Voetbal en seksuele intimidatie

Een veilig en plezierig voetbalklimaat voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van de KNVB. Daarom worden verenigingen gesteund en gestimuleerd om preventief beleid te voeren om seksuele intimidatie tegen te gaan.

Op het moment dat zulk ongewenst gedrag wordt opgemerkt binnen een vereniging kan de KNVB worden benaderd voor eerstelijns opvang. Samen met NOC*NSF is een structuur opgezet om verenigingen te ondersteunen om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen. Onderdelen zijn het instellen van een ‘hulplijn seksuele intimidatie in de sport’ en het inzetten van vertrouwenspersonen. De KNVB vindt het van belang dat verenigingen op dit onderwerp beleid voeren, zoals het opstellen van gedragsregels, het maken van een risicoanalyse en het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Onderzoek NOC*NSFHet NOC*NSF heeft eind vorig jaar het initiatief genomen om een groot onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar seksueel misbruik in de sport over de afgelopen tientallen jaren.

Hulplijn seksuele intimidatie

Bij de Hulplijn Seksuele Intimidatie kunnen mensen terecht voor de eerste opvang

Bij de Hulplijn Seksuele Intimidatie kunnen mensen terecht voor de eerste opvang, vragen en advies aangaande seksuele intimidatie in de sport. De aard van de meldingen die via de hulplijn binnenkomen varieert van verbale intimidatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en seksueel misbruik. De KNVB geldt hierbij als eerste aanspreekpunt.

De KNVB heeft zelf de expertise niet in huis om de diepte in te gaan op dergelijke vraagstukken. Daarom verwijzen we direct door naar specialisten die er voor doorgeleerd hebben. Hierbij fungeert de KNVB als tussenpersoon tussen het veld en de specialisten. Voor verder advies en ondersteuning bij incidenten verwijzen we door naar de NOC*NSF poule van vertrouwenspersonen en adviseurs met specialistische kennis op het gebied van seksuele intimidatie. Zij geven regionaal ondersteuning en advies aan zowel slachtoffers, beschuldigden als sportorganisaties.

Het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is: 0900 – 202 55 90 (€0,10 per minuut).

VertrouwenspersonenBinnen de bond fungeren Vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten.

Beleid ten opzichte van seksuele intimidatie

Voor verenigingen is er de toolkit ‘Beleid Seksuele Intimidatie’ die richtlijnen geeft om preventief beleid op te zetten. Naast het voeren van beleid is het als vereniging erg belangrijk het onderwerp bespreekbaar te maken onder sporters, ouders en kader. Op deze manier doet een vereniging zoveel mogelijk om seksuele intimidatie te voorkomen. In het geval dat er zich toch een incident voordoet, kan een verenging makkelijker en sneller zelf stappen ondernemen, met zo min mogelijk schade voor het slachtoffer.

Toolkit Beleid Seksuele IntimidatieBekijk hier de toolkit van het NOC*NSF, met de richtlijnen voor preventief beleid tegen seksuele intimidatie.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Hoewel het moeilijk is om 100 procent te voorkomen dat seksuele intimidatie plaatsvindt, is het aanvragen van een VOG ook een maatregel die verenigingen kunnen nemen om ongewenst gedrag binnen de vereniging te verkleinen. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het trainen van een team. Verenigingen kunnen VOG’s aanvragen van hun vrijwilligers. Op basis van een subsidiemaatregel van het ministerie van Veiligheid en Justitie worden de kosten voor het aanvragen van een VOG volledig vergoed.

Verklaring Omtrent GedragLees hier meer over de VOG in de sport, de subsidiemaatregel en de bijbehorende handleidingen.

Vertrouwenscontactpersoon op de club

Een andere preventieve maatregel is het aanstellen van een gecertificeerde Vertrouwenscontactpersoon of het vormen van een commissie die zich bezighoudt met een veilig sportklimaat binnen jouw vereniging. Maak deze kartrekker om een veilig sportklimaat ingebed te krijgen. Een van de taken kan zijn om kartrekker te zijn bij het invoeren van een VOG, maar niet voordat je goed hebt nagedacht over hoe je leden bewust maakt van het belang van veilig sportklimaat. VOG invoeren om schone schijn te maken heeft geen zin en kan op den duur tegen je gaan werken. De zichtbare overtuiging moet er zijn.

H.B.S.V. staat voor een veilig sportklimaatLees hoe H.B.S.V. zorgt voor een veilig sportklimaat. Noordwijk onderneemt acties voor meer veiligheidLees het praktijkverhaal op KNVB Assist.

Laatste nieuws

Terug naar boven