Andere voetbalvormen

8 tegen 8 (JO13 t/m JO19)

11 tegen 11 JO13/MO13

G-voetbal

Veteranenvoetbal

45+-voetbal 11 tegen 11

45+-voetbal 7 tegen 7 (regulier en toernooi)

35+-voetbal 11 tegen 11

35+-voetbal 7 tegen 7 (regulier en toernooi)

Vrouwen 30+

Online magazineBekijk het online magazine over het nieuwe pupillenvoetbal.

8 tegen 8 (Jo13 t/m JO19)

Afmetingen

Het speelveld moet rechthoekig zijn. De lengte mag variëren tussen 60 en 70 meter. De breedte tussen 42,5 en 55 meter. Hou een lengte-/breedtefactor van plusminus 2:3 aan.

Toelichting
Zet 7 tegen 7-velden bij voorkeur uit in de breedte van een normaal speelveld, met gebruikmaking van de bestaande belijning. Op een normaal speelveld kunnen maximaal twee 7 tegen 7-velden worden uitgezet. Het is niet noodzakelijk en niet gewenst om aanvullende belijning aan te brengen (zie verder 'Belijning').

Bij zelfstandige 7 tegen 7-velden gelden de volgende netto speelveldafmetingen:

 • Minimaal 60 x 42,5 meter.
 • Maximaal 70 x 55 meter.

Pas tussenliggende maten in verhouding aan. Houd buiten de grenslijnen rondom een uitloopstrook aan van tenminste 2 meter. Plaats eventuele dug-outs en andere obstakels buiten deze zone. Op tekening 2 is een plattegrond van een zelfstandig 7 tegen 7-veld weergegeven.

Doel

Het doel moet een breedte hebben van 5 meter en een hoogte van 2 meter (binnenwerkse maten). De breedte (dikte) van doelpalen en doellat mag niet meer dan 8 centimeter en niet minder dan 6 centimeter bedragen. De doelpalen en doellat moeten dezelfde breedte hebben. Doelpaal en doellat mogen vierkant, rechthoekig, rond of ovaal van vorm zijn. De hoeken moeten afgerond zijn. Achter de doelpalen moeten aan doelpalen en doellat netten kunnen worden aangebracht. Het doel mag geen scherpe of uitstekende delen hebben.

Toelichting

 • Uit veiligheidsoverwegingen verdienen doelen welke in kokers in de grond op een vaste plaats worden geplaatst de nadrukkelijke voorkeur. Na gebruik kunnen deze doelen in zijn geheel worden verwijderd of in delen worden gedemonteerd en afgevoerd. De kokers moeten daarna worden afgesloten.
 • Verplaatsbare doelen mogen worden toegepast mits deze op doelmatige wijze aan de grond worden verankerd. Uit oogpunt van stabiliteit dienen verplaatsbare doelen voldoende draagvlak te hebben (liefst 1,50 tot 2 meter). Doelen kunnen worden verankerd met speciale wartels of doelankers.
 • De doelnetten moeten zodanig worden aangebracht dat zij de doelverdediger behoorlijke ruimte laten. Voorkeur hebben doelen waarbij het doelnet door middel van stangen wordt ondersteund.
 • Hockey- of handbaldoelen zijn niet toegestaan.

Belijning

Het speelveld wordt uitsluitend afgebakend door grenslijnen. Vanuit de spelregels is geen andere belijning noodzakelijk en ook niet gewenst. De grenslijnen behoren tot het speelveld. De breedte van de lijnen bedraagt op grasvelden 10 tot 12 cm. Bij specifieke 7 tegen 7-velden, en in het bijzonder bij kunstgras, kan 6-8 cm worden aangehouden.

Toelichting

 • Het is toegestaan op 8 meter uit de doellijn een strafschoppunt aan te brengen, waardoor het mogelijk wordt na de officiële wedstrijd een serie strafschoppen te nemen. Er mag tevens een eigen middenstip, maar geen aparte middenlijn worden aangebracht.
 • Het is bij 7 tegen 7-velden (pupillenvelden) op grote velden toegestaan op 2 meter afstand van de middenlijn en aansluitend op de 5,5- meterlijn een doorgetrokken streep aan te brengen dusdanig dat zelfstandige pupillenvelden ontstaan (afmeting 42,5 x 64 meter). Voorwaarden die hierbij gelden zijn:
 • de belijning op het standaardveld mag niet onderbroken worden; de belijning moet een afwijkende kleur hebben en mag niet wit zijn; het betreft een bijveld (dus niet op het hoofdveld);
 • de breedte van de belijning is 6 tot 12 cm.
 • bij aanwezigheid van een dergelijke belijning mag alleen de B-categorie gebruik maken van het betreffende veld. Alleen bij tijdelijke uitwijksituaties of wanneer dit verplicht wordt aangegeven door de KNVB mag de categorie A gebruik maken van velden voorzien van een dergelijke belijning.
 • Bij 7 tegen 7-velden op grote velden is het niet toegestaan, evenwijdig aan de middenlijn, extra lijnen aan te brengen ten behoeve van toeschouwers. Het op deze wijze toelaten van toeschouwers levert onnodig gevaar voor de spelers op. Toeschouwers kunnen aan de andere drie zijden van het speelveld plaatsnemen. Het is derhalve personen die niet actief deelnemen aan de wedstrijd verboden zich in het speelveld (inclusief middenlijn) te begeven.
 • Op zelfstandige 7 tegen 7-velden is het "ter aankleding" toegestaan aanvullende belijning aan te brengen conform tekening 2. Het gaat echter om niet-verplichte en spelregeltechnisch niet-functionele belijning die niet op de normale speelvelden moet worden aangebracht.
 • Hieronder valt ook het strafschopgebied waarvan de afmetingen vermeld staan in tekening 2.

Bal

JO14, JO15  speelt met een bal met maat nummer 5, met een gewicht van maximaal 370 gram en minimaal 320 gram. JO16, JO17, JO19  en senioren spelen met een bal met maat nummer 5, met een gewicht van maximaal 450 gram en minimaal 370 gram.

Aantal spelers en wissels

Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal spelers is vijf, inclusief doelman. Het doorlopend wisselen met een maximum van vijf spelers is toegestaan, wat betekent dat het aantal keren van doorwisselen onbeperkt is.

Speeltijd

LeeftijdscategorieSpeelduurRusttijd
JO14 en JO15 / MO152 x 35 minutenmaximaal 15 minuten
JO16 en JO172 x 40 minutenmaximaal 15 minuten
JO18 en JO192 x 45 minutenmaximaal 15 minuten

Spelregels

In principe gelden de normale spelregels veldvoetbal, met daarop de volgende uitzonderingen.

Spelbegin: Het spel begint of wordt na een doelpunt hervat in het midden van het veld. De tegenpartij moet een afstand in acht nemen van minimaal vijf meter.

Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing.

Strafschop: De afstand doellijn - penaltystip bedraagt acht meter.

Ten slotte

Het toepassen van de spelregels is in handen van de spelleider. Hij of zij kan maar één bedoeling hebben en dat is spelers/speelsters zoveel mogelijk te laten voetballen. Bij een 7 x 7-veld uitgezet op een groot veld moet de scheidsrechter de doelpalen van het vaste doel op de kopkant van het voetbalveld als 'dood' element aanmerken.

11 tegen 11 JO13/MO13

 1. Voor alle klassen JO13/MO13 veldvoetbal waarin 11 tegen 11 wordt gespeeld, gelden de volgende aangepaste regels:
 2. De doelschop wordt genomen vanaf de rand van het strafschopgebied.
 3. De hoekschop wordt genomen op het snijpunt van de doellijn en het zgn. 10,15-meterstreepje, gemeten vanaf de hoekvlag.
 4. Een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied wordt vanaf de rand van het eigen strafschopgebied genomen. 
 5. Een foutief genomen inworp mag opnieuw genomen worden.
 6. De rusttijd bedraagt maximaal vijftien minuten in de kleedkamer.

G-voetbal

De spelregels G-voetbal wijken in grote lijnen niet echt af van het “normale” voetbal. Onderstaand een aantal afwijkingen spelregels.

Afwijkende spelregels

 • Speelveld: de helft van een normaal speelveld. In de 1e klas mag in onderling overleg op een veld van 16 m tot 16 m gespeeld worden.
 • Doel: afmeting 5 x 2m. Doelgebied ca 4m. Strafschopgebied ca. 10 m.
 • Aantal spelers: een team bestaat uit 7 veldspelers en een doelman. Onbeperkt wisselen is toegestaan. Minimaal aantal spelers is 6.
 • Spelersoutfit: als normaal, echter het dragen van speciaal schoeisel is toegestaan. Gebruik van hulpmiddelen (bijv. krukken) is toegestaan, maar mogen niet als hulpmiddel dienen bij het spelen van de bal of het spel.
 • Wedstrijdduur: 2 x 30 minuten.
 • Vrije trap: altijd direct (Er kan rechtstreeks worden gedoelpunt).
 • Buitenspel: regel wordt niet gehanteerd.
 • Toespelen op eigen doelman: is toegestaan.
 • Hoekschop: op snijpunt van doellijn en zijlijn.
 • Strafschop: afstand tot het doel 9 meter.
 • Overige strafmaatregelen: bij ernstige of herhaaldelijk gemaakte overtredingen bij voorkeur, na eerst een verbale waarschuwing gegeven te hebben, de 5-minutenregel hanteren. Rode en gele kaarten zijn niet van toepassing.
 • Inworp-inrol: de bal mag zowel met 1 als met 2 handen ingeworpen of gerold worden. Er kan niet rechtstreeks worden gescoord.
 • Doelschop: als normaal. Blijft de bal in het spel dan mag de doelman uit de handen schieten. In andere gevallen volgt een uittrap. Hieruit mag niet rechtstreeks een doelpunt gemaakt worden.
 • Afstand nemen: bij inworp/inrol, vrije trap, aftrap e.d. neemt de tegenstander een afstand in van minimaal 5 meter.
 • Alleen bij B- en C-niveau: na afloop nemen alle spelers deel aan een strafschoppenserie. Uitslag strafschoppenserie is niet van invloed op de uitslag wedstrijd.

In de veteranencompetitie  wordt gespeeld op recreatieve basis en bestaat er geen promotie-/degradatieregeling.

Veteranenvoetbal

De KNVB biedt verenigingen de mogelijkheid teams in te schrijven voor een specifieke veteranencompetitie. In deze competitie  wordt gespeeld op recreatieve basis en bestaat geen promotie-/degradatieregeling. Aanmelding is altijd mogelijk. De indeling wordt toegepast wanneer regionaal gezien voldoende aanbod bestaat om een competitie te starten. Wanneer dit aanbod te gering is, dan worden de betreffende teams opgenomen in de laagste klasse van de gewenste speeldag (zaterdag of zondag).

De spelregels van veteranenvoetbal zijn:

 • Geen promotiemogelijkheid.
 • Minimale leeftijd van 35 jaar (vanaf de dag waarop je 35 jaar wordt).
 • Ieder team mag per wedstrijd drie dispensatiespelers inzetten. Deze spelers zijn 30 jaar of ouder.
 • Doorlopend wisselen van maximaal 5 spelers is toegestaan.
 • De speelduur is 2 x 45 minuten met een rusttijd van 15 minuten.
  In disrict Zuid II bedraagt de speelduur 2 x 35 minuten, met een rusttijd van 15 minuten.
 • De snipperdagregeling is van toepassing.
 • Wedstrijden worden geleid door verenigingsscheidsrechters.

Drie andere vormen

Naast het veteranenvoetbal kent de KNVB drie andere vormen voor oudere spelers/speelsters. Dit zijn:

 1. Mannen 7 tegen 7 35+
 2. Mannen 7 tegen 7 45+
 3. Vrouwen 7 tegen 7 30+

Hieronder de spelregels die voor deze spelvormen gelden.

45+-voetbal 11 tegen 11

 • Geen promotiemogelijkheid.
 • Minimale leeftijd van 45 jaar (vanaf de dag waarop je 45 jaar wordt).
 • Ieder team mag per wedstrijd drie dispensatiespelers inzetten. Deze spelers zijn 40 jaar of ouder.
 • Doorlopend wisselen van maximaal 5 spelers is toegestaan.
 • De speelduur is 2 x 45 minuten met een rusttijd van 15 minuten.
 • De snipperdagregeling is van toepassing.
 • Wedstrijden worden geleid door verenigingsscheidsrechters.

45+-voetbal 7 tegen 7 (regulier en toernooi)

 • Geen promotiemogelijkheid.
 • Minimale leeftijd van 45 jaar (vanaf de dag waarop je 45 jaar wordt).
 • Geen dispensatiespelers.
 • Doorlopend wisselen van maximaal 5 spelers is toegestaan.
 • De speelduur is 2 x 30 minuten, met een rusttijd van maximaal 15 minuten.
 • De snipperdagregeling is van toepassing.
 • Wedstrijden worden geleid door verenigingsscheidsrechters.

Toernooi (op vrijdagavond)

 • Geen promotiemogelijkheid.
 • Minimale leeftijd van 45 jaar (vanaf de dag waarop je 45 jaar wordt).
 • Geen dispensatiespelers.
 • Doorlopend wisselen is toegestaan.
 • Afhankelijk van het aantal deelnemende teams duurt een wedstrijd 1 x 20 minuten (uitgangspunt is dat elk team 60 minuten speeltijd heeft)
 • Wedstrijden worden in principe geleid door spelleiders of verenigingsscheidsrechters.

35+-voetbal 11 tegen 11

 • Geen promotiemogelijkheid.
 • Minimale leeftijd van 35 jaar (vanaf de dag waarop je 35 jaar wordt).
 • Ieder team mag per wedstrijd drie dispensatiespelers inzetten. Deze spelers zijn 30 jaar of ouder.
 • Doorlopend wisselen van maximaal 5 spelers is toegestaan.
 • De speelduur is 2 x 45 minuten, met een rusttijd van 15 minuten.
  In disrict Zuid II bedraagt de speelduur 2 x 35 minuten, met een rusttijd van 15 minuten.
 • De snipperdagregeling is van toepassing.
 • Wedstrijden worden geleid door verenigingsscheidsrechters.

35+-voetbal 7 tegen 7 regulier en toernooi

Regulier

 • Geen promotiemogelijkheid.
 • Minimale leeftijd van 35 jaar (vanaf de dag waarop je 35 jaar wordt).
 • Geen dispensatiespelers.
 • Doorlopend wisselen van maximaal 5 spelers is toegestaan.
 • De speelduur is 2 x 30 minuten, met een rusttijd van maximaal 15 minuten.
 • De snipperdagregeling is van toepassing.
 • Wedstrijden worden geleid door verenigingsscheidsrechters.

Toernooi (op vrijdagavond)

 • Geen promotiemogelijkheid.
 • Minimale leeftijd van 35 jaar (vanaf de dag waarop je 35 jaar wordt).
 • Geen dispensatiespelers.
 • Doorlopend wisselen is toegestaan.
 • Afhankelijk van het aantal deelnemende teams duurt een wedstrijd 1 x 20 minuten (uitgangspunt is dat elk team 60 minuten speeltijd heeft).
 • Wedstrijden worden in principe geleid door spelleiders of verenigingsscheidsrechters.

Vrouwen 7 tegen 7 30+

Regulier

 • Geen promotiemogelijkheid.
 • Minimale leeftijd van 30 jaar (vanaf de dag waarop de 30 jaar wordt).
 • Geen dispensatiespelers.
 • Doorlopend wisselen is toegestaan.
 • De speelduur is 2 x 30 minuten, met een rusttijd van maximaal 15 minuten.
 • De snipperdagregeling is van toepassing.
 • Wedstrijden worden geleid door verenigingsscheidsrechters.

Toernooi (op vrijdagavond)

 • Geen promotiemogelijkheid.
 • Minimale leeftijd van 30 jaar (vanaf de dag waarop de 30 jaar wordt).
 • Geen dispensatiespelers.
 • Doorlopend wisselen is toegestaan.
 • Afhankelijk van het aantal deelnemende teams duurt een wedstrijd 1 x 20 minuten (uitgangspunt is dat elk team 60 minuten speeltijd heeft).
 • Wedstrijden worden in principe geleid door spelleiders of verenigingsscheidsrechters.

Terug naar boven