Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Tuchtzaken amateurvoetbal efficiënter

Vanaf 2014/’15 kent tuchtzaken amateurvoetbal drie wezenlijke veranderingen. Deze veranderingen vereenvoudigen de tuchtprocedures en leveren onder meer de verenigingen en scheidsrechters tijds- en efficiencyvoordelen op. Het gaat om uitbreiding van het schikkingsvoorstel, herziening van de strafcodes en een wijziging in het verzenden van tuchtrechtelijke mededelingen aan leden van verenigingen.

Uitbreiden schikkingsvoorstel

De uitbreiding van het schikkingsvoorstel houdt in dat voortaan ook een aantal verenigingsstraffen hiervoor in aanmerking komt. Het gaat om verenigingsstraffen, in zowel veld- als zaalvoetbal, voor deze overtredingen: het niet op komen dagen van een elftal of team / het niet spelen van een wedstrijd; het niet uitspelen van een wedstrijd wegens onvoldoende spelers; overtreden van ordemaatregelen; onbevoegd trainen; en het (laten) functioneren van een niet-lid van de KNVB.

Herziening strafcodes

De herziening van de strafcodes houdt in dat per 2014/’15 het aantal strafcodes gaat naar acht, in plaats van voorheen 46 (twintig voor gele kaarten en 26 voor rode kaarten):

  • Strafcode 1 Gele kaart
  • Strafcode 2 Direct rood: voorkomen doelpunt of ontnemen duidelijke scoringskans
  • Strafcode 3 Direct rood: ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
  • Strafcode 4 Direct rood: gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
  • Strafcode 5 Direct rood: beledigen
  • Strafcode 6 Direct rood: bedreigen
  • Strafcode 7 Direct rood: spuwen
  • Strafcode 8 Overige overtredingen begaan door teamofficials

In aanvulling hierop zijn er eenvoudig in te vullen (gesloten) specificatievragen, waarna er voor de meeste overtredingen geen aanvullende rapportages van (assistent-)scheidsrechters meer worden verlangd. Bovendien sluiten de benamingen van de nieuwe strafcodes beter aan bij het herkenbare (spelregel)taalgebruik uit het Spelregelboek. De vereenvoudigingen maken het voor scheidsrechters makkelijker om op het digitale wedstrijdformulier (DWF) de juiste strafcodes in te vullen. Dezelfde codes zijn van toepassing op het zaalvoetbal, al is het toepassen van de (digitale) specificatievragen nog niet mogelijk in de klassen waar het DWF nog niet is geïntroduceerd.

Informeren van leden

Het informeren over tuchtrechtelijke beslissingen aan leden van verenigingen verloopt voortaan (alleen) per e-mail. Voorheen ontving de betrokkene per post en diens vereniging digitaal het bericht van een tuchtrechtelijke mededeling. Per 2014/’15 ontvangt de vereniging de mededeling nog altijd digitaal via Sportlink Club, maar wordt het individuele lid niet meer per post, maar per mail geïnformeerd.

Het recht om als individueel lid rechtstreeks geïnformeerd te worden over een tuchtrechtelijke beslissing vervalt als er geen correct e-mailadres is aangeleverd. In dat geval moet de vereniging de inhoud van dit bericht tijdig doorgeven aan het lid. Het is daarom in het belang van de vereniging om de e-mailadressen van haar leden in Sportlink Club te registreren. Ook op het DWF (uitgezonderd de klassen binnen het zaalvoetbal waar dit nog niet is geïntroduceerd) komt de mogelijkheid (voor het individuele lid zelf) om zijn of haar e-mailadressen in te vullen.

Q&A Tuchtzaken Q&A Tuchtzaken Lees hier een uitgebreide Q&A over de wijzigingen van tuchtzaken in het amateurvoetbal.