Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Terugkijken: webinar over financiële compensatieregelingen

KNVB Media
KNVB Media
24 februari, 16:37

De KNVB en Sportsubsidienl organiseerden een webinar over de financiële compensatieregelingen. - Foto: KNVB Media

Op dinsdagavond 23 februari organiseerden de KNVB en Sportsubsidie.nl een webinar voor amateurclubs over de diverse financiële compensatieregelingen die vanwege de gevolgen van de coronamaatregelen in het leven zijn geroepen door de overheid. Tijdens het webinar stond financieel specialist Ben Moonen stil bij de diverse regelingen, de voorwaarden en de wijze waarop je als vereniging aanspraak kan maken op een of meerdere regelingen.

Terugkijken Terugkijken Het volledige webinar is hier terug te kijken.

Vragen

Vanwege de grote belangstelling konden niet alle vragen die werden gesteld in de chat live beantwoord worden in de uitzending. De antwoorden op de vragen die niet aan bod zijn gekomen zijn hieronder terug te vinden. Ook de slides die gisteren zijn getoond zijn hieronder te bekijken.

 

Vallen vrijwilligersvergoedingen ook onder loonkosten?

Nee, bij de NOW mag je de vrijwilligersvergoedingen niet meerekenen voor de loonsom. Ook bij de TASO mag je vrijwilligersvergoedingen niet meerekenen bij het uitrekenen van de doorlopende lasten.

 

Hoe toon je het omzetverlies aan, aangezien wordt gekeken naar kalenderjaar als boekjaar maar de meeste verenigingen hebben een boekjaar van 1/7 tot en met 30/6?

Voor de meeste regelingen wil de overheid een vergelijking met het jaar 2019. Daarom wordt om de jaarrekening gevraagd. Is die er niet, dan mag je ook een uitdraai uit de administratie maken van de omzet uit 2019.

 

Hoe reken je contributie afboekingen toe naar de kwartalen wanneer de contributie afboekingen nog plaats moeten vinden (einde seizoen pas)?

In dat geval kun je het beste een inschatting maken van de contributieomzet die je op jaarbasis verwacht en neem daarvan 25% mee in de berekening van de kwartaalomzet.

 

Een omzetverlies kan toch nooit 100% zijn aan gezien je altijd wel contributie-opbrengsten en sponsoropbrengsten hebt?

Voor de NOW en de TASO klopt dat inderdaad. Als bij de TVL geldt dat je van btw-vrijgestelde omzet niet meerekent, zou 100% wel mogelijk zijn.

 

BOSA-regeling: De gemeente vraagt ons mee te betalen in de aanleg van pop-up beregening op de gehuurde velden. Kan ons aandeel in de BOSA worden meegenomen?

Dat kan alleen als de vereniging ook de factuur krijgt en deze ook betaalt. Als dat bij de gemeente ligt, kan de BOSA niet aangevragd worden over de kosten.

 

Waarom de TASO niet in combinatie met TVL/ NOW?

TASO kan niet in combinatie met de TVL omdat je dan twee keer een tegemoetkoming krijgt voor dezelfde lasten. TASO in combinatie met de NOW kan wel.

 

Wij hebben TVL aangevraagd, maar dit verzoek wordt niet gehonoreerd. Er wordt gevraagd naar omzetbelasting aangiftes en om de jaarrekening 2020, maar wij hebben een gebroken boekjaar. Hoe hier mee om te gaan?

Het heeft de voorkeur om dan de omzet 2020 uit de eigen administratie te halen. Lukt dat echt niet, dan zou u zowel de jaarrekening 2018/2019 en 2019/2020 bij kunnen voegen.

 

Kunnen TASO en NOW gecombineerd worden?

Dat kan inderdaad. Bij het berekenen van de financiële schade voor de TASO, moet u bij de personeelskosten wel de tegemoetkoming NOW in mindering brengen

 

Vanuit het rijk worden gelden beschikbaar gesteld richting gemeenten (o.a. ter vergoeding van huren), is de gemeente dan verplicht om deze dan door te geleiden naar verenigingen ? 

De verhuurders (gemeenten bijvoorbeeld) zijn niet verplicht om gebruik te maken van de TVS-regeling en dus de huur te compenseren. 

 

Kan je per kwartaal switchen tussen TASO en TVL?

Ja, dat kan. Zolang beiden maar niet aangevraagd worden voor hetzelfde tijdvak. Zelfs dat zou deels kunnen, maar als gebruik is gemaakt van de TVL, mag de TASO alleen aangevraagd worden voor compensatie van de personeelskosten (met NOW/Tozo in mindering).

 

TASO-regeling: Vergoedingen in bonnen voor vrijwilligers (trainers) zijn dat ook personeelskosten?

Nee. Bij de TASO zijn de verwijligersvergoedingen uitgesloten voor zowel de doorlopende lasten als de personeelskosten.

 

Geldt voor de TVL ook het toerekeningsbeginsel voor het toerekenen van de omzet?

Bij de TVL wordt wel uitsluitend gekeken naar de omzet die daadwerkelijk in het betreffende kwartaal gerealiseerd wordt. 

 

Wat is het gevolg als je personeel voor 50% uitbetaald bij de NOW-regeling?

Als de werkelijke loonsom meer dan 10% lager is dan de peilmaand juni 2020, moet u er rekening mee houden dat de uiteindelijke tegemoetkoming lager wordt vastgesteld.

 

BOSA-regeling: Er wordt gesproken over 'kosten vóór 2019'. De BOSA-regeling kan dus met terugwerkende kracht nog worden aangevraagd?

Bij de BOSA mag je kosten van activiteiten van maximaal 12 maanden geleden opvoeren in een aanvraag. Kosten van activiteiten die langer geleden zijn, dus niet.

 

Moet je m.b.t. de loonkosten de NOW-bijdrage er van afhalen?

Bij het uitrekenen van de personeelskosten voor de TASO moeten de tegemoetkomingen op grond van de NOW en de Tozo in mindering worden gebracht.

 

Hypotheeklasten in TASO: zijn dat alleen rente en overige kosten en geen aflossing of mag aflossing ook als hypotheeklast worden meegenomen?

Alle kosten die gerelateerd zijn aan leningen en verzekeringen die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie mogen meegenomen worden.

 

Wordt een vrijwilligersvergoeding ook aangemerkt als 'personeelskosten' ?

Bij de TASO mag je vrijwilligersvergoedingen niet meerekenen bij het uitrekenen van de personeelskosten.

 

BOSA-regeling: Kan je meerdere keren een investering in 2021 aanvragen?

Ja, dat mag. Je mag zo vaak aanvragen als je wilt. Op jaarbasis is het subsidiemaximum 2,5 miljoen euro.

Wil je meer weten over de financiële gevolgen van het coronavirus en de regelingen waar amateurclubs aanspraak op kunnen maken? Bekijk dan ons financiële coronadossier. Hier vind je ook de contactgegevens van de financiële helpdesk waar je terecht kan voor clubspecifieke vragen.

Financieel coronadossier Financieel coronadossier Het coronavirus en financiële gevolgen.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen