Tuchtrechtspraak amateurvoetbal

Wekelijks beleven meer dan een miljoen spelers, scheidsrechters, coaches en andere liefhebbers veel genoegen aan een wedstrijdje voetballen. Meestal is er plezier en respect. Om dit zoveel mogelijk te behouden, kent vanzelfsprekend ook het amateurvoetbal tuchtrechtspraak. 

Ook spelers met een sportieve instelling lopen tijdens een wedstrijd weleens een gele kaart op

Ook spelers met een sportieve instelling lopen tijdens een wedstrijd weleens een gele kaart op. In dat geval komt de kwestie niet voor de tuchtcommissie. Dat wordt anders als je regelmatig gele en/of rode kaarten krijgt, of als je de KNVB-reglementen op een ernstige manier overtreedt. Dit geldt overigens óók voor verenigings- en KNVB-officials die in de fout gaan.

De tuchtrechtspraak binnen het voetbal kent ‘de’ aanklager, de tuchtcommissie en commissie van beroep. Wie zijn het die rechtspreken en hoe gaat deze rechtspraak in zijn werk? 

De aanklager

Er zijn binnen de tuchtrechtspraak van het amateurvoetbal 37 aanklagers actief die om beurten een week dienst hebben. Onder deze leden bevinden zich onder andere officieren van justitie en advocaten met kennis van voetbal. Zij opereren onafhankelijk, op basis van de reglementen van de KNVB.

 
 

Wat gebeurt er na een rode kaart in het amateurvoetbal?

De aanklager kan schikkingsvoorstellen sturen bij directe rode kaarten. Ook kan hij/zij een vooronderzoek starten, bijvoorbeeld naar een overtreding die de scheidsrechter heeft gemist of naar wanordelijkheden voor, tijdens of na de wedstrijd. De aanklager vraagt dan verklaringen op van betreffende club(s) en speler(s), waarna een sepot, tenlastelegging of schikkingsvoorstel volgt.

De tuchtcommissie

De tuchtcommissie bestaat uit 101 leden. De commissie bestaat uit juristen met kennis van voetbal. Zij opereren onafhankelijk, op basis van de reglementen van de KNVB.

Een zaak komt bij de tuchtcommissie in drie gevallen. Als een schikkingsvoorstel is afgewezen, als de aanklager vindt dat een zaak zich niet leent voor een schikkingsvoorstel, of als een rechtstreeks betrokken belanghebbende verzoekt om alsnog de aanklager te bevelen tot vervolging over te gaan.

De commissie van beroep

De commissie van beroep bestaat uit 75 leden. De commissie bestaat uit juristen met kennis van voetbal. Zij opereren onafhankelijk, op basis van de reglementen van de KNVB.

Een zaak komt terecht bij de commissie van beroep als hetzij de aanklager, hetzij de veroordeelde partij een beroep instelt tegen een uitspraak van de tuchtcommissie, of als er een verzoek tot herziening wordt ingediend. In dit laatste geval moeten nieuwe feiten aanwezig zijn die tijdens de eerdere behandeling tot een ander besluit zouden hebben geleid.

Terug naar boven