Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Alle jeugdspelers staan centraal bij VV Dongen

KNVB Media
KNVB Media
30 april, 15:15

Erwin van Dongen en Marcel Haarbosch - Foto: VV Dongen

“Met zoveel mogelijk eigen spelers zo hoog mogelijk spelen, is slechts één van de doelen van de jeugdopleiding”, zegt Marcel Haarbosch van VV Dongen. “Minstens zo belangrijk is het om alle jeugdspelers zo goed mogelijk te begeleiden”, vult Erwin van Dongen aan. Voor de Brabantse club was dat vorig jaar reden om het jeugdvoetbalbeleid onder de loep te nemen en op een andere manier met het selectiebeleid om te gaan. Haarbosch en Van Dongen maken deel uit van de werkgroep ‘Groei van Onderuit’, die werkt aan een nieuwe visie. Als uitgangspunt daarbij geldt: ‘Talent is niet te voorspellen’.

— Foto: Erwin van Dongen en Marcel Haarbosch

Dat talent niet te voorspellen is, merkte VV Dongen een jaar of acht geleden. Erwin van Dongen: “We waren jarenlang een stabiele zondag tweedeklasser, maar met een heel goede lichting eigen spelers zijn we vrij plotseling ‘omhoog gevallen’. Na een aantal promoties speelden we ineens in de derde divisie. Maar het draait bij ons niet alleen om het eerste elftal. Zoals het in de jeugd ook niet alleen maar draait om de eerste teams. Groeien van onderuit en voor iedereen, dat is wat we willen."

Plezier

Als lid van de Technische Commissie zijn Haarbosch en Van Dongen drijvende krachten achter het aanvalsplan dat Dongen ontwikkelde om de jeugdopleiding verder te ontwikkelen. “Wij gaan ervan uit dat talent niet te voorspellen is. Er zijn zoveel factoren van invloed op de ontwikkeling van kinderen. Dan moet je dus niet een kleine groep apart op een veldje zetten en daar alle aandacht aan besteden”, zegt Haarbosch. VV Dongen streeft naar zoveel mogelijk gelijke ontwikkelkansen. “We willen zoveel mogelijk jeugdvoetballers beter leren voetballen, met plezier als basis van ontwikkeling. Dat gaat écht samen. Alsof je in het eerste elftal niet voor je plezier voetbalt."

Iedere jeugdspeler is gelijk en iedere jeugdspeler heeft evenveel recht op goede trainingen.

VV Dongen wilde dus af van kleine geprivilegieerde jeugdselecties tegenover een grote groep spelers die veel minder aandacht krijgen. De Technische Commissie dacht na over nieuwe manieren om in de jeugd te trainen. Van Dongen: “Daar zijn we een jaar geleden mee begonnen, eigenlijk zonder ons te realiseren dat de KNVB op dit gebied al best veel aanbiedt. Naarmate we ons meer zijn gaan verdiepen, konden we ook beter gebruik maken van de geboden informatie. We zijn gestart met circuittrainingen in de categorieën O8-9, O10-11 en O13 waarbij alle teams samen trainen.”

Van elkaar leren

De circuittrainingen hebben een aantal voordelen. Haarbosch: “Iedereen ziet elkaar en iedereen kent elkaar. We hebben niet meer zo’n lijntje om het eerste en het tweede team in de jeugdcategorieën. Trainers werken in de circuittrainingen samen en leren op die manier van elkaar. Bovendien zien alle jeugdtrainers nu ook echt alle jeugdspelers, waardoor we samen alle spelers beter op het juiste niveau kunnen ontwikkelen en in kunnen delen.”

Als je in korte tijd veel wil veranderen, moet je er rekening mee houden dat iedereen kan volgen

Het ontwikkelen en implementeren van de nieuwe visie gaat niet van de ene op de andere dag. De voetbalvisie is nog in ontwikkeling”, zegt Haarbosch. “We hebben een aanvalsplan, dat bestaat uit verschillende onderdelen. Iedere jeugdspeler is gelijk en iedere jeugdspeler heeft evenveel recht op goede trainingen. Trainen in circuitvorm past daar goed bij. Daarnaast zetten we sterk in op de voetbaltechnische ontwikkeling, het baas worden over de bal, van onze jeugdspelers. Hiervoor willen wij een specialist gaan aanstellen die dit samen met de trainers op gaat pakken.”

Het proces van teamindelingen is ook iets wat VV Dongen onder de loep neemt om gelijke kansen te bevorderen, maar de vernieuwing gaat stap voor stap. Haarbosch: “Als je in korte tijd veel wil veranderen, moet je er rekening mee houden dat iedereen kan volgen. Je moet zorgen voor een stevig fundament. Corona heeft ons op dat vlak wel een beetje geholpen, want er was natuurlijk geen competitie mogelijk met andere clubs. Binnen de club zijn er op de zaterdagen door de vele enthousiaste vrijwilligers veel voetbalactiviteiten gezamenlijk georganiseerd. Voordeel is dat iedereen elkaar daardoor beter kent, zowel de jeugdspelers als de trainers, waardoor schuiven in teamindelingen minder ingrijpend is.”

Ontwikkeling kind centraal

Op dit moment werkt VV Dongen aan de trainer- en teamindeling voor het komende seizoen, wanneer er hopelijk weer als vanouds competitie gespeeld kan worden. Hoe ziet die teamindeling eruit? Van Dongen: “De allerjongsten die bij de O7 starten worden gewoon op volgorde van inschrijving ingedeeld. Vanaf de O8 willen wij de kinderen zoveel mogelijk op basis van huidige niveau elkaar zetten. Selecteren is, zeker op deze jonge leeftijd, een vervelend woord maar we willen voorkomen dat één speler in een team alles opeist. Daar wordt in onze ogen niemand beter van.”

We willen beter gaan luisteren en kijken naar de behoeften van de kinderen.

In de nieuwe visie van VV Dongen staat het kind centraal. Haarbosch: “We willen beter gaan luisteren en kijken naar de behoeften van de kinderen. Als volwassenen moeten we niet alles (willen) bepalen en voorzeggen. Het is veel interessanter om kinderen zelf te laten ontdekken en leren. En als een kind zich snel ontwikkelt, of als het juist wat minder goed kan meekomen in het team, dan kan het zijn dat we de indeling gedurende het seizoen aanpassen. Uiteraard moeten wij dan goed aan het kind en zijn/haar ouders uitleggen waarom dit de in onze ogen beste keuze is. Daar hoort bij dat je rekening houdt met de belevingswereld van het kind en dat je ook vragen stelt aan het kind zelf. Het gaat om spelplezier, voldoende succesbeleving en zelfvertrouwen als basis van de ontwikkeling van elke jeugdvoetballer.”

Samenwerking Willem II

Bij het invoeren van een nieuwe visie waarbij kleine aantallen en vaste selecties een minder nadrukkelijke plaats innemen bij de teamindelingen, moet een vereniging ook scepsis overwinnen. Haarbosch: “Het is de uitdaging ook de, op dit moment, meest talentvolle spelers optimaal te ontwikkelen. De eventuele angst dat deze kinderen zich door de nieuwe manier van trainen minder goed kunnen ontwikkelen vinden wij ongegrond. En als het gaat over kansen op ontwikkeling is onze samenwerking met Willem II een mooie troef.”

Het mooie binnen een vereniging is dat je het allemaal samen moet doen.

VV Dongen werkt op verschillende manieren samen met de Tilburgse profclub. De samenwerking zorgt er voor dat de jeugdspelers extra uitdaging kunnen krijgen. Haarbosch: “Eind vorig jaar heeft Willem II bij ons een middag georganiseerd waar zo’n zestig jeugdspelers aan deel hebben genomen. Van die zestig kinderen zijn er vijftien uitgenodigd voor het trainingsplan van Willem II. Die kinderen blijven wel gewoon bij VV Dongen voetballen, maar mogen gedurende tien weken één keer per week bij Willem II gaan trainen. Van die vijftien spelers maken er komend seizoen een paar de overstap naar Willem II. Dat juichen we alleen maar toe.” Daarnaast gaat Willem II de trainers helpen met de inhoud en opbouw van de trainingen. “De samenwerking komt de kwaliteit van onze trainers en trainingen ten goede en dat is goed voor de ontwikkeling van alle kinderen op hun eigen niveau en tempo”, geeft Haarbosch aan.

Trainers kunnen verschil maken

De nieuwe op Gelijke Kansen gebaseerde voetbalvisie bij VV Dongen is nog volop in ontwikkeling. De spelers zijn het belangrijkste en de trainers leveren een belangrijke bijdrage aan hun plezier en ontwikkeling. “We hebben met jeugdtrainers gesprekken gevoerd met het oog op het komend seizoen”, vertelt Van Dongen. “Trainers kunnen, als externe opvoeders, een grote invloed hebben op het plezier en de ontwikkeling van jeugdvoetballers. Het mooie binnen een vereniging is dat je het allemaal samen moet doen. Dat betekent dat je draagvlak moet creëren. Als je als vereniging dingen gaat opleggen, ontstaat er weerstand. Wij doen het daarom omgekeerd. Wij zorgen als vereniging voor de kaders. De ervaringen en input die wij van onze trainers en spelers terugkrijgen, zetten wij in om het beleid vanuit de praktijk verder door te ontwikkelen.”

Digitaal Magazine | Gelijke kansen & Gemengd voetbal Digitaal Magazine | Gelijke kansen & Gemengd voetbal In vijf stappen ga je van verdieping en visieontwikkeling, naar organisatie en implementatie van de inhoud om tot slot het proces en de inhoud te evalueren en weer vervolgstappen te kunnen nemen.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen