Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Resultaten van onderzoek naar nonfill-velden

KNVB Media
KNVB Media
1 juli, 15:38

Naar aanleiding van klachten van verenigingen over nonfill-velden is de KNVB een onderzoek gestart. - Foto: KNVB Media

In Nederland zijn er sinds het seizoen 2018/’19 elf nonfill/non-infill (verderop nonfill)-velden aangelegd bij elf verschillende verenigingen en door meerdere kunstgrasleveranciers. De velden zijn verspreid over de seizoenen 2018/’19 en 2019/’20 aangebracht. Vanuit de verenigingen waar nonfill is aangelegd, kregen we als KNVB redelijk wat klachten over de velden, met name als het ging over de factor grip. Er is nader onderzoek gedaan, waarvan we de resultaten in dit artikel delen.

Van de elf velden zoals gerealiseerd in bovenstaande seizoenen zijn er inmiddels vier verwijderd vanwege klachten van de verenigingen. Deze velden zijn omgebouwd naar traditionele infill-velden.

Nonfill-velden zijn een mooie ontwikkeling. Juist daarom is het goed dat nader onderzoek is gedaan. Dat kan een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling en het gebruik. De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat aan de hardware kant (kunstgras) nog stappen gezet moeten worden, maar ook aan de software kant (beïnvloeding van eigenaar en gebruiker). 

Op 6 mei 2019 heeft de KNVB het standpunt ingenomen aangaande nonfill-velden, zoals beschreven op KNVB ASSIST.

 

Wat zijn nonfill/non-infill-velden?

Nonfill is nog niet helemaal eenduidig te formuleren. We bedoelen nu vooral velden waar geen performance infill in zit zoals rubber, kurk of ander materiaal. In de toekomst zijn scherpere definities nodig.

Onderzoek

Na het genomen voorgenoemde besluit heeft de KNVB twee typen onderzoek laten doen, een perceptie- en ervaringsonderzoek en een onderzoek naar de ontwikkeling van testapparatuur om de factor grip te kunnen meten. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door externe partijen.

Het perceptie- en ervaringsonderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau 'Changing Ways'.

KIWA ISA Sport (NOC*NSF geaccrediteerd test- en keuringsinstituut) heeft op basis van onderzoek testapparatuur ontwikkeld om de zogenaamde lineaire grip van velden te kunnen meten.

De resultaten van het perceptie- en ervaringsonderzoek zijn te lezen in de samenvatting van het onderzoek.

Uit het onderzoek van KIWA ISA Sport naar de ontwikkeling van testapparatuur blijkt dat de natuurgrasvelden en (reguliere) infill-velden andere waarden aantonen voor de lineaire grip dan de gerealiseerde nonfill-velden. 

Conclusie

De resultaten van voorgenoemde onderzoeken geven aan dat er verbetering mogelijk en nodig is om de perceptie en ervaring van nonfill-velden te optimaliseren. Het gaat om zowel een verbetering aan de hardware-kant als aan de software-kant.  

Hardware-matig betekent dit dat de nonfill-velden op lineaire grip meer moeten aansluiten bij de natuurgrasvelden als bij de (reguliere) infill-velden. In vaktaal verwoord: zowel in het laboratorium als in de praktijk moeten de nonfill-velden in droge condities én in natte condities een waarde van minimaal 2 behalen. Testinstituut KIWA ISA Sport heeft de apparatuur om te meten. Overige test- en keuringsinstituten worden geïnformeerd over de apparatuur en de werkmethoden zodat alle partijen dit eenduidig kunnen gebruiken/toepassen. 

Om de gewenste, maar ook noodzakelijke doorontwikkeling op alle fronten te ondersteunen, gaan we werken met pilots. Dat stelt ons in staat goed te volgen hoe de stappen gezet worden en wat de effecten zijn. Hiermee wordt gezorgd voor verdere verbetering van kwaliteit van de nonfill-velden en veel spelplezier bij het gebruik daarvan. De voorwaarden voor de pilottrajecten zijn afgestemd met de VSG en NOC*NSF.

Voor de software-matige verbetering geldt dat er in overleg met leveranciers, eigenaren en gebruikers meer onafhankelijke informatievoorziening moet komen over het gebruik van de nonfill-velden. In de praktijk zal met name ook gelden: 'start met de jeugd’, omdat de perceptie van deze doelgroep over het gebruik van nonfill-velden positiever is.

Parallel aan het pilottraject moet er nog goed gekeken worden naar omschrijving en afbakening van het begrip ‘nonfill’, zodat er duidelijkheid wordt verkregen wat er onder nonfill/non-infill valt en wat niet. De definitievorming wordt met alle stakeholders opgepakt. 

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen