Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Terugkijken: 'Hoe zorg ik voor goed kaderbeleid bij mijn club?'

KNVB Media
KNVB Media
26 mei 2020, 16:21

Foto: KNVB Media

In deze onzekere tijden bieden we amateurclubs en vrijwilligers de mogelijkheid om op een eenvoudige en laagdrempelige manier toch met voetbal bezig te blijven. In diverse webinars en online programma’s bespreken we de komende weken met verschillende sprekers thema's die juist in deze periode voor clubs en vrijwilligers van belang kunnen zijn.

Op maandag 25 mei zonden we het webinar uit over het belang van goed kaderbeleid bij een amateurvereniging. René van Baren (coördinator club- en kaderontwikkeling bij de KNVB) en Michel van Aken (Hoofd Opleiding bij DEV Doorn) bespraken waar een goed kaderbeleid allemaal aan moet voldoen.

Terugkijken Terugkijken Kijk de webinar hier terug.

Overige vragen

Vanwege de grote belangstelling zijn tijdens de uitzending niet alle ingestuurde vragen van kijkers aan bod gekomen. De vragen die niet zijn behandeld, inclusief de antwoorden van Michel van Aken (Hoofd Opleiding DEV Doorn) en René van Baren (coördinator club- en kaderontwikkeling KNVB) vind je hieronder terug:

 

Kaderbeleid is toch een verenigingszaak en niet uitsluitend een voetbalinhoudelijke zaak? Er is ook veel bestuurlijk/organisatorisch kader nodig in de jeugd, denk aan leiders en coördinatoren om het voetballen mogelijk te maken voor de kinderen. Hoe wordt daar naar gekeken vanuit de KNVB?

René: Absoluut mee eens. Het webinar is zo ingestoken dat er praktische voorbeelden worden gegeven waar de kijker zich mee kan associëren. Tijdens het webinar is ook aangegeven dat de stappen van kaderbeleid en de wijze waarop je dit kunt vastleggen binnen de vereniging voor veel meer doelgroepen gebruikt kan worden. Hopelijk diende de uitleg van kaderbeleid als spiegel voor jouw vereniging om te achterhalen welke stappen goed worden uitgevoerd en waar nog winst te behalen valt.

 

Een discussie bij goed kaderbeleid is vaak ook het bieden van een gebalanceerde (vrijwilligers)vergoeding aan kaderleden (hoofd opleiding, technisch coördinatoren en trainers). Zijn er richtlijnen c.q. referentiecijfers (bij voorkeur afhankelijk van verenigingsgrootte) voor de hoogte van (vrijwilligers)vergoedingen voor kaderleden?

René: De KNVB kan helaas geen overzicht van deze gegevens bieden, maar NMC Bright (partner van de KNVB) heeft in 2016 hier onderzoek naar gedaan in het amateurvoetbal.

 

Waarom zou je de trainers de trainingen zelf laten uitzoeken en voorbereiden. Daar kan de HO toch ook een rol in spelen? Met name voor de "welwillende vaders/moeders"

René: Dat klopt zeker. We zien dat de ‘welwillende vaders/moeders’ veel steun hebben aan een hoofd opleiding die dit coördineert binnen de vereniging. Helaas zijn er ook nog veel verenigingen die geen hoofd opleiding (of vergelijkbaar) rond hebben lopen waardoor trainers zelf op zoek moeten gaan naar oefenstof. De Rinus-app kan hier dan een zeer welkom middel zijn om in te zetten.

 

Betekent het begeleiden van kader ook het beoordelen ervan?

René: Begeleiden is niet hetzelfde als beoordelen. Tijdens het begeleiden probeer je de trainer/coach te ontwikkelen in zijn of haar vaardigheden (op en rondom het veld). Zodra je van plan bent om een trainer te beoordelen dan doe je dit bij voorkeur o.b.v. gemaakte planningsafspraken aan het begin van het seizoen, de vooraf bepaalde doelstellingen en het functieprofiel.

 

Wat hoort er nog meer bij de functieomschrijving van een trainer of coach?

René: In algemene zin zou je kunnen beschrijven welke verantwoordelijkheden, taken en eventuele bevoegdheden de trainer/coach heeft. Er zijn verenigingen die ook de volgende zaken toevoegen: Organogram, werkomgeving, missie/visie, tijdsinvestering, eigenschappen en kernwaarden.

 

Hoort bij een kaderbeleid ook een trainingsprogramma met vaste onderdelen voor jeugdteams?

René: Dat gaat meer richting de voetbalinhoud, die een plek heeft binnen het jeugdvoetbalbeleidsplan. In de webinar van maandag 18 mei is hier bij stilgestaan en er kan meer achtergrondinformatie gevonden worden op KNVB Assist.

 

Wij merken dat trainer/coaches ook afhaken door de omgang met ouders. Hebben jullie materiaal voor trainers/coaches hoe zij het beste om kunnen gaan met ouders? (vooral voor jongere teams)

René: Zeker, deze informatie is te vinden op KNVB Assist, specifiek de pagina trainersinformatie.

 

Is er binnen het kaderbeleid ook aandacht voor het pedagogische/didactische deel onder trainers/coaches?

René: Dit is afhankelijk van wat de vereniging in het functieprofiel van de trainer/coach zet maar de KNVB vindt het belangrijk dat trainers/coaches op weg geholpen worden om de spelers nog beter te kunnen begeleiden tijdens trainingen en wedstrijden. Dit zit zowel aan de voetbalinhoudelijke kant (wat) als ook op de pedagogische kant (hoe, de manier waarop). Tijdens de HO-opleidingen ontwikkel je vaardigheden hoe je dit in de praktijk zo goed mogelijk kunt doen richting de trainers. Meer info? Klik hier!

 

Wij willen trainers/vaders aanmelden voor de cursus pupillentrainer, de KNVB gaat deze cursus voorlopig nog niet geven, adviseren jullie dan elders een opleiding?

René: Alle opleidingen zijn opgeschort en verplaatst naar het begin van het nieuwe seizoen. We dienen eerst deze opleidingen op een goede manier af te ronden alvorens wij nieuwe opleidingen kunnen starten. Uiteraard volgens de mogelijkheden die de richtlijnen van het RIVM voorschrijven. Tijdens onze opleidingen staat de praktijk centraal en geloven wij ook dat de praktijk nodig is om jezelf optimaal te ontwikkelen. Dit zou onze voorkeur zijn t.o.v. het volgen van enkel digitale modules.

 

Hoe moeten kleine clubs het verschil maken tov alle grote clubs? Ambitieuze trainers zoeken tegenwoordig heel snel 'een hoger niveau' en 'meer status'. Dit geldt ook voor het wegtrekken van jeugdspelers. Hoe kan een kleine club hier mee omgaan?

René: Soms kun je de ambitie van trainers niet tegenhouden en zullen zij op zoek gaan naar een omgeving die meer aansluit bij hun wensen. Door op een goede manier afscheid te nemen doe je er als vereniging alles aan om de betreffende trainer met open armen te ontvangen op een later moment.

Maar er zijn tal van andere manieren om goede, ambitieuze trainers te behouden voor jouw vereniging. Praat met hen over het vergroten van hun verantwoordelijkheden, meer zeggenschap in het voetbalbeleid, het uitstippelen van een carrièrepad met mogelijke doorgroei binnen de eigen vereniging. Het ‘status’ gevoel kan ook vergroot worden door de mate van invloed op het ontwikkelen van het voetballen binnen de vereniging. Daar kunnen trainers zeker gevoelig voor zijn.

 

Bij de onderbouw vind je vrij snel een trainer, want vaak is er wel een ouder die dit wil oppakken. Hoe pak je dit aan in de bovenbouw, wanneer veel ouders aangeven niet meer training te willen geven aan hun eigen kinderen?

Michel: Heel herkenbaar. Wij hebben wel ervaren dat door de “talentvolle” ouder/trainer intensief te begeleiden, deze categorie ouders wel vaker door wil gaan. Ook door de situatie van “het eigen kind” goed bespreekbaar te maken.

Wij hebben ook ervaren dat door de situatie een gezamenlijk probleem te maken (dus van club en ouders van dat betreffende team) een oplossing toch vaak in de oudergroep gevonden kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouders die de hoofdtrainer/coach één of meerdere keren per week assisteren en de hoofdtrainer/coach dan helpen in situaties waar het om het eigen kind van de hoofdtrainer/coach gaat.

 

Waar wij veel tegen aan lopen, vooral bij trainers uit bijvoorbeeld de selectie, is dat deze alleen een team willen trainen indien dit ook aansluit bij de eigen training. Dat zorgt voor problemen bij de planning van de trainingen. Daar is misschien geen oplossing voor maar wellicht hebben jullie voorbeelden/tips?

Michel: Ook heel herkenbaar. In ons 1e elftal komt 60% van buiten Doorn (woonde vroeger wel in Doorn, maar zijn vaak door studie uitgevlogen).

Dit vraagt vaak maatwerk. Deze categorie trainers zijn de eerste trainers die wij inplannen in het trainersschema. Hun eigen selectietraining start om 20.30 uur en dan proberen we het zo te plannen dat de jeugdtraining van hen een kwartier daarvoor eindigt.

Bij deze categorie trainers wil het ook nog wel eens helpen als men de km vergoed krijgt, en we hebben een keer een dergelijke trainer over kunnen halen door te zorgen dat hij een maaltijd kon nuttigen op de club (verzorgt door een ouder van het te trainen jeugdteam).

 

Is er verschil tussen hoe je een volwassen vrijwilliger begeleid en benadert de eerst keer, versus een jeugdspeler die voor het eerst trainer wordt? Hoezeer maak je er maatwerk van?

Michel: Het meest ideale is dat je voor elk kaderlid een stukje maatwerk maakt. In de praktijk is dat natuurlijk erg lastig vanwege de tijdsbelasting. Toch proberen wij a.d.h.v. ons standaard begeleidingsformulier voor trainers- of coaches bij de voor die persoon relevante onderwerpen langer/uitgebreider stil te staan dan bij de voor hem/haar minder relevante onderwerpen.

Daarnaast is het bij een jeugdspeler ook belangrijk of hij/zij het als hobby doet, als bijverdienste of als stage voor bijv. een CIOS-opleiding. De laatste categorie maakt dat je meer inhoud mag vragen.

 

Maak je ook onderscheid in prestatief en recreatief?

Michel: Bij DEV Doorn maken we geen onderscheid tussen prestatief en recreatief. We begeleiden beide doelgroepen. Wellicht kan dat bij ons ook iets makkelijker omdat we circa 22 jeugdteams hebben. De manier van begeleiden voor beide doelgroepen is wel anders. Bij het prestatieve kader gaan we meer de diepte in en zijn de kwalitatieve eisen hoger dan bij het kader van recreatieve teams.

De ervaring is wel dat het recreatieve kader begeleiding en aandacht zeer waardeert. Met name het gevoel van rugdekking wordt als prettig ervaren.

Aanmelden overige webinars

Wil je de komende weken nog meer webinars voor trainers bekijken? Meld je dan aan voor een van onderstaande webinars of bekijk het volledige aanbod op knvb.nl/samenvooruit. 

Hoe ga ik om met de teamindelingen voor het nieuwe seizoen? Hoe ga ik om met de teamindelingen voor het nieuwe seizoen? Maandag 8 juni, 20.00 uur. Meer gelijkwaardige jeugdcompetities; hoe organiseren we dat? Meer gelijkwaardige jeugdcompetities; hoe organiseren we dat? Maandag 15 juni, 20.00 uur. SamenVooruit SamenVooruit Kijk op knvb.nl/samenvooruit voor het volledige overzicht en om alle webinars terug te kijken.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen