Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Procedure internationale overschrijving jeugdspelers vereenvoudigd

KNVB Media
KNVB Media
1 februari, 11:33

De KNVB kan een groot deel van de internationale overschrijvingen en eerste registraties van spelers (minors) zelfstandig afhandelen. - Foto: KNVB Media

De procedure voor internationale overschrijvingen van jeugdspelers (10-18 jaar) is vereenvoudigd. FIFA heeft op 11 december 2020 de 'Limited minor exemption' (LME) aan de KNVB afgegeven. Hierdoor kan de KNVB een groot deel van de internationale overschrijvingen en eerste registraties van spelers (minors) zelfstandig afhandelen. Deze hoeven niet meer ter goedkeuring aan FIFA te worden voorgelegd.

Het resultaat is dat de afhandeling nu sneller verloopt. Zodra de KNVB een dossier goedkeurt, kan een vereniging direct het 'international transfer certificate' bij de buitenlandse bond opvragen. Of, in geval van een eerste registratie, aanmelding van de speler in Sportlink.

Betaald voetbal, Tweede en Derde divisie

Deze uitzondering geldt niet voor clubs in het betaald voetbal en verenigingen waarvan het eerste elftal uitkomt in de Tweede of Derde divisie. Wanneer zij een internationale overschrijving aanvragen, dient het verzoek wel eerst aan FIFA worden voorgelegd.

Verschillende categorieën

De LME is op onderstaande categorieën van toepassing. Per categorie staat vermeld welke documenten er aangeleverd moeten worden.

De speler verhuist mee met ouders om redenen die niet zijn gerelateerd aan het voetbal.

 • Een schriftelijke verklaring van de reden(en) van verhuizing. Wanneer dit gerelateerd is aan de arbeidsomstandigheden van (één) van de ouders, dient een verklaring van de werkgever. (werkgeversverklaring of arbeidscontract) te worden toegevoegd. Zijn er andere omstandigheden van toepassing, dan dienen bewijsdocumenten te worden aangeleverd die dit ondersteunen.
 • Werkvergunning ouders, dit is alleen van toepassing als het gezin hierheen is verhuisd i.v.m. werkzaamheden van één van de ouders en alleen noodzakelijk als de ouders van buiten de EU komen.
 • Geboortebewijs speler.
 • ID-bewijs speler (voor- en achterkant).
 • ID-bewijs ouders (voor- en achterkant).
 • Bewijs van verblijf van de speler/ouders. Dit mag een recent uittreksel uit de basisadministratie gemeente zijn maar het mag ook een recente nota van een nutsbedrijf o.i.d. zijn (document mag niet ouder zijn dan een half jaar).

De speler heeft bij een club in België of Duitsland gespeeld, maar is altijd bij zijn ouder(s) in Nederland blijven wonen en keert nu weer terug naar een club in Nederland. Er moet aangetoond kunnen worden dat de ouder(s) en speler minimaal vijf jaar woonachtig zijn geweest in Nederland.

 • Geboortebewijs speler.
 • ID-bewijs speler (voor- en achterkant).
 • ID-bewijs ouders (voor- en achterkant).
 • Bewijs van verblijf van de speler/ouders, met vestigingsdatum op het huidige adres van het (complete) gezin. Als het gezin nog niet vijf jaar op het genoemde adres woont, zal een overzicht bijgevoegd moeten worden met historische adressen (document mag niet ouder zijn dan een half jaar)
 • De speler is woonachtig in België of Duitsland, maar wel in de grensstreek met Nederland. Aangetoond moet worden dat de speler niet meer dan vijftig kilometer van de grens woont en dat de club waar hij wil spelen niet verder dan vijftig kilometer van diezelfde grens is gevestigd.
 • Geboortebewijs speler.
 • ID-bewijs speler (voor- en achterkant).
 • ID-bewijs ouders (voor- en achterkant).
 • Toestemming ouders (schriftelijk).
 • Bewijs van verblijf van de speler/ouders. Dit mag een recent uittreksel uit de basisadministratie gemeente zijn maar het mag ook een recente nota van een nutsbedrijf o.i.d. zijn (document mag niet ouder zijn dan een half jaar).

'5-jarenregel' (een eerste registratie van een speler die de laatst 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag onafgebroken in Nederland heeft gewoond en nu bij een club wil worden ingeschreven)

 • Bewijs van geboorte.
 • ID-bewijs speler (voor- en achterkant).
 • ID-bewijs ouders (voor- en achterkant).
 • Bewijs van verblijf van de speler/ouders, met vestigingsdatum op het huidige adres van het (totale) gezin (dit document mag niet ouder zijn dan een half jaar).

De speler komt als vluchteling naar Nederland met ouders om politieke, godsdienstige en/of andere humanitaire redenen.

 • Een bewijs van de status van de speler. Dit kan een kopie zijn van de verblijfsvergunning of een vreemdelingen ID van speler (voor- en achterkant). Of een officieel bewijs dat de speler is toegelaten tot een asielprocedure, dit kan bijvoorbeeld het ‘Beschikkingsdocument’ zijn dat door de Immigratie- en Naturalisatiedienst is afgegeven.
 • Een bewijs van status van de ouders. Dit kan een kopie zijn van de verblijfsvergunning of een vreemdelingen ID van de ouders (voor- en achterkant). Of een officieel bewijs dat de ouders zijn toegelaten tot een asielprocedure, dit kan bijvoorbeeld het ‘Beschikkingsdocument’ zijn dat door de Immigratie- en Naturalisatiedienst is afgegeven.
 • Bewijs van verblijf; Dit mag een recent uittreksel uit de basisadministratie gemeente zijn, een verklaring van de COA of een recente nota van een nutsbedrijf o.i.d. (dit document mag niet ouder zijn dan een half jaar).

De documenten kunnen gestuurd worden naar amateurtransfers@knvb.nl. Dit mailadres is ook beschikbaar voor meer informatie en vragen.

Amateurtransfers

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen