Beleidsplan

Voetbal om van te houden. Dat is waar de KNVB voor staat.

In 1889 nam Pim Mulier het initiatief voor het oprichten van de Nederlandschen Voetbal- en Athletischen Bond, de voorloper van onze voetbalbond. De KNVB is een vereniging. Zoals bij iedere vereniging in Nederland betekent dit dat het succes wordt bepaald door het gezamenlijk handelen van de leden. In ons geval zijn dat de voetbalclubs, spelers, speelsters en alle overige betrokkenen, op alle verschillende niveaus.

Onze medewerkers en vrijwilligers spreken iedere dag met liefhebbers die het Nederlandse voetbal op clubniveau organiseren. We snappen de uitdagingen waar clubs, vaak geleid door vrijwilligers, dag in dag uit mee geconfronteerd worden. Vanuit deze achtergrond is onze richting voor de komende jaren gedefinieerd; de basis voor onze rol bij het ontwikkelen van het voetbal in Nederland.

Elke voetbalwedstrijd is veilig, sportief en eerlijk.

De doelstellingen die wij onszelf stellen voor de periode 2014-2018 staan beschreven in dit beleidsplan. We beginnen bij het spel waar het om gaat: voetbal. Daarna staan we stil bij de organisatie en faciliteiten die het collectief beleven van de sport mogelijk maken: het voetballandschap. We besluiten het plan met datgene wat voetbal in onze ogen aan Nederland moet brengen: voetbalbeleving. Uitgaande van de pracht van het spel, streven we met een krachtige organisatie naar een optimale voetbalbeleving voor iedereen.KNVB BeleidsplanDownload hier het beleidsplan KNVB 2014-2018.

Terug naar boven