Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Wat heb ik te bieden?

Wat kan jouw vereniging sponsors bieden? Is dat een bord langs het veld, of is er meer mogelijk? Vaak wordt gezegd dat ‘alles’ mogelijk is, maar er zijn natuurlijk wel grenzen.

Een vereniging die voornamelijk draait op vrijwilligers, kan niet alles mogelijk maken. Een wildgroei aan op maat gemaakte sponsoracties is daarom niet wenselijk, want de vereniging kan dat maar moeilijk waarmaken. Het is daarom van belang om een aantal sponsormogelijkheden op papier te zetten en grenzen te bepalen waarbinnen zogenoemde maatwerksponsoring moet blijven.

Een vereniging die voornamelijk draait op vrijwilligers, kan niet alles mogelijk maken.

Uitzonderingen

Ruimte voor uitzonderingen is er natuurlijk altijd, zeker als de (financiële) tegenprestatie hier een goede reden voor biedt, maar het is dan wel van belang de gevolgen voor de club goed in te schatten. Betrek indien nodig anderen binnen de club om te zorgen dat er voldoende draagvlak voor de plannen is.

Een goed sponsoraanbod voorziet in de behoefte van bedrijven met de meest gangbare redenen om te sponsoren. Bij het samenstellen van je aanbod zijn deze motieven een prima startpunt.

Motieven om te sponsoren

Bedrijven kunnen verschillende motieven hebben om te willen sponsoren:

 1. Commercieel motief
  Door het sponsoren van de vereniging kunnen specifieke producten of diensten worden gepromoot, de naamsbekendheid worden vergroot of het imago worden verbeterd met een hogere omzet tot gevolg.
 2. Persoonlijk motief
  De sponsoring heeft een persoonlijk motief. Bijvoorbeeld het sponsoren van het team van de eigen zoon of dochter.
 3. Ideëel motief
  Bedrijven willen door sponsoring van een vereniging invulling geven aan hun MBO-doelstelling (Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap): de lokale sport mede mogelijk maken.
 4. Relatiemarketing motief
  Een sportwedstrijd of evenement kan een mooie gelegenheid zijn om (potentiële) relaties of personeel in een informele omgeving te ontmoeten. Hiervoor is vaak wel sport op hoog niveau een voorwaarde.
 5. Netwerkmotief
  Achter een vereniging kan een interessant zakelijk netwerk schuilen. Een actieve businessclub is voor veel bedrijven bijvoorbeeld een belangrijke reden om een vereniging te gaan sponsoren.

Een sportwedstrijd kan een mooie gelegenheid zijn om relaties te ontmoeten.

Combinatie

Als vereniging bepaal je welke tegenprestaties je voor elk motief kan bieden. De meeste zijn te standaardiseren, maar bij anderen zal je naar maatwerkoplossingen moeten zoeken. Bovendien zal het bij veel bedrijven in de praktijk gaan om een combinatie van bovengenoemde motieven.

In de volgende tabel vind je een overzicht van de meest gangbare tegenprestaties per motief. Het is niet voor elke vereniging mogelijk om alle genoemde tegenprestaties te realiseren. In dat geval kunnen deze, en wellicht ook de sponsors met dat specifieke motief, beter buiten beschouwing worden gelaten bij de werving van nieuwe sponsors. 

Commercieel motiefBordsponsoring, advertentie op de website, advertentie op tv-scherm op locatie, promotie via nieuwsbrief of sociale media, shirtsponsoring, materiaalsponsoring, promotie op locatie, sampling, verkoop op locatie, klantbinding.
Persoonlijk motiefShirt-/teamsponsoring
Ideëel motiefSponsoring specifieke projecten, zoals Walking Football of de pupillen. Bord-, shirtsponsoring of digitale sponsoring.  Vaak ook maatwerk.
Relatiemarketing motiefKaartjes voor wedstrijden inclusief ontvangst/catering
Netwerk motiefLidmaatschap businessclub, deelname netwerkactiviteiten.

Concreet aanbod

Bedrijven benaderen met een specifiek aanbod is vaak effectiever.

Bedrijven benaderen met een specifiek aanbod is vaak effectiever dan ze een overzicht met alle sponsormogelijkheden aan te bieden. Dan is het echter wel zaak je te verdiepen in het bedrijf.

Dit kan je cruciale informatie geven over wat je de sponsor moet aanbieden. Je komt er dan bijvoorbeeld achter of het bedrijf al andere sportverenigingen sponsort en waarover het bedrijf op dit moment communiceert.

Zijn er bijvoorbeeld speciale acties, of heeft het bedrijf vacatures? Dan zijn dat mooie ‘haakjes’ om het gesprek mee te starten.

 

Eerste aanbod

Als de reactie op een voorstel negatief is, geeft dit vaak toch aanleiding tot een gesprek

Je eerste aanbod is belangrijk. De kans dat een bedrijf positief reageert als het bijvoorbeeld wordt gevraagd om actuele acties ook via de website van de club te promoten, is een stuk groter dan als het gevraagd wordt te sponsoren en een overzicht te zien krijgt met passende sponsormogelijkheden.

Ook als de eerste reactie op een concreet voorstel negatief is, geeft deze benadering vaak toch aanleiding tot een gesprek. Je eerste aanbod geeft het bedrijf ook een beeld van ‘wat voor vlees het in de kuip heeft’. Hoe stelt de club zich op? Is er een daadwerkelijke behoefte om aan wensen van sponsors tegemoet te komen? Sponsors willen steeds vaker écht iets terug voor hun (financiële) bijdrage. Een specifiek aanbod laat zien dat je bereid bent om mee te denken en je proactief op te stellen.

Slimme vragen

Het eerste aanbod is gebaseerd op aannames. Als het naar aanleiding hiervan tot een gesprek komt, is het van belang om de echte motieven om te sponsoren vast te stellen. Slimme vragen om achter de motieven van de sponsor te komen zijn:

 1. Wat wilt u met sponsoring (van onze vereniging) bereiken?
 2. Heeft u specifieke tegenprestaties van de vereniging voor ogen?
 3. Waarom hebben deze tegenprestaties uw voorkeur?
 4. Hoe ziet een ideale sponsorsamenwerking volgens u eruit?
 5. Sponsort u andere verenigingen?
 6. Waarom heeft u er voor gekozen deze verenigingen te sponsoren?
 7. Heeft u eerder succesvol gesponsord?  Zo ja, op welke manier? Zo niet, wat ging er in uw ogen niet goed?

Lokale sportsponsoring

Wist je dat het commerciële motief steeds belangrijker wordt bij lokale sportsponsoring? Het is dan ook handig om hierop in te spelen. Ook bij bestaande sponsorrelaties. Ga ook met deze sponsors het gesprek aan en bepaal hun motieven.

Laatste nieuws