Internationale agenda

Tijdens het FIFA congres in São Paulo, in juni 2014, kwam onder meer de voorgenomen hervormingsmaatregel voor maximale termijnen en/of een leeftijdsgrens voor FIFA-bestuurders aan bod. In 2013 werd de beslissing nog uitgesteld vanwege het ontbreken van consensus tussen de Executive Committee van de wereldvoetbalbond en de confederaties. In São Paulo was er helaas geen meerderheid om voorstellen gerelateerd aan dit onderwerp nog langer op de agenda te houden.

Bondsvoorzitter Michael van Praag: "Erg teleurstellend. Ik ben niet echt verbaasd, maar toch teleurgesteld. De KNVB gelooft in de code goed sportbestuur en daar hoort een maximale termijn zonder enige twijfel bij.” 

Prins Ali bin Hussein (links) en Michael van Praag (rechts) waren allebei kandidaat om FIFA-voorzitter Sepp Blatter in 2015 op te volgen.

Tijdens het congres in 2013 werd al wel een groot aantal maatregelen doorgevoerd die vooral de Europese bonden in de afgelopen jaren hebben bepleit. Bijvoorbeeld het hervormen van de ethische commissie, het congres laten besluiten over de toewijzing van eindtoernooien en het invoeren van een integriteitscheck. 

Kwaliteitscontrole

Spelers en clubs moeten in hun beslissingen onafhankelijk zijn

Met het oog op kwaliteitscontrole op spelersmakelaars vindt de KNVB uniforme regelgeving op Europees niveau van groot belang. In 2013 viel echter het besluit om het systeem van spelersmakelaars te vervangen, waarbij er niet langer collectieve examens of universele maatstaven zijn. 

Bonden moeten daarom zelfstandig een aantal richtlijnen doorvoeren, bijvoorbeeld voor openheid bij betalingen aan intermediairs en wat een intermediair wel en niet mag doen, naast het opzetten van een nationaal registratiesysteem. Van verdere besluitvorming op dit vlak was in 2014 geen sprake. ‘Third party ownership’ (TPO) is vooral actueel in de meer ontwikkelde voetballanden. 

Third Party OwnershipDe FIFA heeft besloten dat per 1 mei 2015 Third Party Ownerships in de breedste zin van het woord niet is toegestaan. Lees er meer over.

Ten tijde van het congres in 2014 betrof het circa negen procent van de wereldwijde transfergelden. Een werkgroep werkt voorstellen omtrent TPO uit, waarbij ons standpunt helder is: spelers en clubs moeten in hun beslissingen onafhankelijk zijn. Verder hecht de KNVB waarde aan onderscheid tussen TPO en financieringsconstructies. Deze constructies moeten in het algemeen wel mogelijk zijn, zij het onder strikte voorwaarden. Derden mogen geen invloed hebben op het tijdstip van en de voorwaarden voor het afkopen van het contract van een speler. De KNVB toetst hierop.

Terug naar boven