Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

BOSA-subsidie biedt kansen voor voetbalclubs

KNVB Media
KNVB Media
7 december, 10:42

Met de BOSA-subsidie kunnen verenigingen niet alleen investeren in de sportaccommodatie en -materialen, ook voor andere zaken is subsidie beschikbaar. - Foto: KNVB Media

Sinds 1 januari 2019 bestaat de subsidieregeling ‘stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’ (BOSA). Veel verenigingen hebben al gebruikgemaakt van deze subsidie. De BOSA-subsidie blijft ook de komende jaren nog bestaan en dat is goed nieuws voor voetbalclubs, want de BOSA biedt kansen voor verenigingen die investeren in de sportaccommodatie en -materialen, maar ook voor andere zaken is subsidie beschikbaar.

De BOSA is bedoeld als stimulans voor verenigingen die investeren. De regeling subsidieert 20% van de kosten (inclusief BTW) voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Bepaalde maatregelen op het vlak van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving worden extra gesubsidieerd. Daarvoor is zelfs een subsidie van 30% van de kosten mogelijk.

Sportverenigingen kunnen sinds 1 januari 2020 aanspraak maken op een subsidiepot van € 94 miljoen. Bij de BOSA geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, dus aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Op dit moment is er voor 2020 nog ongeveer € 50 miljoen beschikbaar. In 2021 komt er opnieuw € 79 miljoen BOSA-subsidie beschikbaar.

 

Online speeddates voor verenigingen

Om clubs nog beter te ondersteunen organiseert de KNVB speeddates in samenwerking met Sportsubsidie.nl. Verenigingen die vragen hebben over de BOSA-subsidie of interesse hebben in de ondersteuning op het gebied van de BOSA-subsidie kunnen een 'speeddate' aanvragen. Deze speeddates worden georganiseerd op 15 december 2020 en 14 januari 2021. Verenigingen kunnen zich aanmelden via het emailadres accommodatiezaken@knvb.nl.

In het onderwerp van de mail graag plaatsen “Speeddate BOSA-subsidie”. Tevens aangeven of de voorkeur voor een speeddate gaat naar de ochtend (9.00u-12.00u), middag (13.00u-17.00u) of avond (19.00u-22.00u). De speeddate duurt een half uur en zal digitaal plaatsvinden via TEAMS. Op basis van de voorkeur ontvangt de club een uitnodiging via de mail. We horen graag naar welk e-mailadres we de uitnodiging kunnen sturen. Let op: er geldt VOL=VOL. Bij ruime interesse zal gekeken worden of er nieuwe data in 2021 ingepland kunnen worden.

Niet alleen voor investeringen in sportaccommodaties

De subsidieregeling kan overigens ruimer geïnterpreteerd worden dan alleen voor investeringen in de verduurzaming van de sportaccommodatie. Ook de inrichting van het sportpark wordt gesubsidieerd (paden, parkeerplaatsen, hekwerk). Andere zaken waaraan gedacht kan worden, zijn de inhuur van onderhoudspersoneel (waaronder ook de schoonmaak van het clubgebouw), de aanschaf van sportkleding, sportmaterialen, camera’s, beveiligingsapparatuur maar ook onderhoudsmaterialen (meststoffen, belijningskalk, e.d.). En mogelijk worden zelfs (een deel van) de huurkosten of personeelskosten gesubsidieerd. Exploitatiekosten zijn niet subsidiabel (gas, water, licht, reclamekosten, inzet vrijwilligers). Wat betreft de kantine geldt dat onroerende zaken (dak, vloer, etc.) wel subsidiabel zijn, maar roerende zaken (bar, keukenapparatuur, terrasmeubilair, e.d.) niet.

Extra subsidie voor energie, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving

De overheid gebruikt de BOSA om sportverenigingen te stimuleren om te investeren in energie, toegankelijkheid van de accommodatie voor mensen met een beperking, circulariteit en veiligheid. Onder bepaalde voorwaarden worden die namelijk voor 30% gesubsidieerd (in plaats van 20%). Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, ledverlichting, een gehandicaptentoilet of kantplanken van gerecycled materiaal. Er is een maatregellijst beschikbaar. Voldoet jouw investering aan de omschrijving op deze lijst, dan krijg je 10% extra subsidie.

Ook met terugwerkende kracht

Een van de voordelen van de BOSA is dat je zowel subsidie kunt aanvragen voor kosten die je van plan bent om te gaan maken (dan heb je offertes nodig), maar je kunt ook achteraf subsidie aanvragen voor kosten die je al hebt gemaakt. Daarbij geldt dat je een aanvraag kunt doen voor kosten van activiteiten die tot 12 maanden geleden zijn uitgevoerd. Bij een aanvraag met terugwerkende kracht moet je facturen en betaalbewijzen van facturen boven de € 1.000 overleggen.

Gezamenlijke inkoop

Bij de BOSA geldt dat iedere subsidieaanvraag minimaal € 5.000 subsidie moet bedragen. Uitgaande van 20% subsidie betekent dit dat je een kostenpost van zo’n €25.000 moet hebben. Hoewel je allerlei facturen mag combineren in één aanvraag, is dat nog steeds voor veel clubs een té hoge drempel. Een oplossing is dat meerdere clubs gezamenlijk inkopen en onderling afspraken maken over de BOSA-aanvraag en de verdeling van de ingekochte materialen en de subsidie. Aandachtspunt daarbij is dat één partij de aanvraag moet doen en dat alle facturen ook op naam van die partij moeten staan. Dat kan één van de deelnemende verenigingen zijn, maar het kan ook interessant zijn om een stichting of coöperatie op te richten. Let wel op dat de partij die subsidie aanvraagt, ook de facturen moet betalen.  

Aanvragen op basis van no cure, no pay

Om voetbalclubs te ondersteunen bij de BOSA-subsidie is de KNVB een samenwerking aangegaan met Sportsubsidie.nl, een subsidieadviesbureau dat is gespecialiseerd in de sport. Doel is om verenigingen snel en compleet te informeren over de mogelijkheden van de BOSA-regeling en als een club dat wil, kan Sportsubsidie.nl de BOSA-aanvragen voor hen verzorgen. Onderdeel van de samenwerking met de KNVB is dat Sportsubsidie.nl de aanvraag van jouw club op basis van ‘no cure, no pay’ wil verzorgen. Je betaalt dus alleen als er subsidie is toegezegd. Wil je daarover meer weten, neem contact op via info@sportsubsidie.nl, 0161-222808.

 

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen