Gratie

Nadat er voor een betrokkene geen beroepsmogelijkheid meer openstaat, kan hij of zij een schriftelijk en met redenen omkleed gratieverzoek indienen bij het bestuur amateurvoetbal.

Deze mogelijkheid heeft de betrokkene bij een geldboete, een uitsluiting van ten minste zes maanden, een schorsing, een functieontzegging van ten minste zes maanden, een accommodatieverbod of een royement.

Twee maanden

Binnen twee maanden na ontvangst van het gratieverzoek besluit het bestuur amateurvoetbal over het wel of niet verlenen van gratie. Zolang er geen besluit is van het bestuur amateurvoetbal wordt de straf gehandhaafd.

Het bestuur amateurvoetbal gaat alleen over tot het verlenen van gratie als:

  • de commissie op het tijdstip van haar beslissing geen of onvoldoende rekening heeft gehouden of heeft kunnen houden met een omstandigheid, die aanleiding zou hebben kunnen geven tot het opleggen van een andere straf of maatregel;
  • met de verdere tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in redelijkheid geen tuchtrechtelijk doel meer is gediend.

Advies

Het bestuur amateurvoetbal vraagt advies bij het tuchtrechtelijk orgaan dat de zaak van betrokkene het laatst in behandeling heeft gehad. Voordat het tuchtrechtelijk orgaan het bestuur amateurvoetbal adviseert, vraagt zij het oordeel van de aanklager over het gratieverzoek. Als gratie wordt verleend, kan het bestuur amateurvoetbal het restant van de straf geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk opleggen, al dan niet onder het stellen van bijzondere voorwaarden.

Verzoek gratie

Verzoeken voor gratie kunnen gestuurd worden naar het daarvoor bestemde emailadres.

Laatste nieuws

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.