Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Opstellen kernwaarden zorgt voor meer saamhorigheid bij vv Verburch

KNVB Media
KNVB Media
7 januari, 11:04

'De opstelling van Verburch' heeft geresulteerd in verbinding én nieuwe vrijwilligers bij de club. - Foto: vv Verburch

vv Verburch zag het ledenbestand de afgelopen jaren fors groeien. De groeistuip zorgde voor de nodige uitdagingen. Om nieuwe leden welkom te laten voelen én om ervoor te zorgen dat de clubcultuur behouden bleef, werd de Commissie Behoud Kernwaarden Verburch aangesteld. De commissie stelde ‘De opstelling van Verburch’ op, wat heeft geresulteerd in meer saamhorigheid én nieuwe vrijwilligers bij de club.

vv Verburch is gelegen in het dorp Poeldijk, onder de rook van Den Haag. Omdat zowel het dorp zelf als de stad Den Haag flink zijn gegroeid, steeg ook het ledenaantal van vv Verburch fors. Het ledenbestand van vv Verburch werd bovendien een stuk gevarieerder. Deze ontwikkeling leidde binnen de club tot de vraag: wat verbindt ons met elkaar? Om hier een goed antwoord op te formuleren werd in 2019 de Commissie Behoud Kernwaarden Verburch aangesteld. “We zijn een klein en hecht dorp en dat zag je jarenlang ook terug bij de vereniging. De laatste jaren zijn we sterk gegroeid. Dat was soms voor zowel oude als nieuwe leden even wennen. Ons streven is dat iedereen zich thuis moet voelen bij vv Verburch, zowel nieuwelingen als mensen die al jarenlang bij de club rondlopen. Onder andere om meer saamhorigheid te creëren is de Commissie Behoud Kernwaarden Verburch in het leven geroepen”, legt Theo van den Berg, bestuurslid Ontwikkeling en Maatschappij uit.

Onze clubcultuur is de kapstok waar we alles binnen de vereniging aan ophangen

Wim Grootscholten is een van de initiatiefnemers van de commissie. Samen met de andere commissieleden voerde hij diverse gesprekken om te achterhalen wat precies het DNA van vv Verburch is. “We hebben aan onze leden gevraagd wat zij het allerbelangrijkste vinden. De uitkomst was dat clubcultuur enorm belangrijk is. Maar wat is die clubcultuur precies? Hoe zijn onze leden met elkaar verbonden? Dat hebben we als commissie eerst uitgezocht, want onze clubcultuur is de kapstok waar we alles binnen de vereniging aan ophangen.”

‘Opstelling van Verburch’

De clubcultuur werd uitgewerkt en opgeschreven in ‘De opstelling van Verburch’. Dat zijn elf punten die symbool staan voor wat vv Verburch wil uitstralen. Volgens Grootscholten helpen de kernwaarden ook bij het verder ontwikkelen van de vereniging. “We zijn ervan overtuigd dat wanneer een groep mensen het gevoel heeft ergens bij te horen, er dan vrijwel automatisch mooie dingen ontstaan. Zoals vroeger veel mensen naar de kerk gingen om onderdeel te zijn van een gemeenschap, hebben velen datzelfde gevoel nu bij een sportvereniging. Als al die leden dezelfde normen en waarden hanteren, is de kans groter dat ze zich inzetten voor de club. Gemotiveerde mensen binnen de vereniging zorgt weer voor goede bestuurders en trainers. Goede trainers leiden weer tot betere spelers en zo heb je in alle lagen van je vereniging een kwaliteitsimpuls.”

Onderdeel van het bewaken van de clubcultuur is dat de aanmeldingsprocedure voor nieuwe leden is uitgebreid. Ieder nieuw lid tot 20 jaar voert samen met een ouder een toelatingsgesprek waarin De Opstelling een voorname rol krijgt. Ieder nieuw lid moet voor de kernwaarden van de club tekenen. Inmiddels voerde de commissie al meer dan 70 gesprekken met nieuwe leden. Alle nieuwe leden, of hun ouders, zijn verplicht een vrijwilligerstaak op zich te nemen. “Door de intakegesprekken ontstaat er begrip over hoe wij tegen het leiden van een vereniging aankijken. Slechts in een paar gevallen heb we na het gesprek aangegeven dat het beter is een andere club te zoeken. Dankzij deze manier van werken zijn er het afgelopen jaar ook heel veel vrijwilligerstaken ingevuld”, zegt Van den Berg.

Borgen

Om ervoor te zorgen dat de kernwaarden niet zouden verworden tot een papieren tijger, zijn deze binnen de hele club verweven. Zo zijn er billboards gemaakt en wordt het document ook gebruikt bij ouderbijeenkomsten voorafgaand aan het seizoen. “We hebben goed nagedacht over hoe de kernwaarden te borgen binnen de vereniging. De intakegesprekken en de ouderbijeenkomsten zijn daar voorbeelden van. Je kunt het nog verder doortrekken en ook gebruiken in beoordelingsgespreken met trainers. Of trainers kunnen het gebruiken tijdens individuele gesprekken met spelers. Zo kun je een paar keer per jaar toch de kernwaarden bij je leden onder de aandacht brengen”, aldus Van den Berg.

Diversiteit is bij ons tegenwoordig een kracht in plaats van een bedreiging

Bij vv Verburch zijn de kernwaarden dus echt onderdeel van de vereniging geworden. Het draagt volgens Grootscholen bij aan een duurzame ontwikkeling van de club. “We worden niet geleid door de waan van de dag, maar hebben een visie en houden ons daaraan vast. Mede dankzij de kernwaarden creëer je een gemeenschap met mensen die allemaal van voetbal houden. vv Verburch is een club waar je graag komt. Dat moet het streven zijn. Wij denken op deze manier goed en duurzaam een vereniging te kunnen besturen.”

Van den Berg onderschrijft deze woorden. “De kernwaarden zijn bij ons het hoogste goed. Diversiteit is bij ons tegenwoordig een kracht in plaats van een bedreiging. Dat is een groot goed, maar tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat iedereen zich ook daadwerkelijk aan de kernwaarden houdt? Het nog beter borgen binnen de vereniging is de volgende stap voor ons.”

Kern van de club

Het opstellen van de kernwaarden heeft in een jaar tijd al voor meer saamhorigheid én extra vrijwilligers gezorgd. Toch benadrukken Grootscholten en Van den Berg dat ook er bij vv Verburch nog altijd werk aan de winkel is. “Elke vereniging is anders. Dus als je aan de slag wilt met het opstellen van kernwaarden is het heel belangrijk dicht bij de kern van de club te blijven. Wij hebben nu handvatten voor onszelf gecreëerd, maar leren nog steeds bij. Het is een constant proces. Duidelijk is wel dat we positief terugkijken op het eerste jaar met deze manier van werken. Het heeft zijn vruchten afgeworpen.”

Eén tweetje Eén tweetje Doorpraten over dit onderwerp met andere verenigingen? Ga nu naar de community Eén tweetje en meld je aan!

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen