Nationale overschrijvingen

Een overschrijving aanvragen doe je digitaal. Verenigingen regelen alle overschrijvingen via Sportlink Club. Dit geldt voor zowel het veldvoetbal als het zaalvoetbal en is van toepassing op alle amateurspelers in Nederland die uitkomen in de categorie A en de categorie B. We lichten het toe.

Overschrijvingsdata

De overschrijving moet uiterlijk 15 juni, 23.59 uur zijn aangevraagd bij en door de nieuwe vereniging.

Uiterlijk 15 juni digitaal zijn aangevraagd

 • de speler heeft zowel in de categorie A als in de categorie B hebt gespeeld
 • van categorie A naar categorie A
 • van categorie B naar categorie A

Van 16 juni 2016 tot de vrijdag van het eerste weekend van maart

 • van categorie A naar categorie B (zonder dispensatie, met wederzijds goedvinden)
 • van categorie B naar categorie B (zonder dispensatie, met wederzijds goedvinden)

Na de eerste vrijdag van de maand maart van ieder jaar sluit de overschrijvingstermijn en is de overschrijvingstermijn gesloten voor alle junioren en senioren.

 • Seizoen 2016-2017 sluit op: vrijdag 3 maart 2017, om 23,59 uur
 • Seizoen 2017-2018 sluit op: vrijdag 2 maart 2018, om 23,59 uur
 • Seizoen 2018-2019 sluit op: vrijdag 1 maart 2019, om 23,59 uur

Verschil afmelddatum vereniging en overschrijvingsdatum KNVB

Afmelddatum

Een afmelddatum bij de te verlatende vereniging is van toepassing op het contributiejaar van de oude vereniging. Deze datum is niet van toepassing op een overschrijving en hier kan ook geen beroep op worden gedaan om een overschrijving te verkrijgen.

Overschrijvingsdatum

Uiterlijk tot en met 15 juni van ieder jaar kan tot 23,59 uur een overschrijving worden aangevraagd.

Overschrijving algemeen

Zodra een speler in de overschrijvingsperiode aangeeft uit te willen komen voor jullie vereniging, meld je de speler met een spelactiviteit aan in Sportlink Club. Heeft de speler een overschrijving nodig? Dan worden de KNVB en de oude vereniging automatisch op de hoogte gebracht. 

Hoeft de oude vereniging geen akkoord meer te geven zodra een speler de club wil verlaten? Hierover het volgende:

 • Voor alle overschrijvingen die in de overschrijvingsperiode worden aangevraagd geldt dat, ongeacht of er nog blokkades zijn, de overschrijving pas op 30 juni / 1 juli wordt doorgevoerd. 
 • Als er op dat moment nog een (financiële) blokkade opgelegd is bij de persoon, dan kan de overschrijving niet plaatsvinden. 
 • Vanaf 30 juni / 1 juli geldt voor alle overschrijvingen dat deze worden doorgevoerd, zodra er geen blokkade meer is die de overschrijving tegenhoudt.
 • Voor spelende leden die zich in de overschrijvingsperiode aanmelden bij een andere vereniging vindt op het moment van verwerking automatisch de afmelding bij de oude vereniging plaats.

Overschrijven; hoe werkt het?

Deze stappen zijn voor een overschrijving verplicht:

 • Speler meldt zich met zijn/haar relatiecode
 • Speler vult een aanmeld-/inschrijfformulier in en levert de getekend in bij de nieuwe vereniging.

Pas op het moment dat bovenstaande heeft plaatsgevonden kan en mag de nieuwe vereniging onderstaande toepassen: 

 • Klik op nieuw persoon
 • Bestaand/Overschrijven
 • Vul alleen de relatiecode van de oude spelerspas van de speler in
 • Druk op vergrootglas
 • 1 klik op de speler, wordt balk grijs
 • Druk op aanmelden
 • Druk op ja in het verschenen scherm
 • Klik juiste spelactiviteit, zodat balk grijs wordt
 • Je krijgt nu in het scherm te zien: Er is een overschrijvingsverzoek aanwezig.

Ga dan naar: Personen – Overschrijvingen – Overschrijvingsverzoeken - Speler staat nu in het overschrijvingsoverzicht. 

Een speler krijgt overschrijving categorie B mag hij/zij ook uitkomen in de categorie A?
Een speler die in de periode van 16 juni tot de vrijdag van het eerst volledige weekend van maart een overschrijving heeft verkregen voor de categorie B mag niet uitkomen in de categorie A. Komt de speler toch uit in de categorie A, terwijl de overschrijving is verleend voor de categorie B, zal deze direct worden voorgelegd aan de tuchtcommissie van het betreffende district.

Waar kan je zien in welke categorie een speler mag uitkomen?
Dit kan in het overschrijvingsoverzicht onder het tabblad ´´verleend´´ . Je ziet hier de kolom ´´categorie´´.

De te verlaten vereniging geeft geen toestemming voor overschrijving, wat nu?
Als de oude vereniging om welke reden dan ook geen toestemming geeft, kan de overschrijving niet worden verleend. Juridisch hebben wij hier geen mogelijkheden toe. 

De overschrijving is niet terug te vinden in de ledenlijst. Wat kan ik doen?
Je kan het volgende doen om ze in de ledenlijst te krijgen:

 • Personen
 • Overschrijvingen
 • Tabblad Verleend
 • Klik op vergrootglas, nu krijg je alle verleende overschrijvingen te zien
 • Klik het ‘’lid’’ open dat nog niet in de ledenlijst staat
 • Tabblad persoon
 • Klik op ‘’wijzig lidsoort’’
 • Dan lid ‘’bondslid’’ maken

Blokkades opheffen en instellen

Check eerst of het tabblad Diploma’s, passen en blokkades aan staat. Dit kan bij Systeem – Gebruikersinstellingen - Persoonscherm. Vink Diploma’s, passen en blokkades aan, sluiten en opslaan. 

 • Personen
 • Zoekscherm personen
 • Zoek lid op relatiecode of naam
 • Man/vrouw – rechts onderin en druk op Zoeken
 • Nu verschijnt scherm Gevonden leden
 • Dubbel klik op de speler 
 • Neem tabblad Diploma’s, passen en blokkades 
 • Klik op groene +
 • Financieel
 • Sport = bijvoorbeeld Veld zaterdag
 • Groene vink

Nu is de blokkade ingesteld. 

De blokkade is opgeheven, maar de speler is nog niet overgeschreven. Hoe los ik dit op? Na het verwijderen van de opgelegde blokkade moet de speler ook nog worden afgemeld. Doe je dit niet, dan wordt de speler nog niet overgeschreven.

Overschrijven pupillen

De oude vereniging moet deze pupillen nog afmelden. Pupillen worden niet automatisch afgemeld bij de oude vereniging bij een verleende overschrijving.

Overschrijving intrekken

Een overschrijving intrekken kan elk jaar tot uiterlijk 15 juni. Om dit te doen volg je de volgende stappen:

 • Ga naar Personen
 • Overschrijvingen
 • Overschrijvingsoverzicht
 • Klik op één keer op de speler, en klik daarna op de icoon Intrekken
 • De speler staat daarna bij Toon ingetrokken verzoeken

Intrekken van de overschrijving is mogelijk vóór 15 juni bij de nieuwe vereniging. De speler mag tot uiterlijk 15 juni 23.59 uur een nieuwe overschrijving aanvragen. Alleen de vereniging, waar de speler zijn/haar overschrijving heeft aangevraagd, kan een overschrijving intrekken.

Na 15 juni van ieder jaar

kan een overschrijving niet meer door de vereniging worden ingetrokken. Er kan door de nieuwe vereniging waar de speler wel voor wil gaan spelen een overschrijvingsverzoek worden aangevraagd. 

Dispensatie

Het kan voorkomen dat je als vereniging dispensatie wilt aanvragen voor een overschrijving. De te volgen stappen zijn:

 1. De nieuwe vereniging vraag digitaal de overschrijving aan.
 2. Er wordt naar overschrijvingen@knvb.nl een mail gestuurd met de benodigde documenten (pdf- bestand).

Welke documenten moet ik opsturen, bij een dispensatieverzoek?

Woonomstandigheden

 • een uittreksel van betrokkene uit het bevolkingsregister van de nieuwe gemeente, met daarop de datum van vestiging, is een vereiste. Vergeet niet speciaal te vragen om de datum van vestiging, zonder datum kan er geen beoordeling plaatsvinden

De nieuwe vereniging vragen wij de oude adresgegevens niet in de nieuwe te wijzigen. Wij zetten het nieuwe adres in Sportlink, na de beoordeling van de overschrijving.

Werkomstandigheden

 • eerst ontvangen volledig arbeidscontract
 • eerst ontvangen loonstrook
 • verklaring werkgever

Studieomstandigheden

 • inschrijfformulier oude school
 • inschrijfformulier nieuwe school
 • het gewijzigde studierooster
 • eerste en tweede cijferlijst

Medische omstandigheden

 • verklaring van een onafhankelijke fysiotherapeut, psycholoog, arts (niet zijnde de huisarts of clubarts) 

Een dispensatieverzoek kan twee tot vier weken in beslag nemen. De KNVB streeft ernaar dit zo snel mogelijk in behandeling te nemen en af te wikkelen.

Kan ik een dispensatieverzoek indienen die betrekking heeft op mijn partner?

Een dispensatieverzoek kan alleen betrekking hebben op de aanvrager. Aan de hand van het volgende voorbeeld wordt dit verduidelijkt. De werkomstandigheden van de partner is gewijzigd, hier wordt geen dispensatie voor verleend en heeft geen directe betrekking op de speler. Er is hier geen sprake van een nieuwe werkgever van de aanvrager. 

Overschrijven jeugdspeler

Een jeugdspeler kan altijd terug naar zijn/haar oude vereniging voorafgaand aan de huidige vereniging. Deze speler kan daar dan uitkomen in de categorie A. Wel met wederzijds goedvinden van de te verlaten vereniging. 

Overschrijving van categorie A naar categorie B

Je kunt per mail overschrijvingen@knvb.nl bevestigen dat de betreffende speler een overschrijving wenst van categorie A naar categorie B. Deze wordt na ontvangst van de mail per direct verleend. 

Contactgegevens

Als je vragen hebt over het digitale overschrijven, neem dan contact op met de afdeling overschrijvingen van de KNVB.

Tosca van den Brink

Anny Cox

In het handboek competitiezaken amateurvoetbal is alle informatie te vinden over overschrijvingen. Kijk hiervoor bij hoofdstuk 7 op pagina 70.


Laatste nieuws

Terug naar boven