Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Financieel gezond, alle kansen voor ontwikkeling voetbal

KNVB Media
KNVB Media
27 oktober 2016, 12:45

Financieel directeur Ron Francis: "We houden het voetbal toegankelijk, ook voor de fans in de stadions." - Foto: KNVB Media

De KNVB heeft in het boekjaar 2015/’16 gezonde cijfers behaald. Uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag blijkt dat het financieel resultaat na belastingen is uitgekomen op 6,4 miljoen euro positief. Financieel directeur Ron Francis licht het beleid van de bond toe en analyseert de risico’s, zoals de sportieve prestaties van Oranje en toenemende belastingdruk.

Het totaal van de 6,4 miljoen ‘plus’ is opgebouwd uit twee delen. De sectie amateurvoetbal maakte 2,5 miljoen winst, wat helemaal binnen de amateurtak blijft. Het betaald voetbal maakte 3,9 miljoen winst. Met nog 6 ton uit het eigen vermogen toegevoegd aan dat laatste bedrag, is er binnen de proftak 4,5 miljoen beschikbaar om te investeren. De KNVB heeft bij dat bedrag dan al een deel van de financiële bijdragen van de betaald voetbalclubs aan de bond weer teruggestort.

Financiële bijdragen

Door onze gezonde financiële positie blijft zowel breedte- als topsport toegankelijk en kunnen we ons richten op ontwikkeling van het voetbal

Om welke bijdragen gaat dat dan precies?
“De clubs betalen een bijdrage om de kosten van het organiseren van de competitie te dekken, waaronder vergoedingen van scheidsrechters, die de KNVB als één van de weinige bonden ter wereld zelf draagt. De sectie betaald voetbal heeft afgelopen jaar een fraai positief resultaat gerealiseerd, dus die afdracht kunnen we volledig terugbetalen. Dat is altijd ons streven.”

Leg dat systeem eens verder uit?
“Elke club uit Eredivisie en Eerste divisie draagt 2,5% kaartverkoopomzet af aan de KNVB, als dekking voor de kosten van het organiseren van de competitie. Uitgaande van ongeveer 100 miljoen euro kaartverkoopomzet per jaar heb je het over een voorschotnota van 2,5 miljoen. De procentuele afdracht draagt bij aan de solidariteit tussen clubs. De groten betalen wat meer, de kleineren minder. Hier betalen we personeel van, kantoorkosten, maar ook de scheidsrechters die elke week fluiten. Als de KNVB het jaar met een voordelig saldo weet af te sluiten, kunnen we deze bijdrage achteraf lager vaststellen. Wij voelen de inspanningsverplichting om deze bijdrage zo laag mogelijk te houden en zijn dan ook tevreden over het afgelopen jaar dat we wederom de volledige 2,5 miljoen euro kunnen terugstorten. Zo houden we het voetbal toegankelijk, ook voor de fans in de stadions.”

Foto: Technisch directeur Hans van Breukelen, sinds afgelopen zomer in dienst bij de KNVB, is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan Winnaars van Morgen.

Winnaars van Morgen

U houdt dan nog genoeg geld over, wat gebeurt daarmee precies?
“Volgens vast beleid wordt het eigen vermogen van de bond geïndexeerd met een vast bedrag van 500.000 euro, waarna nog 4 miljoen euro overblijft. Daarover overleggen we elk jaar met een commissie waarin diverse clubs vertegenwoordigd zijn. Het is niet zo dat ik dat zo even beslis in een kantoortje in Zeist. Dit jaar wordt voorgesteld om 2 miljoen te reserveren voor de uitvoering van het plan Winnaars van Morgen, het omvangrijke innovatieprogramma dat in 2015 en 2016 is ontwikkeld samen met vele vertegenwoordigers uit het Nederlandse voetbal. Vanuit dit budget zal komende jaren tempo gemaakt worden met de kwaliteitsverbetering die bij moet dragen aan succesvollere spelers en teams. Denk aan herziening en uitbreiding van opleidingen van trainers/coaches, nieuwe trainingsmethoden en innovatieve toepassingen, gebruik van data ter verbetering van sportieve prestaties, enzovoorts.”

Dan rest er nog 2 miljoen euro.
“Dat bedrag wordt toegevoegd aan Project Stimuleringsfonds, ter verruiming van mogelijkheden van betaald voetbalorganisaties om financiering te krijgen voor innovatieve accommodatieverbetering. De reguliere kapitaalmarkt is helaas voor weinig clubs toegankelijk. Er bestaat sinds jaar en dag een fonds binnen de sectie betaald voetbal waaruit betaald voetbalorganisaties bij investeringen in de accommodatie tot een kwart miljoen euro kunnen lenen, wat ze tegen een redelijke rente in meerdere jaren mogen terugbetalen. De hoogte van de lening is gemaximeerd op 50% van de totale investering. Voor innovatieve accommodatieverbeteringen brengen we deze grens nu op 100%, nog altijd met het maximum van een kwart miljoen per club. Zo kan versnelling worden aangebracht in de invoering van zaken als LED-verlichting, aanleg van draadloos internet, hybride/WETRA-velden in plaats van kunstgras en nieuwe technieken rond publieksvoorzieningen.”

U helpt clubs terug te keren van kunstgrasvelden?
“Nee. De club kiest op welke van de toegelaten ondergronden ze speelt, niet de KNVB. Waar een club wil overstappen maar aanloopt tegen een financieringsprobleem, wil de KNVB waar mogelijk helpen. Zo kan een club van natuurgras of kunstgras naar een nieuwste generatie hybride veld, wat normaal natuurgras is, echter door toepassing van 2-5% kunstvezel ontstaat een veel constanter en beter belastbaar veld. We bieden dus een lening aan die een club met rente terugbetaalt. Over beide financiële voorstellen beslissen de clubs zelf, op 29 november aanstaande in onze algemene ledenvergadering. Net zoals ze in eerdere jaren hebben gedaan.”

EURO 2016

De bond heeft het mislopen van het EK in Frankrijk financieel goed opgevangen. Dat was dus geen strop?
“Er zijn inkomsten die je op korte termijn vrijwel zeker binnen krijgt, maar ook minder zekere inkomsten. Voor de korte termijn geldt hetzelfde voor de kosten: een deel is vast, op een ander deel heb je invloed. De KNVB heeft als beleid dat de vaste kosten gedekt zijn door de vrijwel zekere inkomsten. En dat onzekere kosten zoveel mogelijk gekoppeld worden aan onzekere inkomsten.
Het missen van het EK was sportief vreselijk, laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Met veel supporters heb ik leukere zomers meegemaakt. Oranje was het aan zijn stand verplicht om zich te kwalificeren. Punt. Maar daar is intussen genoeg over gezegd en geschreven. Vanwege ons financieel beleid liepen we inkomsten mis, maar vergis je niet hoeveel deelname aan een EK eindronde kost. Beide wegen, tenzij je in de kwartfinales of verder komt op zo’n toernooi, tegen elkaar op.”

Het Nederlands elftal kwalificeerde zich niet voor het EURO 2016.

Ook het niet doorgaan van Duitsland-Nederland door terreurdreiging – een tegenvaller van 1 miljoen euro – is verwerkt.
“Kort na de afgelasting van Duitsland-Nederland heb ik namens de directie aan de betaald voetbalclubs de toezegging gedaan het financieel gevolg van die afgelasting binnen de begroting op te vangen. Als we zoiets toezeggen dan staan we daar ook voor.”

Stel, Nederland loopt ook het WK 2018 in Rusland mis. Welke financiële consequenties heeft dat?
“Dat is hypothetisch en daar kunnen we moeilijk op vooruitlopen, maar wat voor 2016 gold, geldt ook voor het financieel beleid richting 2018. Dit laat onverlet dat op de langere termijn de prestaties van Oranje uiteraard van invloed zijn op de financiën van de KNVB. De exploitatie van het onderdeel betaald voetbal hangt samen met de sportieve successen van Oranje.”

Sponsorcontracten

Het getuigt van kracht en vertrouwen bij ING en Nike dat zij de verbintenissen voor lange tijd hebben opengebroken, op het moment dat Oranje afwezig was

Juist in de sportief slechtste periode, werden de langjarige contracten met partners als ING en Nike opnieuw verlengd. Hoe deed u dat?
“Het getuigt van kracht en vertrouwen bij onder andere ING en Nike dat zij de verbintenissen voor een zeer lange tijd hebben opengebroken, op het moment dat Oranje afwezig was op het hoogste podium. We werken met beide hoofdsponsors al meer dan 20 jaar samen. Het is onderdeel van het beleid om grote inkomstenbronnen, waaronder media- en sponsordeals, voor langere tijd vast te leggen en te zorgen dat deze niet op hetzelfde moment aflopen. Ik denk dat we trots mogen zijn op het rotsvaste vertrouwen dat deze partners hebben getoond. Het geeft ook aan dat we een A-merk zijn en blijven, met meer maatschappelijke impact dan alleen het vlaggenschip.”

Op de KNVB Campus worden ook Voetbalkampen georganiseerd.

Wat betekent precies de omzetgarantie die de KNVB aan de nieuwe Campus in Zeist garandeert?
“De KNVB heeft inderdaad een omzetgarantie verstrekt voor de Campus. Denk aan onze eigen vergaderingen, congressen, gebruik van het teamhotel door onze nationale selecties. Dat is ook logisch wanneer je een derde partij (Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum, red.) vraagt met jou te gaan ondernemen, waarbij je zelf de grootste klant wordt. De garantie is afgegeven op historische bestedingen en wij zitten zelf aan de knoppen op het moment dat we uit de pas zouden dreigen te lopen.”

Wat heeft eigenlijk de deelname van Michael van Praag aan de strijd om het UEFA-presidentschap gekost voor de KNVB?
“Er is aan de leden geen specifiek budget gevraagd, anders dan bij de FIFA-kandidatuur. Als het meer dan 50.000 euro zou zijn, is dat wel nodig, dus dat geeft richting aan het antwoord. In het bedrag zitten ook niet alleen zijn kosten voor de campagne, maar ook zijn deels geïntensiveerde reis- en verblijfskosten. Ook zonder campagne bezoekt Michael van Praag met veel inzet collega-bonden, congressen, et cetera. En daar zitten veel gewone economy-tickets tussen om de bond internationaal te representeren.”

Het wordt echt tijd dat politiek-Den Haag zich iets meer verdiept in de uitwerking van fiscale maatregelen op onze branche

Nieuw boekjaar

Wat zijn uw wensen voor komend boekjaar?
“Buiten kwalificatie van Oranje, de jeugdteams en een prachtig EK van onze Leeuwinnen in eigen land? Het eerste dat bij me opkomt is dat ik graag zou zien dat er écht iets gedaan wordt aan de toenemende belastingdruk voor sportclubs, specifiek de betaald voetbalclubs. Als je ziet wat er allemaal aan regeltjes speelt ten opzichte van nog maar een paar jaar geleden en hoeveel belasting de clubs betalen, dan draagt dat zeker niet bij aan de internationale concurrentiepositie. Clubs als PSV, Ajax en Feyenoord luidden recent wederom de noodklok en de KNVB ondersteunt ze daarbij. Ten volle. Het wordt echt tijd dat politiek-Den Haag zich iets meer verdiept in de uitwerking van fiscale maatregelen op onze branche en niet alleen maar meejuicht bij successen.”

U doelt op de onbedoelde negatieve effecten voor de voetbalwereld.
“Ik merk dat wanneer je één op één uitlegt wat er speelt, er zeker begrip is voor die effecten op een club, maar toch slagen we er niet in dat begrip om te zetten in concrete acties. In de pers wordt vaak ‘bankiersbelasting’ gebruikt. Maar, als voorbeeld: als een speler met een aflopend contract kampioen wordt in het seizoen vóór hij naar een andere club vertrekt, is het reëel dat naast de 52% belasting die de speler regulier betaalt, de club ook nog 75% belasting moet betalen over diezelfde kampioenspremie? Dan ontvangt de belastingdienst 127% belasting. Ik krijg dat internationaal aan mijn collega’s echt niet uitgelegd.

De ontwikkeling van een Nederlandse voetballer wordt dus feitelijk beboet?
“Ja. Of de clubs moeten de vaste salarissen verhogen, wat onverantwoord is gezien de wisselende inkomsten. Maar als een speler bij een fraaie transfer een premie krijgt, valt deze onder die boeteheffing. Voor het goede begrip: die speler vertrekt niet met een oprotpremie, maar maakt een mooie vervolgstap in zijn carrière, de buitenlandse club betaalt een transfersom en een deel daarvan is voor de speler. In dat geval krijgt de Nederlandse club een belastingaanslag. Niemand zeurt over de normale loon- en inkomstenbelasting, die gelden voor iedereen, dus waarom niet voor voetballers, maar meer dan 100% belasting is ridicuul.”

Hoe zit het met de Bos-taks, de crisisheffing?
“In 2012 en 2013 heeft het betaald voetbal al 20 miljoen euro crisisheffing moeten betalen, waarop ze zich niet kon voorbereiden. Op dit moment speelt een discussie dat clubs belasting moeten gaan betalen over diensten van zaakwaarnemers. En dan heb ik het nog niet over de mogelijke aanpassing van het 6%-tarief in de BTW waarvan sprake was, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor het jeugdvoetbal in Nederland. Wat weinig mensen weten is dat doordat de toegangskaartjes onder het lage tarief vallen, de prijzen voor de supporters ook lager blijven. Het BTW-verschil wordt voor ongeveer 5 miljoen euro per jaar door de clubs weer geïnvesteerd in jeugdvoetbalactiviteiten, nota bene een 20 jaar oude afspraak met de overheid. Het is de optelsom van al deze fiscale dossiers die clubs het gevoel geeft steeds meer tegen de stroom in te moeten zwemmen. De Belastingdienst zegt me: ‘Wij voeren alleen maar uit, maar u heeft groot gelijk’. Kamerleden begrijpen het, het Ministerie van Financiën staat je vriendelijk te woord, er verandert niets. Integendeel.”

Om toch positief af te sluiten, de KNVB is financieel stabiel en dat biedt kansen om geld te investeren in ontwikkeling van het voetbal.
“Dat klopt. De sectie amateurvoetbal zet bijvoorbeeld 3 ton apart voor Winnaars van Morgen, naast de 2 miljoen euro die het betaald voetbal daarvoor apart zet. Door onze gezonde financiële positie blijft zowel breedte- als topsport toegankelijk en kunnen we ons richten op ontwikkeling van het voetbal. Dat is, naast het gestegen ledenaantal en de financiële plus, de belangrijkste vaststelling.”

Voetbal is ontwikkeling Voetbal is ontwikkeling Lees hier het gehele jaarverslag van de KNVB. 'Meer leden betekent meer verantwoordelijkheid' 'Meer leden betekent meer verantwoordelijkheid' Lees hier een interview met directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen