt van zes procent naar negen procent, hetgeen onze supporters en voetballers niet alleen gaan merken in de kantines, maar ook aan de prijzen van toegangskaartjes die kunnen gaan stijgen. Veel van de maatregelen, zo ook de btw-verhoging die het voetbal het meest concreet raakt, gaan in per 2019. 

Voor het voetbal zijn er een aantal concrete aanknopingspunten om de komende jaren de samenwerking aan te gaan met deze nieuwe regering en kansen voor het voetbal te pakken. Maar ook om op bepaalde punten juist onze stem te laten horen als het voetbal benadeeld wordt.

De verhoging van het lage btw-percentage gaan onze leden en supporters merken in de kantines van de amateurclubs.

belangrijkste punten voor voetbal

Centrale positie voor het verenigingsleven

De nieuwe coalitie benadrukt het belang van sport met het oog op gezondheid en sociale cohesie. “Samen met de sportsector en gemeenten willen we de sport in Nederland financieel en organisatorisch versterken. Sportbonden en een bloeiend verenigingsleven hebben hierin een centrale positie.”

Het nieuwe kabinet erkent dat bonden en verenigingen het steeds lastiger hebben om vrijwilligers te vinden en dat de financiële mogelijkheden voor verdere professionalisering van de breedte- en topsport beperkingen kennen.

Sportakkoord

Het nieuwe kabinet wil graag een sportakkoord sluiten met sportbonden, gemeenten en sportverenigingen om te komen tot een ‘toekomstbestendige’ financiering en organisatie van de sport in Nederland. Tevens stelt het kabinet structureel tien miljoen euro beschikbaar om samen met gemeenten de bonden en de sportsector aantrekkelijker te maken en te houden.

Preventie door sport

Dit kabinet neemt maatregelen en trekt geld uit voor preventie en gezondheidsbevordering en de kwaliteit van leven. Sport wordt expliciet genoemd in de passage over een te sluiten Preventie-akkoord

Duurzaamheid

Dit kabinet zet sterk in op duurzaamheid. Om de gemaakte afspraken in het klimaatverdrag van Parijs na te komen, wordt milieuvervuilend gedrag duurder gemaakt. Stadions en verenigingen zullen hier ook mee te maken gaan krijgen. De subsidieregeling voor energiebesparing bij sportverenigingen wordt daarentegen wel verlengd.

Voetbal & veiligheid

Het nieuwe kabinet trekt een half miljard uit voor meer veiligheid. De nieuwe regering wil daarom investeren in mankracht en expertise op het gebied van veiligheid en politie.  De nationale politie krijgt structureel 267 miljoen extra voor onder andere meer agenten. Ook andere onderdelen in de strafketen worden versterkt met extra middelen. Over de handhaving van de openbare orde bij evenementen en de omgang met gedragingen tijdens evenementen en risicowedstrijden zal het kabinet in contact staan met de bonden.

Kansspelen & Matchfixing

Het wetsvoorstel Online Kansspelen in de Eerste Kamer kan waarschijnlijk doorgang gaan vinden. Dat is goed nieuws, want het Nederlands voetbal is blij met de aanscherpingen van de Tweede Kamer in relatie tot de financiering van sport en ter voorkoming van matchfixing, om de betrouwbaarheid van voetbal te beschermen. De nieuwe regering benoemt wel drie uitgangspunten die terug moeten komen in het nieuwe wetsvoorstel voor online kansspelen:

  • Als vergunningsvoorwaarde wordt opgenomen dat de aanbieder in Nederland is gevestigd.
  • Bijzondere aandacht aan het terugdringen van kansspelverslaving
  • Het bestaande beleid rond de mogelijkheden voor de afdracht aan sport en goede doelen wordt niet aangetast.

Daarnaast gaat Rutte III uitzoeken hoe matchfixing, corruptie en misbruik in de sport beter opgespoord en harder aangepakt kunnen worden.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen

Terug naar boven