Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

KNVB zet zich in voor belangrijke thema's tijdens sportdebat Tweede Kamer

KNVB Media
KNVB Media
2 december, 16:00

De KNVB ziet de politiek als belangrijke partner om voetbal te organiseren. - Foto: KNVB Media

De Tweede Kamer spreekt vanavond over het landelijk sportbeleid en de sportbegroting voor het komend jaar. Dit jaar is het sportdebat beleidsarm, omdat de formatieonderhandelingen nog in volle gang zijn en Nederland op dit moment een demissionair kabinet heeft. Hierdoor zal staatssecretaris Blokhuis minder politieke besluiten kunnen nemen namens het demissionair kabinet dan gebruikelijk. Toch blijft dit een belangrijk politiek moment voor de Nederlandse sport en daarmee het Nederlandse voetbal. De KNVB ziet de politiek als belangrijke partner om voetbal te organiseren. In aanloop naar het Wetgevingsoverleg hebben wij ons hard gemaakt voor onderstaande thema’s.

Impact COVID-19

Het kabinet heeft recent maatregelen genomen om het stijgende aantal coronabesmettingen terug te dringen. Deze maatregelen zijn zeer beperkend voor de sport. Voor veel kinderen en bijna alle volwassenen is het doordeweeks niet mogelijk om voor 17.00 uur te trainen, terwijl beweging cruciaal is om de weerbaarheid van mensen tegen het coronavirus te vergroten. De KNVB richt zich daarom tot de politiek om sporten mogelijk te maken tot 20:00 uur om zo in ieder geval de jeugd in staat te stellen om te sporten.

Ook is het belangrijk dat de sportsector en de overheid een financiële analyse doen om de impact van de pandemie op de sportorganisaties te meten. Zo kunnen we gezamenlijk zicht krijgen op langetermijnconsequenties. De overheid heeft recent weer besloten om publiek bij sportevenementen te verbieden. We vinden het belangrijk om samen na te denken over hoe we een plan kunnen maken om publiek weer toe te staan. Dit zou bijvoorbeeld via de Fieldlab evenementen gedaan kunnen worden. Op het moment is Nederland het enige Europese land met publieksbeperkingen bij sportwedstrijden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor onze sportprestaties en onze internationale concurrentiepositie. Gelukkig zijn er kansen op de korte termijn. UEFA Futsal EURO 2022 zou begin volgend jaar een uiterst geschikt event zijn voor een Fieldlab evenement.

UEFA Futsal EURO 2022 zou een uiterst geschikt event zijn voor een Fieldlab evenement.

Een rijke schooldag

Kinderen bewegen te weinig, waardoor motorische, sociale en cognitieve vaardigheden achterblijven. De KNVB is sterk voorstander van het 2+1+2 model. Dit houdt in dat kinderen toegang hebben tot 2 uur bewegingsonderwijs door een vakleerkracht op school, 1 uur bewegen op school door middel van bijvoorbeeld pauzesport en 2 uur gratis bewegen op buitenschoolse voorzieningen. De sportwereld wil hierbij helpen door op de Buitenschoolse Sportvoorziening onze coaches en trainers in te zetten. Op het moment hebben trainers en coaches van sportverenigingen geen bevoegdheid om gymles te geven. Door een extra module aan de opleiding van trainers en coaches toe te voegen zou dit alsnog gerealiseerd kunnen worden. Hier kan de politiek bij helpen. Vanuit de KNVB kunnen we extra modules aan UEFA-opleidingen toevoegen of trainers met bepaalde UEFA-diploma’s bijscholen.

Matchfixing

De KNVB hoopt in samenwerking met alle partijen die matchfixing aanpakken betere informatie-uitwisseling onder elkaar mogelijk te maken

Nederland is geen blinde vlek voor matchfixing. De KNVB zet zich daarom in om het voetbal eerlijk en betrouwbaar te houden. Maar een voetbalbond heeft beperkte mogelijkheden om matchfixing tegen te gaan. Het zou hierbij helpen als de politiek verder wil kijken naar strafbaarstelling van matchfixing en als de overheid wil investeren in de opsporingscapaciteit voor, de preventie tegen en voorlichting over matchfixing. De KNVB wil graag (mee)werken aan het monitoren en bestrijden van matchfixing maar loopt daarbij aan tegen beperkingen betreft informatie-uitwisseling met andere partijen. Daarom hoopt de KNVB in samenwerking met alle partijen die matchfixing aanpakken betere informatie-uitwisseling onder elkaar mogelijk te maken.

De KNVB omarmt de ambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om in 2030 volledig circulaire kunstgrasvelden te produceren.

Kunstgras

De Nederlandse overheid is plannen aan het maken over de toekomst van korrels die ook in kunstgrasvelden worden gebruikt. De KNVB maakte eerder bekend de ambitie te omarmen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om in 2030 volledig circulaire kunstgrasvelden te produceren. Om de Nederlandse ambitie te realiseren is het belangrijk dat er betaalbare en veilige alternatieven worden ontwikkeld die de sportbeleving waarborgen. Daarnaast is het van belang dat er een redelijke transitieperiode komt om huidige velden te kunnen blijven gebruiken tot een alternatief goed inzetbaar is. Daarom is het essentieel dat er in de transitie naar circulaire kunstgrasvelden op wordt gelet dat deze niet in de weg staat en geen negatief effect heeft op sportparticipatie in Nederland.

Europees Sportmodel

Momenteel wordt er binnen de Europese Unie gesproken over het Europese sportmodel dat is gebaseerd op diversiteit en inclusie, een open competitie en eerlijke verdeling van middelen. Een sportsysteem dat niet is voorbehouden aan enkele rijke clubs die willen breken met alles waar wij als sportland voor staan. Dit systeem staat onder druk met de komst van een mogelijke gesloten competitie als de Super League. De overheid kan een inclusief en eerlijk voetballandschap bevorderen door zich in Europees verband hard te maken voor het beschermen van het sportmodel in Nederland en in contact te blijven met de KNVB over ontwikkelingen en nodige acties.

Veilig koppen in het voetbal

Voor de KNVB is het allerbelangrijkste dat voetbal zo veilig mogelijk wordt gespeeld en de risicovolle momenten in het spel worden verminderd. Zolang koppen onderdeel vormt van het voetbalspel is het noodzakelijk om dit goed te leren. Daarom leren we kinderen op een verantwoorde wijze om te gaan met het koppen. In de sportwereld is de KNVB een voorloper. We hebben tal van preventieve maatregelen genomen om hersenletsel te voorkomen. Een onderzoek naar hersenletsel in de amateursport zou ons meer handvatten bieden om het voetbal nog veiliger te maken.

Een onderzoek naar hersenletsel in de amateursport zou de KNVB meer handvatten bieden om het voetbal nog veiliger te maken.

Daarnaast kan een investering in voorlichting over hersenletsel en preventie van hersenletsel de KNVB helpen om koppen op een verantwoorde wijze onderdeel te laten blijven van het voetbalspel. Momenteel is de UEFA bezig om twee expertpanels te formeren: één voor acuut hersenletsel/hersenschudding en één voor koppen. De KNVB kijkt in Europees verband, samen met andere bij de UEFA aangesloten landen, welke aanpassingen in regelgeving gedaan kunnen worden om risicovolle momenten verder te verminderen. 

Compensatiemaatregelen stijgende energiekosten

Het kabinet heeft compensatiemaatregelen voor de stijgende energiekosten in het leven geroepen voor huishoudens en bedrijven. Deze steun voor huishoudens is in principe ook van toepassing op sportclubs met een eigen energie-aansluiting.

Uit de gepubliceerde compensatiemaatregelen blijkt dat sportclubs met een verbruik boven de 10.000 kWh en 8.200 m3 gas per jaar geen compensatie krijgen voor stijgende energietarieven. Aangezien het gemiddelde energieverbruik van onze amateurvoetbalverenigingen ongeveer 35.000 kWh en 8.200 m3 gas per jaar is, zullen de meeste amateurclubs deze financiële klap niet kunnen opvangen. Naar schatting valt ruim 80% van de amateurvoetbalclubs buiten de boot. De overheid kan dit voorkomen door op korte termijn extra financiële compensatie voor amateursportverenigingen in het leven te roepen.

Het Wetgevingsoverleg Sport & Bewegen kan gevolgd worden via deze link.

Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn over het bovenstaande, neem dan contact op met corporateaffairs@knvb.nl.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen