Actieplan sportiviteit

Het actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit beschrijft een set aan nieuwe maatregelen, evenals de intensivering van een aantal bestaande activiteiten. Het doel van het plan is helder: het tegengaan van geweld en het bevorderen van sportiviteit op en rond de voetbalvelden.

Het actieplan is tot stand gekomen dankzij de vele reacties van leden, de goede voorbeelden van verenigingen en het meedenken van diverse belangenorganisaties. Het merendeel van de in dit plan beschreven acties maakt onderdeel uit van het landelijke programma van het ministerie van VWS ‘Naar een veiliger sportklimaat’. De meeste maatregelen gaan in vanaf het seizoen 2013/’14.

Download: Actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit
Download: Brochure maatregelen actieplan
Download: Veel gestelde vragen actieplan
Download: Poster tijdstraf
Download: Brochure invoering spelregelbewijs

De maatregelen uit het actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit:

  • Hulplijn noodgevallen
  • Meldpunt wanordelijkheden
  • Tijdstraf bij (eerste) gele kaart
  • Publiceren gedragsregels
  • Invoering spelregelbewijs voor jeugdspelers
  • Bewijs sportief gedrag / cursus (‘Sportiviteitsbewijs’)
  • Inzetten extra waarnemers
  • Actie tegen (en met) recidiverende verenigingen
  • Verbeteren gebruik spelerspas
  • Online publicatie tuchtuitspraken

Terug naar boven