Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

AVBV bereikt overeenstemming over aanpassingen licentiesysteem

KNVB Media
KNVB Media
18 december 2017, 18:15

Tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal werd een akkoord bereikt over aanpassingen in het licentiesysteem. - Foto: KNVB Media

De Algemene Vergadering Betaald Voetbal (AVBV) heeft onder meer overeenstemming bereikt over aanpassingen in het licentiesysteem betaald voetbal. De beoordeling van clubs gebeurt niet langer in categorieën en er wordt een regel ingevoerd waarmee beoogd wordt negatief eigen vermogen van clubs terug te dringen.

Financieel Rating Systeem

Door middel van een vereenvoudigd financieel rating systeem (ook wel FRS genoemd) krijgen clubs één keer per seizoen een puntenaantal toegekend. Dit gebeurt op basis van de jaarcijfers en prognoses van de club. Clubs kunnen daarbij maximaal 40 punten behalen. Bij 15 punten of minder ondergaat een club een zogeheten clubontwikkelscan. Dit betekent dat de club wordt doorgelicht en verbeterpunten inzichtelijk gemaakt worden. Mede op basis van de uitkomsten van deze scan moet de club vervolgens een plan van aanpak indienen bij de licentiecommissie betaald voetbal.

Voor de eerste twee seizoenen geldt een overgangsregeling waarbij alleen de clubs die een plan van aanpak moeten overleggen, dit dienen te publiceren op hun site. Voor de overige clubs geldt dan nog geen plicht om het behaald aantal punten te publiceren. De aanpassingen van het nieuwe systeem worden tussentijds geëvalueerd.

De Algemene Vergadering Betaald Voetbal vond plaats op de KNVB Campus.

Terugdringen van negatief eigen vermogen clubs

Een andere in het oog springende aanpassing van het licentiesysteem betreft het terugdringen van het negatief eigen vermogen van betaaldvoetbalclubs. Vanaf seizoen 2018/’19 gaat deze aanpassing in en geldt dat een club met een negatief eigen vermogen de verplichting heeft om dit met ten minste 5% per seizoen te laten afnemen.

Als een club hieraan niet voldoet, kan er een sanctie worden opgelegd. Wel geldt hierbij dat dit alleen gebeurt als de club het eigen vermogen niet met 5% in één seizoen heeft verbeterd en op dat moment een negatief eigen vermogen heeft dat groter is dan 25% van de netto omzet. De sanctie die dan geldt is één wedstrijdpunt in mindering voorwaardelijk. Indien het seizoen direct daarop dezelfde overtreding wordt begaan dan zal deze voorwaardelijke straf omgezet worden in een definitieve.

Licentiesysteem betaald voetbal

Met het licentiesysteem streeft de KNVB ernaar de integriteit en de continuïteit van de betaald voetbalcompetities zo goed mogelijk te waarborgen. Hierbij gaat de meeste aandacht uit naar de financiële huishouding van de clubs.

In het verlengde hiervan probeert de KNVB de clubs te ondersteunen op het gebied van vijf verschillende soorten licentie-eisen zonder daarbij overigens op de stoel van het bestuur van de clubs te willen gaan zitten. Zo is het bijvoorbeeld aan de club op de juiste wijze met de beschikbare financiële middelen om te gaan.

Licentiezaken Licentiezaken Meer informatie over licentiezaken.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen