Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Intermediairs

De KNVB heeft per 1 april 2015 nieuwe regelgeving met betrekking tot spelersmakelaars. Het zogeheten 'Reglement Intermediairs' is bedoeld om in het belang van het Nederlands voetbal de intermediairs te reguleren en het eerste kaf van het koren te scheiden. Uitsluitend personen die bij de KNVB staan geregistreerd als intermediair mogen ook als zodanig optreden.

De invoering is een direct gevolg van het besluit van de FIFA om het licentiesysteem voor spelersmakelaars op te heffen. Het FIFA-congres stemde op 11 juni 2014 in met wijziging van de FIFA-statuten, waardoor spelersmakelaars en zaakwaarnemers geen examen meer hoeven af te leggen om als intermediair te kunnen optreden. Wel moeten zij bij de KNVB geregistreerd staan als ze betrokken zijn bij een transactie. De FIFA hanteert voor intermediairs voortaan een 'minimumregeling', maar biedt alle nationale voetbalbonden wel de ruimte om die uit te breiden.

Met het Reglement Intermediair speelt de KNVB daarop in. In samenspraak met Pro Agent, ProProf, VVCS, FBO, ECV en de clubs is door de werkgroep spelersmakelaars een systeem ontworpen waarbij intermediairs gebonden zijn aan de regels.

Registratie van intermediairs

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die, al dan niet tegen een vergoeding, spelers en/of clubs wenst te vertegenwoordigen bij onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving van spelers, kan zich op elk moment als intermediair laten registreren bij de KNVB.

Een intermediair kan zich laten registreren als natuurlijk persoon en/of rechtspersoon. Indien een intermediair een rechtspersoon betreft, dient, naast de rechtspersoon, elke medewerker van de rechtspersoon die direct betrokken is bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving van spelers, zich als intermediair te laten registreren. 

Iedere registratie is maximaal voor één jaar geldig; een registratie expireert op 31 maart eerstvolgend op de registratie. Dit betekent dat ieder jaar de registratie vernieuwd dient te worden. 

Nieuw platform intermediairs

De KNVB heeft een nieuw platform intermediairs gelanceerd. Op dit platform treft de intermediair alle benodigde informatie aan. Ook kunnen hier de gebruikelijke documenten zoals het aanvraagformulier VOG en intermediairsverklaring worden gedownload. 

De Intermediairsomgeving is een veilige Microsoft omgeving in de cloud. Alleen geauthentiseerde gebruikers krijgen toegang tot dit platform. Zij worden door de KNVB uitgenodigd om van dit platform gebruik te kunnen maken. Wachtwoorden e.d. zien de medewerkers van de KNVB niet.

Indien u zich wenst te registreren kunt u een e-mailbericht sturen aan intermediairs@knvb.nl. U ontvangt dan een e-mailbericht met daarin een unieke link naar het platform. Door middel van deze link verkrijgt u toegang tot het platform en kunt u uw aanvraag tot registratie indienen.

Intermediairs

Stuur een e-mail bij vragen of voor het aanvragen van een link naar het platform.

Registratie natuurlijk persoon

Om geregistreerd te kunnen worden als natuurlijk persoon, dienen de volgende documenten geüpload te worden op het Portaal intermediairs:

We willen de kwaliteit van spelersmakelaars die zijn aangesloten bij gecertificeerde organisaties waarborgen

  • Een volledig ingevulde en ondertekende intermediairsverklaring natuurlijke personen;
  • Een kopie (voor- én achterkant) van een rechtsgeldig paspoort en/of rechtsgeldige identiteitskaart;
  • Een originele Verklaring Omtrent het Gedrag. De verklaring moet zijn afgegeven: (a)  maximaal zes maanden voorafgaand aan de registratie; en (b)  met het oog op het vertegenwoordigen van spelers en/of clubs. Ingeval de natuurlijk persoon niet ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de Nederlandse overheid, een vergelijkbaar document afgegeven in het land waar de natuurlijk persoon staat ingeschreven.

Registratie rechtspersoon

Indien een intermediair gebruik maakt van een rechtspersoon, dan dient de rechtspersoon ook geregistreerd te worden als intermediair. Deze registratie staat los van de registratie als natuurlijk persoon. 

Om geregistreerd te kunnen worden als rechtspersoon, dienen de volgende documenten geüpload te worden op het Portaal intermediairs:

  • Een volledig ingevulde en ondertekende intermediairsverklaring rechtspersonen;
  • Een uittreksel Kamer van Koophandel van de rechtspersoon;
  • Een originele Verklaring Omtrent het Gedrag afgegeven t.b.v. de rechtspersoon of, ingeval de rechtspersoon  niet ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel, een vergelijkbaar document afgegeven in het land waar de rechtspersoon staat ingeschreven. Het document moet zijn afgegeven: (1) maximaal zes maanden voorafgaand aan de registratie; en (2) met het oog op het vertegenwoordigen van spelers en/of clubs. 

Kosten registratie

Per registratie brengt de KNVB kosten in rekening aan een intermediair. De kosten voor de registratie bedragen per registratie € 544,50 (€ 450,- exclusief 21% BTW) per registratie. Het bedrag dient op het navolgende rekeningnummer overgemaakt te worden: 

Rekeningnummer (IBAN) NL45.INGB.0670.0001.32
BIC: INGBNL2A
T.n.v.: KNVB te Zeist
O.v.v.: “registratie intermediairs + [ naam intermediair ] + 2021”.

Publicatie

Vanaf 1 april 2015 houdt de KNVB een register bij van de intermediairs. Elke jaar worden de namen van alle geregistreerde intermediairs en de transacties met Nederlandse clubs waarbij zij betrokken waren, op uiterlijk 31 maart, gepubliceerd. Daarnaast publiceert de KNVB het totaalbedrag dat elke Nederlandse club in dat jaar heeft betaald aan geregistreerde intermediairs voor onderhandelingen over spelerscontracten en/of transfers.

Tuchtrechtelijke organen

Geregistreerde intermediairs zijn gebonden aan de statuten en/of reglementen van de KNVB, UEFA en/of FIFA en/of besluiten van één of meer van hun organen en vallen onder de jurisdictie van de organen van de KNVB, waaronder de tuchtrechtelijke organen en het college van arbiters.

Reglementen en besluiten Reglementen en besluiten Kijk hier voor een overzicht met reglementenbundels, uitvoerings- en wijzigingsbesluiten en besluiten en regelingen vanuit het amateurvoetbal en betaald voetbal.