Organisatie

Om het jeugdvoetbalbeleid in de praktijk te kunnen brengen, moet de structuur van de vereniging in orde zijn. Hoe is de vereniging georganiseerd, hoe zijn de financiële zaken geregeld, hoe ziet de jaarplanning eruit? Maar ook: welke materialen zijn nodig, hoe worden de jeugd en hun ouders voorzien van informatie en met wie kan in de jeugdopleiding samen opgetrokken worden?

Organogram

Een organogram is een overzicht van de manier waarop de voetbalvereniging als geheel en de jeugdafdeling in het bijzonder is georganiseerd. Het is dus een schematisch overzicht van de verschillende onderdelen binnen de vereniging.

Stel het organogram zo op, dat het past bij de realiteit. Baseer het op de wijze waarop er in de dagelijkse voetbalpraktijk gecommuniceerd en gewerkt wordt. In het organogram staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende commissies en functionarissen. Omschrijf die taken zo helder mogelijk. Zo wordt duidelijk wie bepaalde beslissingen neemt en processen leidt. Zorg er ook voor dat de resultaten gemeten kunnen worden, als dat mogelijk is. Neem deze verantwoordelijkheden vervolgens ook op in de taakomschrijvingen die bij de verschillende verenigingsfuncties horen.

Als een organogram wordt opgesteld, maak dan onderscheid tussen de organisatiestructuur zoals die nu is, en de structuur zoals die eruit ziet als er aan de hand van het jeugdvoetbalbeleidsplan wijzigingen in de organisatiestructuur worden doorgevoerd.

Jeugdkader

Het jeugdplan is de leidraad voor het jeugdkader, zowel op bestuurlijk als begeleidend niveau. Onder het jeugdkader worden de volgende functies verstaan: trainers, begeleiders, leden van de jeugdcommissie, leden van een subcommissie (bijvoorbeeld een activiteitencommissie) / leden van een werkgroep, jeugdcoördinatoren waaronder de technisch jeugdcoördinator en scheids- en grensrechters.

In het jeugdvoetbalbeleidsplan moet een beschrijving staan van het profiel waaraan de leden van het jeugdkader moeten voldoen. Welke taken en welke verantwoordelijkheden hebben ze in de praktijk en welk functieprofiel past daarbij?

Opleidingen Opleidingen De KNVB is wereldwijd toonaangevend op het gebied van opleidingen voor trainer/coaches en scheidsrechters. Of het nu gaat om betaald of amateurvoetbal, op het veld of in de zaal: de KNVB heeft een voorbeeldfunctie.

Financiën

Voor het waarmaken van de doelstellingen is natuurlijk geld nodig. Breng daarom de financiën met betrekking tot de jeugd in beeld. Heeft de jeugdcommissie een eigen budget? Of is het afhankelijk van het hoofdbestuur? Zo ja, stelt het hoofdbestuur extra financiën beschikbaar voor het jeugdplan? En wat kan de sponsorcommissie van de vereniging betekenen?

Maak bovengenoemde vragen inzichtelijk in de begroting. Daarin moet opgenomen worden welke doelstelling waargemaakt wordt, de begroting wat daarvan de kosten zijn, wat er op dit moment aan middelen is en wat de huidige uitgaven zijn.

Begroting jeugdopleiding Begroting jeugdopleiding Op basis van een begroting kun je als vereniging beter bepalen welke uitgaven wel of niet gewenst of noodzakelijk zijn.

Jaarplanning

Zodra de organisatie en de financiën rondom het jeugdvoetbal helder in beeld zijn gebracht, is het tijd om een jaarplanning te maken. Hierin staan de acties concreet beschreven die voortvloeien uit de doelstellingen.

Plan ook alle activiteiten die gedurende het seizoen rondom de jeugdafdeling plaatsvinden, zoals:
 

  • Kaderscholingen
  • Extra voetbalactiviteiten
  • Coördinatorenoverleg
  • Jeugdcommissie overleg
  • Naschoolse opvang
  • Toernooien
  • Vakantie-activiteiten

Accommodatie en materialen

Maak een inventarisatie van alles wat nodig is voor een goede uitvoering van het jeugdvoetbalbeleidsplan. Welke materialen zijn er, waar is behoefte aan? Voldoet de accommodatie in de huidige staat? Als speelvelden onbespeelbaar zijn, is er dan de mogelijkheid tot uitwijken naar een zaal of kunstgrasveld?

Welke materialen zijn er, waar is behoefte aan?

Zijn er voldoende ballen en hesjes aanwezig per leeftijdscategorie? Zijn er voldoende kleedkamers en bespreekruimtes voor de technische staf? Hoe staat het met de ondersteunende materialen of middelen, zoals magneetborden en mogelijkheden voor video-analyse? Kortom: wat is de stand van zaken, wat moet er bij en/of veranderen?

Ook belangrijk is een goede interne en externe communicatie. Daarnaast is een duidelijk kaderbeleid de basis van een goed functionerende jeugdopleiding.

Communicatie jeugdafdeling Communicatie jeugdafdeling Voor elke voetbalclub en voor elk onderdeel binnen een vereniging is communicatie van ontzettend groot belang. In een goede communicatie ligt de sleutel tot het succes, tot het goed functioneren van de jeugdafdeling. Kaderbeleid Kaderbeleid Degenen die op en naast het veld aan de slag gaan met het jeugdvoetbalbeleidsplan zijn de trainers, begeleiders, jeugdcoördinatoren en de leden van de jeugdcommissie. Kortom: het jeugdkader.

Laatste nieuws

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.