Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Waarom is er een categorie-indeling in het betaald voetbal?

KNVB Media
KNVB Media
28 februari 2017, 16:00

De KNVB streeft naar eerlijke en sportieve competities. - Foto: KNVB Media

De KNVB streeft naar eerlijke en sportieve competities, waarin clubs zitten die ook financieel gezond zijn. Naast het organiseren van deze competities, probeert de KNVB de clubs ook zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit op zowel voetbaltechnisch gebied, maar zeker ook op financieel gebied.

Naast de ondersteuning van clubs, wordt er met het licentiesysteem in het belang van de competities ook toezicht gehouden op de financiën van de clubs. Op deze wijze zorgt de KNVB ervoor dat alle clubs onder dezelfde richtlijnen in de competities spelen. Dat is in belang van de supporters, voetballers en de clubs.

Wat zijn licentievoorwaarden?

Om betaald voetbal in Nederland te mogen spelen, heeft een club een licentie nodig. Alle voorwaarden die voor deze licentie nodig zijn, vormen samen het licentiesysteem. De doelstelling van het licentiesysteem is het waarborgen van de continuïteit van de competities betaald voetbal en in het verlengde daarvan van een eerlijk verloop van de voetbalclubs.

De licentiecommissie controleert en toets vervolgens of de clubs aan de voorwaarden voldoen. De licentiecommissie is onafhankelijk en bestaat uit vijf leden met expertise op juridisch en financieel vlak. Het bureau licentiezaken van de KNVB ondersteunt de commissie daarbij. Het bureau is ook een aanspreekpunt voor clubs met betrekking tot licentiezaken.

Waarom een categorie-indeling?

In 2010 is er samen met de clubs afgesproken om op transparante wijze het publiek te informeren over het licentiesysteem en het financiële beleid van de clubs. Een onderdeel hiervan is de categorie-indeling.

N.E.C. heeft reden tot juichen. De club promoveerde van categorie 1 naar categorie 2.

Op drie verschillende vastgestelde momenten in het jaar wordt er op basis van financiële rapportages (jaarcijfers/prognoses, halfjaarcijfers/prognose en begroting) een indeling bekendgemaakt van de financiële positie van de clubs. De KNVB streeft ernaar dat alle clubs minimaal in categorie 2 komen.

Hoe wordt een indeling gemaakt?

De indeling wordt gemaakt aan de hand van het zogeheten Financial Rating System. Dit is een rekenmodel waarin de financiële rapportages aan de hand van tien variabelen tot een score leidt. De score in de tien variabelen bij elkaar opgeteld, vermenigvuldigd met het gewicht van de variabele (multiplier), vormt de uiteindelijke puntentotaal van een club. Het totaal aantal punten bepaalt uiteindelijk in welke categorie een club terechtkomt. 

VariabeleMultiplierOmschrijving
16Buffer liquide middelen o.b.v. historie
26Buffer liquide middelen o.b.v. toekomst
38Werkkapitaalpositie
48Solvabiliteit
54Historische netto marge
66Historische bruto marge
72Toekomstige netto marge
84Toekomstige bruto marge
98Personeelskostenratio
108Begrotingsdiscipline
  • Categorie I (onvoldoende): van -16 tot en met 64 punten;
  • Categorie II (voldoende): van 65 tot en met 129 punten;
  • Categorie III (goed): van 130 tot en met 240 punten.

Wat moet een club doen die in categorie 1 zit?

Clubs die in categorie 1 terecht komen moeten werken aan financieel herstel. Dat doen we voor de voortgang van onze competitie en in het verlengde daarvan het voortbestaan van de voetbalclub. De verantwoordelijkheid voor financieel herstel ligt bij de club zelf.

De club maakt een plan van aanpak waarin het streven is maximaal binnen negen meetmomenten (een termijn van drie jaar) naar categorie 2 of 3 gaan. Tijdens dit traject houdt de licentiecommissie de clubs strikt aan de gemaakte afspraken in het plan van aanpak. Als de club zonder toestemming hiervan afwijkt, kan dit leiden tot een sanctie, variërend van een waarschuwing tot winstpunten in mindering.

Clubs gaven al eerder aan in welke categorie ze zitten. Hoe kan dat?

De clubs leveren allemaal hun financiële rapportages op een moment in. Vervolgens gaat de licentiecommissie de clubs beoordelen en krijgen de clubs te horen in welke categorie ze zitten. Als clubs het niet eens zijn met de indeling, dan kunnen ze daartegen in beroep. Als de beroepsperiodes voorbij zijn, publiceert de KNVB de gehele categorie-indeling van de clubs. Mocht een beroep tegen een categorie-indeling nog niet zijn afgerond voor publicatie, wordt de indeling van het vorige meetmoment gehanteerd.

Drie clubs promoveren naar categorie 2 Drie clubs promoveren naar categorie 2 Lees hier meer over de categorie-indeling van dinsdag 28 februari.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen