Teamindeling en selectiebeleid

Tegen het einde van het seizoen gaat binnen een voetbalvereniging de teamindelingen voor het nieuwe seizoen weer een nadrukkelijke rol spelen. In het beleidsplan van de vereniging staat dit vaak als hoofdstuk ‘Teamindeling en selectiebeleid’ beschreven. De vereniging ontwikkelt beleid over de wijze van selecteren en de betekenis voor de teamindelingen.

Hier komen gelijk al een aantal vragen naar boven. Vanuit welk vertrekpunt? Wat is de visie? Wat is het doel en wat moet het uiteindelijk opleveren? Allereerst is het van belang om scherp te krijgen wat de visie van jouw vereniging is op voetballen en de wijze waarop je de jeugd – in lijn met die visie – met plezier leert voetballen. Dit is namelijk bepalend voor de wijze waarop de teamindeling en het selectiebeleid zijn georganiseerd. Het ontwikkelen van jeugdspelers is een continu, maar ook grillig proces. Het is belangrijk om als vereniging hier een gedegen beleid voor op te stellen langs een aantal stappen / vragen. Deze stappen geven dan ook richting aan het deel binnen het jeugdvoetbalbeleidsplan. Om gedragenheid te creëren dient dit in samenspraak te gaan met verschillende doelgroepen.

Deze uitgangspunten dienen beschreven te worden om te komen tot een vereniging specifiek en gedegen teamindeling en selectiebeleid:

  1. Wat is onze visie als vereniging en onze visie op voetballen?
  2. Welke selectiecriteria worden er gehanteerd?
  3. Wie is er betrokken bij het beleid rondom teamindeling en selectiebeleid?
  4. Welke activiteiten/middelen worden er benut om te selecteren?
  5. Wanneer vindt het selecteren plaats?
  6. Hoe en wanneer gaan we het communiceren?

Stappen teamindeling en selectiebeleidVoor elke vereniging gelden andere uitgangspunten wat betreft het selectiebeleid en teamindeling. Om tot een selectiebeleid te komen die specifiek gemaakt is voor een club, is het van belang een aantal zaken helder te hebben.

De KNVB helpt de verenigingen om een goed selectiebeleid en een goede teamindeling op te zetten. Mochten er nog vragen zijn over teamindeling en selectiebeleid kan je contact opnemen met een KNVB technisch jeugdcoördinator uit de betreffende regio.

VerenigingsondersteuningVerenigingen die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen hiervoor terecht bij de verschillende adviseurs. Op ieder gebied heeft de KNVB een expert in dienst die verenigingen persoonlijk op weg helpt.


Terug naar boven