Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Vooruitblik op het politieke jaar

KNVB Media
KNVB Media
21 september, 19:45

Foto:

De nabije toekomst ziet er op economisch gebied opvallend goed uit. We lijken goed uit de coronacrisis te komen. Deze begroting doet nu het puur hoogstnoodzakelijke op grote maatschappelijke thema's als bestrijding van criminaliteit, klimaatverandering en de woningcrisis. Echter, de komst van een kabinet is snel gewenst om de uitdagingen in Nederland aan te kunnen pakken. Een doorbraak in de formatie moet de komende weken plaatsvinden, anders lijkt de gang naar de stembus onvermijdelijk.   De effecten van de coronacrisis zullen een lang doorgeschoven effect hebben in het voetbal richting volgende seizoenen. De nasleep van de crisis zal ongetwijfeld ook komend jaar op politiek gebied veel aandacht vragen. Voor het voetbal staan er daarnaast ook een aantal andere belangrijke dossiers op de planning.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer matchfixing (27 september 2021) 
Op maandag 27 september organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over matchfixing. Doel hiervan is om inzicht te krijgen in de wereld van matchfixing. Hoe kan de bestrijding van matchfixing beter geregeld worden in Nederland? Hoe gaat het in zijn werk van vermoeden tot aan daadwerkelijke vervolging? Hoe vaak komt het voor? En welke belemmeringen zijn er in de huidige (of komende) wet- en regelgeving om matchfixing tegen te gaan? De KNVB zal namens het voetbal deelnemen aan het rondetafelgesprek.  

Rondetafelgesprek Tweede Kamer Veiligheid in stadions (6 oktober 2021) 
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken organiseert een rondetafelgesprek over veiligheid in stadions. Dit is eerder uitgesteld vanwege corona. Het doel is om op tafel te krijgen hoe de doelgroep beter kan worden geholpen en samen met gemeenten tot goede lokale oplossing kunnen komen. Door alle betrokken partijen te horen kunnen er lessen worden getrokken voor toekomstig beleid, zowel op korte als lange termijn. 

Opengaan Nederlandse Online Kansspelmarkt (1 oktober 2021) 
Vanaf 1 oktober 2021 zijn er legale online gokbedrijven in Nederland. De KNVB is voorstander van de nieuwe online kansspelwet. In de voorwaarde dat de integriteit van de sport niet wordt aangetast en de sportbeleving hierdoor wordt versterkt. Geen enkele competitie is immuun voor manipulatie. We moeten de komende jaren samen met de verschillende partijen blijven investeren in de bestrijding van matchfixing. Wedstrijden moeten niet beslist worden door criminelen op de gokmarkt, maar op het veld door de spelers. Het Nederlands voetbal werkt er hard aan om voetbal integer en betrouwbaar te houden. Vervolgstappen op het gebied van informatiedeling, opsporing en wetgeving zijn hierbij van wezenlijk belang. Daar vragen we de komende periode aandacht voor bij de politiek.  

Commissiedebat Wetgevingsoverleg Sport (15 november 2021)  
Op 15 november spreekt de Tweede Kamer over Sportbeleid in Nederland en de sportbegroting van het komende jaar. Hier komen verschillende sportthema’s aan bod. Bureau Corporate Affairs zal in afstemming met de inhoudelijke experts voorafgaand aan het debat de Kamerleden attenderen op kansen en bedreigingen die spelen in het voetbal.   

Human Capital Agenda voor de sport 
De input van alle stakeholders uit het (sport)veld én de onderzoeksresultaten van het Mulier Instituut hebben gezamenlijk geleid tot een Human Capital Agenda. Dit heeft geleid tot de volgende vier hoofdlijnen: 

  1. Sectorbreed structureel overleg over professionalisering  
  1. Baanperspectief  
  1. Verder professionaliseren van de sport  
  1. Verder professionaliseren van de samenwerking met andere sectoren 

Komend najaar zal dit nader worden uitgewerkt. Vanuit Bureau Corporate Affairs zijn we betrokken bij de nadere uitwerking van de Human Capital Agenda voor de sport.  

Motie Tweede Kamer naar sportwet  
De motie verzoekt de regering voorbereidingen te treffen voor een Sportwet, uiterlijk voor het eerstvolgende wetgevingsoverleg sport, met organisaties in de sportwereld, zoals sportbonden en de commerciële sportsector. Het doel is om een verdiepingsslag naar de mogelijke reikwijdte en effecten van deze Sportwet te maken. De overheid moet onderzoek doen naar de volgende elementen; 

  1. Wat de reikwijdte van een Sportwet zou moeten zijn met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van sport, 
  1. Hoe de verschillende overheden, ondernemers, sportbonden en -verenigingen zich tot elkaar verhouden en
  1. Wat de aansluiting is met bestaande wetgeving zoals de Wet publieke gezondheid (Wpg) en het Burgerlijk Wetboek (BW).

Gemeenteraadsverkiezingen (17 maart 2022) 
Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor het gehele voetbal is dit een zeer belangrijk moment. De keuzes van het nieuwe gemeentebestuur hebben namelijk heel veel invloed op de keuzes die gemaakt worden door de gemeente voor clubs. Om toekomstige raadsleden goed te informeren over het belang van de lokale sport gaan we onze bestuurders en verenigingen helpen gedurende de aanloop naar de verkiezingen. Elk gemeente is anders en juist de lokale sporthelden kunnen hierin het verschil maken. De KNVB staat ze bij met kennis, informatie en strategische hulpmiddelen.  

 


  • Tags:

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen