Schikkingsvoorstel ADO Den Haag vanwege racistische spreekkoren

KNVB Media
KNVB Media
8 maart 2016, 15:15

Foto: KNVB Media

De onafhankelijke aanklager betaald voetbal heeft een schikkingsvoorstel verstuurd naar ADO Den Haag vanwege de racistische spreekkoren tijdens de wedstrijd ADO Den Haag - Ajax op 17 januari 2016. Het voorstel bestaat uit een geldboete van 10.000 euro waarvan 5.000 euro voorwaardelijk, met een proeftijd van één jaar.

ADO Den Haag heeft tot maandag 14 maart 12.00 uur de tijd om te laten weten of de club akkoord gaat met het schikkingsvoorstel.

Maatregelen

De aanklager onderzocht welke maatregelen de club vooraf nam om spreekkoren te voorkomen, tijdens de wedstrijd om spreekkoren te stoppen en na de wedstrijd om hiertegen op te treden. Op basis van de beschikbare beelden, informatie en verklaringen stelt de aanklager dat ADO Den Haag voor de wedstrijd genoeg preventieve maatregelen trof en na de wedstrijd voldoende optrad. Belangrijk onderdeel daarvan is dat ADO Den Haag na afloop zelf 21 daders identificeerde die daardoor nu allemaal een landelijk stadionverbod hebben.

Naar het oordeel van de aanklager had ADO Den Haag tijdens de wedstrijd meer moeten doen om de kwetsende en racistische spreekkoren te stoppen of herhaling ervan te voorkomen. In het schikkingsvoorstel is het totale optreden van ADO Den Haag meegewogen.

Achtergrond

Op basis van de reglementen van de KNVB is een club verantwoordelijk voor wanordelijkheden veroorzaakt door de supporters van hun club, tenzij de club aannemelijk maakt dat zij voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd vergaande maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat hun supporters zich tijdens de wedstrijd misdragen of in de toekomst zullen misdragen. Aan dit criterium, dat is vastgelegd in de reglementen van de KNVB, toetst de aanklager. Zijn uiteindelijke schikkingsvoorstel wordt hierop gebaseerd.

Aanpak van scheldkoren

Discriminerende of anderszins kwetsende uitingen in de stadions worden aangepakt, omdat voetbal voor iedereen is en in het stadion iedereen welkom is. Hiervoor zijn landelijk afspraken gemaakt tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie, het Openbaar Ministerie, burgemeesters en de KNVB. Deze afspraken liggen vast in het ‘Kader voor beleid: Voetbal en Veiligheid’.

Clubs en de KNVB hebben vervolgens op lokaal niveau afgesproken dat thuisspelende clubs een belangrijke rol spelen in het optreden tegen scheldkoren in hun stadion. Zij kennen hun bezoekers het beste, zijn verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in hun stadion en hebben de faciliteiten in het stadion om bij scheldkoren actie te ondernemen.

Als de kwetsende spreekkoren desondanks toch doorgaan, kan de club de scheidsrechter verzoeken om de wedstrijd stil te leggen. Als dat gebeurt, overlegt de club met de lokale autoriteiten over de maatregelen in het geval de kwetsende spreekkoren doorgaan nadat de wedstrijd wordt hervat. Zij instrueren vervolgens de scheidsrechter. Spreekkoren in het voetbal

 


Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen

Terug naar boven