Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Stadionverboden

Alle voetbalfans willen op een veilige en leuke manier kunnen genieten van de grootste sport van Nederland. Samen met clubs, vrijwilligers, ouders en de overheid werkt de KNVB er vol overtuiging aan om dit te bereiken. Dit betekent ook dat diegenen die dat in de weg staan, gestraft worden.

Wie kan een stadionverbod opleggen?

De KNVB kan een landelijk stadionverbod opleggen op basis van een melding van het Openbaar Ministerie, van een betaaldvoetbalorganisatie (BVO) en/of van onszelf. Dit kan op grond van onze standaardvoorwaarden of op basis van de volmacht die de BVO’s aan ons hebben gegeven. 

Standaardvoorwaarden KNVB

Een stadionverbod is van kracht voor, tijdens én na de wedstrijd

Een stadionverbod op grond van de standaardvoorwaarden kan worden opgelegd als een persoon, die in het bezit is van een toegangs- of seizoenkaart, een voetbalgerelateerde overtreding begaat op een wedstrijddag, in of in de directe omgeving van het stadion. Wie een toegangs- of seizoenkaart koopt, gaat akkoord met de standaardvoorwaarden. Bij overtreding van deze standaardvoorwaarden zal de KNVB een stadionverbod opleggen.

Een stadionverbod op basis van de standaardvoorwaarden is van kracht in, en eventueel rond een stadion met bijbehorende gebouwen en terreinen (ook toegangen en/of toegangswegen). Het verbod is vóór, tijdens en in veel gevallen ook na afloop van een voetbalwedstrijd of voetbalevenement van kracht op de plaats waar de voetbalwedstrijd of het voetbalevenement wordt gehouden en waaraan een BVO of een vertegenwoordigend elftal van de KNVB deelneemt.

Volmacht

Personen op wie de standaardvoorwaarden niet van toepassing zijn en die zich wel schuldig maken aan voetbalgerelateerd wangedrag, kunnen een stadionverbod op grond van volmacht opgelegd krijgen. De BVO’s hebben hiervoor een volmacht verstrekt aan ons. Hierdoor zijn wij in staat een landelijk stadionverbod op te leggen, ook aan personen waarmee we geen contractuele relatie hebben.

De reikwijdte van het stadionverbod op basis van de volmacht is van kracht in het stadion vóór, tijdens en vaak ook na afloop van een voetbalwedstrijd of voetbalevenement waaraan een BVO of een vertegenwoordigend elftal van de KNVB deelneemt.

Het afsteken van vuurwerk is één van de overtredingen die kan leiden tot een stadionverbod.

Duur en kosten van een stadionverbod

De termijn van een stadionverbod wordt bepaald op basis van de Richtlijn termijn stadionverbod. Indien we op grond van de standaardvoorwaarden een stadionverbod opleggen met een termijn van ten minste twaalf maanden, zullen we tevens een boete opleggen:

  • voor personen in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar bedraagt de geldboete € 100,-.
  • voor personen in de leeftijdscategorie van 16 tot 18 jaar bedraagt de geldboete € 250,-.
  • voor personen vanaf 18 jaar bedraagt de geldboete € 450,-.

Bij een stadionverbod op basis van volmacht wordt geen geldboete opgelegd.

Stadionverbod negeren

Een persoon die een stadionverbod heeft en zich toch in en/of rondom een stadion ophoudt, riskeert een tweede (mogelijk langer) stadionverbod en een nieuwe (hogere) geldboete. Daarnaast kan een persoon die zijn stadionverbod overtreedt, hiervoor ook strafrechtelijk worden vervolgd en een gevangenisstraf van zes maanden krijgen.

Als een stadionverbod voor de eerste keer wordt overtreden, wordt een geldboete opgelegd van €900,- euro, voor de tweede keer € 1500,- en voor de derde en elke navolgende overtreding volgt een geldboete van € 2000,-.

In beroep gaan

Een persoon die een stadionverbod en/of geldboete opgelegd heeft gekregen, kan hiertegen in beroep gaan bij de Commissie Stadionverboden. Deze commissie dient een beroep te ontvangen binnen 14 dagen na de datum waarop het deurwaardersexploot aan de betrokkene is uitgereikt. Een beroep dat te laat ontvangen is, is niet-ontvankelijk. In dat geval zal de Commissie Stadionverboden het beroep niet inhoudelijk beoordelen.

Het beroepschrift dient, in de vorm van een pdf-bestand, per e-mail te worden verzonden aan de Commissie Stadionverboden van de KNVB via beroep.stadionverbod@knvb.nl. Als het niet mogelijk is om het beroepschrift per e-mail te verzenden, dient het beroepschrift aangetekend te worden verzonden aan:

Commissie Stadionverboden van de KNVB
t.a.v. de secretaris
Postbus 515
3700 AM Zeist

Behandeling beroep

De Commissie Stadionverboden zal een tijdig ontvangen beroepschrift binnen 30 dagen na ontvangst behandelen en de beslissing schriftelijk aan de betrokkene mededelen. Deze termijn kan eenmalig met 30 dagen worden verlengd. De commissie stadionverboden doet daarvan schriftelijk mededeling aan de betrokkene. Deze termijnen gelden niet als de betrokkene zelf om uitstel verzoekt.

Het beroep heeft geen schorsende werking, dat wil zeggen dat het door ons aan de betrokkene opgelegde stadionverbod van kracht blijft gedurende de behandeling van het beroep. De commissie stadionverboden kan de beslissing om een stadionverbod en/of een geldboete op te leggen bevestigen, (gedeeltelijk) vernietigen of wijzigen.

Downloads

Laatste nieuws