Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Aanpak van excessen

De focus binnen alle activiteiten op het gebied van sportiviteit en respect ligt op preventie en het stimuleren van wenselijk gedrag. Preventie alleen is echter niet voldoende. Is er sprake van buitensporig gedrag? Dan past het om hard op te treden. Om die reden zijn wij in het seizoen 2011/’12 gestart met een nieuwe aanpak van excessen.

Zwaardere straffen

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is het zwaarder straffen van excessief verbaal en fysiek geweld. De zwaardere straffen komen tot stand door een verhoging van de strafmaat en de invoering van minimumstraffen.

Snellere procedure

De nieuwe aanpak komt ook tot uiting in het versnellen van de behandeling en het verbeteren van waarheidsvinding. Zaken worden sneller afgehandeld, doordat bij vermoedelijke excessieve overtredingen de verkorte procedure van toepassing is. De korte aanlever- en oproeptermijnen zorgen voor vaart in het proces. Hierdoor kunnen tuchtorganen binnen enkele weken uitspraak doen. De snelheid waarmee deze zaken worden afgehandeld zorgt overigens niet voor verlies aan nauwkeurigheid en kwaliteit. Wij hebben namelijk onze tuchtorganisatie hierop ingericht.

Mondelinge toelichting

De procedure bij vermoedelijke excessen heeft een grote kwaliteitsimpuls gehad

De procedure bij vermoedelijke excessen heeft nog een grote kwaliteitsimpuls gehad. Zo is reglementair vastgelegd dat tuchtcommissies deze zaken altijd mondeling onderzoeken. Alle betrokkenen worden uitgenodigd om – in aanvulling op hun schriftelijke verklaring – de zaak mondeling nader toe te lichten. Deze stap levert ons een enorme hoeveelheid extra werk op. Het zorgt echter wel voor grote verbetering in de waarheidsvinding.