Een goede verenigingscoach betaalt zich uit

Een verenigingscoach: dat kunnen we ons toch niet veroorloven? Dit vooroordeel leeft bij veel clubs. Maar bij AZC uit Zutphen levert het juist geld op!

De Voetbalvereniging uit Gelderland redeneert namelijk andersom. Als de verenigingscoach zijn werk goed doet, dan kost hij geen geld, maar zorgt hij juist voor extra inkomsten, meer structuur en extra vrijwilligers. AZC-voorzitter Jose Luesink legt graag uit hoe het zit.

"Al sinds de zomer zijn we het als bestuur eens over de wil om verder te professionaliseren, maar we wisten niet precies hoe. We hebben op dit moment 860 leden en de verwachting is dat dit aantal verder stijgt. Om die groei te kunnen verwezenlijken, is het noodzakelijk dat we verbeteringen aanbrengen in onze structuur, dat we onze zichtbaarheid vergroten, dat we nieuw aanbod creëren, netwerken bouwen en onderhouden, samenwerkingsverbanden aangaan; noem maar op.”

Het bestuur had zijn handen vol om op korte termijn met al deze taken aan de slag te gaan. Luesink: “Daarbij komt nog bij dat wanneer we willen groeien, we ook intensiever met de gemeente moeten samenwerken omdat we dan ook extra faciliteiten nodig hebben. Kortom, we moesten een drastische maatregel nemen om onze ambitie te kunnen verwezenlijken."

Vluchtelingen

Anno Waterlander was bestuurslid en is nu fulltime verenigingscoach. En dat betekent echt veertig uur verenigingswerk per week. Uren die hard nodig zijn en waar hij soms zelfs tekort aan heeft. Jose Luesink: "Anno heeft een overvolle agenda want. Er loopt heel veel op dit moment. We moeten intern herstructureren en een breder voetbalaanbod creëren, zoals de uitbreiding van ons G-voetbal. Daarnaast willen we ons complex nog beter benutten. Denk bijvoorbeeld aan de openstelling voor vluchtelingen, de mogelijkheid voor ouderen om een kaartje te leggen, voor- en naschoolse sportactiviteiten of huiswerkbegeleiding met een warme maaltijd zodat daarna direct met de training begonnen kan worden. Ook willen we een grotere rol spelen in de wijk en de cohesie binnen die wijk verbeteren. Dat betekent dat Anno veel tijd besteedt aan overleg met zeer verschillende instanties, zoals Fonds Gehandicaptensport, Het Plein (re-integrantietraject), buurtscholen en zorginstellingen, maar ook met de atletiekvereniging uit de buurt, KNVB (voor een betere samenwerking en workshops) en Vluchtelingenwerk Nederland."

Voor AZC staat voorop dat de groeiambitie niet ten koste mag gaan van het familiaire karakter van de vereniging. De waarden van de vereniging zijn voor José, de overige bestuursleden en Anno heilig. "We willen geleidelijk doorgroeien naar misschien wel duizend leden.", aldus Jose. "Om te zorgen dat we elkaar nog steeds allemaal kennen en dat je ondanks de grootte je nog steeds thuis voelt bij AZC, hebben we meer vrijwilligers nodig. We zullen meer commissies inrichten en verantwoordelijkheden spreiden over verschillende lagen binnen de vereniging. Ook voor de werving van vrijwilligers is Anno de kartrekker. De eerste acties daarvoor zijn al opgetuigd."

Giften

Voorlopig is Anno Waterlander voor zeven maanden aangesteld als verenigingscoach. AZC ziet het als een pilot. Volgens de voorzitter moet er een aantal concrete zaken worden gerealiseerd. "We willen een nog levendigere vereniging worden die midden in de maatschappij staat en bruist van de energie. Voorlopig wordt Anno betaald uit geld afkomstig uit giften van diverse mensen en bedrijven die onze ambitie ondersteunen. Maar alle concrete acties die we nu in gang zetten en de initiatieven die we ontplooien gaan extra inkomsten opleveren. Het is de bedoeling dat dit de kosten van Anno ruimschoots gaat dekken en zelf overstijgen”

Voor de zeven maanden durende pilot zijn duidelijke en meetbare doelen geformuleerd waar de verenigingscoach aan moet voldoen. Als deze worden behaald dan bewijst de verenigingscoach zijn waarde, zowel op financieel als kwalitatief gebied. In de zomer zal het bestuur de pilot evalueren en een extra ledenvergadering beleggen, waarin het wel of niet aanstellen van de verenigingscoach binnen AZC ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kun je ook contact opnemen met de verenigingsadviseur uit jouw regio. Verenigingsondersteuning Verenigingsondersteuning

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.