Intermediairs

De KNVB heeft per 1 april 2015 nieuwe regelgeving met betrekking tot spelersmakelaars. Het zogeheten 'Reglement Intermediairs' is bedoeld om in het belang van het Nederlands voetbal de intermediairs te reguleren en het eerste kaf van het koren te scheiden. Uitsluitend personen die bij de KNVB staan geregistreerd als intermediair mogen ook als zodanig optreden.

De invoering is een direct gevolg van het besluit van FIFA om het licentiesysteem voor spelersmakelaars op te heffen. Het FIFA-congres stemde op 11 juni 2014 in met wijziging van de FIFA-statuten, waardoor spelersmakelaars en zaakwaarnemers geen examen meer hoeven af te leggen om als intermediair te kunnen optreden. Wel moeten zij bij de KNVB geregistreerd staan als ze betrokken zijn bij een transactie. FIFA hanteert voor intermediairs voortaan een 'minimumregeling', maar biedt alle nationale voetbalbonden wel de ruimte om die uit te breiden.

Intermediairsverklaring

Met het Reglement Intermediair speelt de KNVB daar op in. In samenspraak met Pro Agent, ProProf, VVCS, FBO, ECV en de clubs is door de werkgroep spelersmakelaars een systeem ontworpen waarbij intermediairs gebonden zijn aan de regels. Om geregistreerd te kunnen worden dient men een intermediairsverklaring te ondertekenen en onder meer de volgende documenten te kunnen overleggen:

  • Een volledig ingevulde en ondertekende intermediairsverklaring;
  • Een kopie (voor- én achterkant) van een rechtsgeldig paspoort en/of rechtsgeldige identiteitskaart;
  • Een originele Verklaring Omtrent het Gedrag. Houd er rekening mee dat de aanvraagprocedure zo’n twee a drie weken in beslag zal nemen. Een VOG mag niet ouder zijn dan zes maanden.

Indien u gebruikt maakt van een rechtspersoon dient u naast de registratie van uzelf als natuurlijk persoon, de rechtspersoon ook te laten registreren. In dat geval ontvangen wij graag naast voornoemde documenten ook nog de navolgende stukken:

  • Een volledig ingevulde en ondertekende intermediairsverklaring rechtspersonen;
  • Een uitdraai uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • Een originele Verklaring Omtrent het Gedrag aangaande de rechtspersoon

We willen de kwaliteit van spelersmakelaars die zijn aangesloten bij gecertificeerde organisaties waarborgen

De registratie is maximaal voor één jaar geldig; iedere registratie verloopt per 1 april volgend op de registratie. Nadien dient u zich opnieuw te registreren en voornoemde stappen opnieuw te doorlopen.

Publicatie

Vanaf 1 april 2015 houdt de KNVB een register bij met intermediairs en publiceert deze. Elk jaar, op uiterlijk 31 maart, worden de namen geopenbaard van alle geregistreerde intermediairs en de transacties met Nederlandse clubs waarbij zij betrokken waren. Ook publiceert de KNVB het totaalbedrag dat elke Nederlandse club in dat jaar heeft betaald aan geregistreerde intermediairs voor onderhandelingen over spelerscontracten en/of transfers.

Tuchtrechtelijke organen

Geregistreerde intermediairs zijn gebonden aan de statuten en/of reglementen van de KNVB, UEFA en/of FIFA en/of besluiten van één of meer van hun organen en vallen onder de jurisdictie van de organen van de KNVB, waaronder de tuchtrechtelijke organen en het college van arbiters.

De KNVB ontwikkelt in samenwerking met de werkgroep spelersmakelaars een soort certificeringsysteem voor organisaties waarbij intermediairs zijn aangesloten. Op deze manier wil de KNVB de kwaliteit van spelersmakelaars die zijn aangesloten bij gecertificeerde organisaties waarborgen.

Kosten registratie

De kosten per registratie bedragen € 544,50 (€ 450,- exclusief 21% BTW). De KNVB verzoekt het bedrag over te maken. Hierbij zijn de volgende gegevens van belang:

Rekeningnummer: NL45INGB0670000132
Tnv: KNVB te Zeist
Ovv: “registratie intermediairs + naam intermediair”

 

Intermediairs

Stuur een mail bij vragen of voor registratie.

Reglementen en besluitenKijk hier voor een overzicht met reglementenbundels, uitvoerings- en wijzigingsbesluiten en besluiten en regelingen vanuit het amateurvoetbal en betaald voetbal.

Terug naar boven