Wet arbeidsmarkt in balans; nieuwe regelgeving voor contracten in het amateurvoetbal

KNVB Media
KNVB Media
17 juni, 13:25

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans mogen aansluitend drie tijdelijke contracten aan worden gegaan in drie jaar. - Foto: KNVB Media

In het regeerakkoord heeft het nieuwe kabinet uitgesproken dat het de verschillen tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd kleiner gaat maken. Dit houdt concreet in dat de zogenoemde ketenbepaling wordt verruimd van twee naar drie jaar. De tussenperiode van tijdelijk contract naar tijdelijk contract van 6 maanden blijft in principe gehandhaafd. Daarmee gaat de huidige Wet Werk en Zekerheid op de schop en gaat deze verder als de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

De huidige regels van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hebben ingrijpende gevolgen voor arbeidscontracten in het amateurvoetbal. Zo moeten clubs na twee jaar een vast contract geven aan werknemers en hebben werknemers vanaf twee jaar recht op transitievergoeding. Dit terwijl deze personen veelal hun werk bij de vereniging als bijbaan zien en een vast dienstverband niet gewenst is. Om hier onderuit te komen moeten werknemers zes maanden uit dienst. Iets dat in de praktijk voor onwenselijke situaties zorgt voor zowel werkgever als werknemer. Vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid was die periode drie maanden en konden clubs de zomerstop gebruiken om die periode te overbruggen.

Wet werk en zekerheidBekijk de actuele regelgeving rond de Wet werk en zekerheid.

De WWZ zorgde in de praktijk voor onwenselijke situaties

Nieuwe regels

Nu heeft het kabinet nieuwe regels rondom flexwerk en transitievergoeding aangekondigd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze nieuwe wet is opvolger van de Wet Werk en Zekerheid en heeft als doel de arbeidsmarkt te hervormen. Kortweg houdt dit in:

  • Het recht op transitievergoeding geldt vanaf de eerste dag van intreding.
  • Er mogen aansluitend drie tijdelijke contracten aan worden gegaan in drie jaar. Hierna ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij de voorloper van deze wet werd er een periode van twee jaar aangehouden.

Hoewel de KNVB blij is met de verruiming van drie aansluitend tijdelijke contracten van twee jaar naar drie jaar, blijven de vernieuwde regels op gebied van tijdelijke contracten en transitievergoeding in de Wet Arbeidsmarkt in Balans het amateurvoetbal bemoeilijken.

Uitzondering Amateurvoetbal

De KNVB heeft afgelopen oktober door middel van een enquête leden geraadpleegd over de regelgeving omtrent de WAB. Daaruit bleek dat het merendeel van amateurtrainers zijn/haar werk bij de sportvereniging ziet als ‘bijbaan in de hobbysfeer’ en geen behoefte heeft aan een vast contract.

De KNVB pleit voor een uitzondering voor kleine contracten in het amateurvoetbal op de regels

Daarom pleit de KNVB bij de overheid en politiek voor een uitzondering voor kleine contracten in het amateurvoetbal op de regels met betrekking tot de transitievergoeding en ketenbepaling. Met ‘kleine contracten’ wordt bedoeld de overeenkomsten met trainers en spelers voor wie het voetballen een ‘uit de hand gelopen hobby is’ en altijd een nevenactiviteit naast een andere (hoofd)betrekking. Een vergoeding voor een aantal trainingen en een wedstrijd per week.

Inzet KNVB

Bureau Corporate Affairs is voortdurend in overleg met het ministerie van SZW en politiek om het belang van het amateurvoetbal onder aandacht te krijgen. De KNVB heeft bij de wetsbehandeling gepleit voor een uitzondering. Het is van groot belang dat amateurverenigingen in staat blijven om in goed overleg juist die afspraken te maken, die deze sector nodig heeft. Zo wordt voorkomen dat de positie van de werknemer en werkgever in het amateurvoetbal en de financiële situatie van amateurverenigingen verslechteren. 

De Tweede Kamer heeft aandacht gevraagd voor een uitzondering binnen de amateursport. Bij de wetsbehandeling Wet Arbeidsmarkt in balans is er een motie ingediend die de regering verzoekt om het gesprek te blijven voeren met sociale partners in onder andere de sportsector. Ook wordt de regering in de motie verzocht of er voor deze sector maatwerkoplossingen gevonden kunnen worden. Het is nog afwachten hoe het kabinet deze motie gaat uitleggen.

De WAB is inmiddels behandeld in de Tweede Kamer en goedgekeurd door de Eerste Kamer. De wet zal naar verwachting op zijn vroegst 1 januari 2020 ingaan.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.