Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Terugkijken webinar: ‘Financiële compensatieregelingen en de BOSA-regeling; hoe vraag ik ze aan?’

KNVB Media
KNVB Media
9 december, 10:46

Tijdens het webinar werd gesproken de verschillende financiële compensatieregelingen voor sportclubs. - Foto: KNVB Media

Om vrijwilligers ook in deze periode betrokken te blijven houden bij de vereniging organiseren we de komende periode weer een aantal interessante webinars. Op maandagavond 7 december zonden we het webinar uit over financiële compensatieregelingen en de BOSA-regeling.

Vanwege het coronavirus heeft de overheid de afgelopen tijd diverse financiële regelingen bekendgemaakt. Sommige van deze regelingen zijn specifiek ter ondersteuning van de amateursport, anderen zijn meer algemene regelingen waar ook amateurverenigingen gebruik van kunnen maken. Het aanvragen van een financiële regeling vanuit de overheid blijkt in de praktijk echter soms best complex. Ben Moonen, specialist van Sportsubsidie.nl, besprak in dit webinar daarom stap-voor-stap de diverse overheidsregelingen waar amateurverenigingen gebruik van kunnen maken en de wijze waarop je deze kan aanvragen.

Terugkijken Terugkijken Kijk het webinar hier terug.

Vragen

Tijdens de uitzending konden kijkers ook vragen stellen. Vanwege de grote belangstelling zijn niet alle vragen behandeld in de uitzending. De antwoorden op de vragen die niet aan bod zijn gekomen tijdens de uitzending zijn hieronder terug te vinden.

Vragen over de compensatieregelingen

 

Wanneer vrijwilligers werkzaamheden doen aan velden en opstallen, mag ik dan de commerciële waarde claimen?

Nee. De kosten van vrijwilligers kunnen niet opgevoerd worden.

 

Telt bij de omzet ook de contributie of sponsorinkomsten mee?

Ja. Het advies is om deze inkomsten toe te rekenen aan de periode van 3 maanden waarover een tegemoetkoming wordt gevraagd. Neem daarvoor de bedragen op jaarbasis en deel deze door 4.

 

Is omzetverlies de enige voorwaarde nog? Geen scholing aanbieden?

Bij NOW heb je de plicht om de werknemers van de club te stimuleren om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet bij de NOW-aanvraag een verklaring worden afgelegd. Als de club een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan geldt er een inspanningsplicht om de werknemers te begeleiden naar ander werk.

 

Kun je zowel TVL als TASO II aanvragen?

Het is niet mogelijk om voor dezelfde periode van 3 maanden zowel de TVL als de TASO aan te vragen. Enig voorbehoud is dat de details van de TASO III nog niet bekend zijn.

 

Geldt de 2500 euro voor horeca in TVL ook voor sportkantines?

Nee, die geldt alleen voor organisaties die beschikken over de juiste SBI-code voor horeca-ondernemers (SBI: 56.10.1 of 56.10.2).

 

Wat valt allemaal onder de vaste lasten?

Bij de TVL geldt dat de vaste lasten worden uitgerekend op basis van de volgende formule: 34% x de normale omzet over de aanvraagperiode. Bij de TASO geldt (waarschijnlijk) dat vaste lasten kosten zijn van gas/water/licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten en personeelskosten (onder aftrek van eventuele NOW-subsidie). De huurkosten vallen niet onder de vaste lasten.

 

Als je TASO hebt over het derde kwartaal van 2020 mag je dan TVL aanvragen over het eerste kwartaal van 2021?

Ja. Zolang het niet dezelfde periode betreft is dat geen probleem.

 

Valt een zzp-trainer onder de NOW of onder een andere subsidieregeling?

De NOW-regeling geldt voor alle werknemers die op de loonlijst staan en voor wie de club sociale premies betaalt. Hieronder vallen zowel werknemers met een vast als een flexibel contract, zoals een oproep- of nul-urencontract. Een zzp-er valt hier niet onder.

 

Indien je geen gebruik maakt van de NOW-regeling, mag je die maandelijkse vaste lasten dan wel meenemen in een TASO-aanvraag?

Onder voorbehoud van de definitieve regeling: de verwachting is dat personeelskosten waarvoor geen NOW is aangevraagd, onderdeel zijn van de vaste lasten.

 

Kun je voor TVL Q4 een aanvraag indienen als je TASO voor periode 1 en 2 hebt gehad?

Ja dat mag, zolang het een andere periode betreft. Het is niet mogelijk om voor dezelfde periode van 3 maanden zowel de TVL als de TASO aan te vragen. 

 

Kun je de vrijwilligersvergoeding ook ergens terugvragen?

Dat is helaas niet mogelijk.

 

Moet je een eenmalige gift uit een erfenis ook meetellen in de omzet?

Bij NOW en TVL geldt dat giften in beginsel meetellen in de omzet. Het gaat echter wel om de 'normale' omzet, dus het is raadzaam om een incidentele gift niet mee te tellen.

 

Er wordt in veel regelingen gesproken over omzetverlies in een bepaalde periode t.o.v. dezelfde periode een jaar ervoor. Hoe om te gaan met het feit dat contributie op één bepaalde dag in het seizoen binnenkomt. Ook sponsorgelden en subsidies komen niet gelijkmatig op jaarbasis binnen?

Het advies is om deze inkomsten toe te rekenen aan de periode van 3 maanden waarover een tegemoetkoming wordt gevraagd. Neem daarvoor de bedragen op jaarbasis en deel deze door 4.

 

Voor welke perioden kunnen we nog TASO aanvragen als we eerder al aangevraagd hebben voor periode 1 en 2 (t/m 31-7-2020)?

De verwachting is dat er vanaf eind januari/begin februari TASO aangevraagd kan worden voor het vierde kwartaal 2020.

 

 

Vragen over de BOSA

Valt de declaratie van sportsubsidie ook te claimen bij BOSA?

Nee, alleen de kosten in het kader van aanleg en onderhoud van sportaccommodaties en -materialen zijn subsiabel. De kosten die je moet maken om de subsidie aan te vragen, zijn niet subsidiabel. 

 

Blijven de subsidiepercentages in 2021 hetzelfde?

Voor dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de subsidiepercentages in het kader van de BOSA-regeling gaan veranderen. Als de regeling op onderdelen gewijzigd wordt, dan wordt dat medio december in de Staatscourant gepubliceerd. We zullen eventuele aanpassingen op de website van de KNVB publiceren.

 

Kan onze vereniging dit jaar nog een aanvraag doen voor subsidie op ons onderhoudscontract over 2019? Zo nee, kan dit dan wel voor de periode februari 2019 tot en met januari 2020?

Bij de BOSA geldt dat alleen subsidie aangevraagd kan worden voor kosten van activiteiten tot maximaal 12 maanden terug. Onderhoud dat in 2019 is uitgevoerd, is dus te lang geleden.

 

De aaneengesloten termijn mag die langer zijn dan 12 maanden omdat het moeilijk is om binnen een jaar (12 mnd) aan 25.000 euro te komen?

Bij een BOSA-aanvraag met terugwerkende kracht (over reeds gemaakte kosten) geldt dat subsidie kan worden aangevraagd voor kosten van activiteiten tot maximaal 12 maanden terug. Bij een aanvraag vooraf (de kosten moeten nog gemaakt worden) geldt dat de projectperiode maximaal 3 jaar is.

 

Wat is het minimale BOSA-aanvraag bedrag?

Het minimaal toe te kennen subsidiebedrag is 5.000 euro (uitgaande van 20% subsidie is het benodigde investeringsbedrag dan 25.000 euro). Bij een aanvraag vooraf (op basis van offertes) geldt zelfs een minimal subsidiebedrag van 25.000 euro.

 

Wij hebben een accommodatie die totaal is afgeschreven. Wij willen nu nieuwbouw gaan plegen (energieneutraal). Betekent dit dat de volledige investering voor 30% gesubsidieerd kan worden?

Alleen de maatregelen die op de zogenaamde maatregellijst staan, worden voor 30% gesubsidieerd. Overige kosten worden tegen 20% gesubsidieerd.

 

Kan de BOSA-regeling met terugwerkende kracht worden aangevraagd?

Bij een BOSA-aanvraag met terugwerkende kracht (over reeds gemaakte kosten) geldt dat subsidie kan worden aangevraagd voor kosten van activiteiten tot maximaal 12 maanden terug. Het subsidiebedrag moet minimaal 5.000 euro zijn.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen