Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Voetbal en bestuur gaan hand in hand bij VV Hooglanderveen

KNVB Media
KNVB Media
17 november, 15:45

Door een bestuurslid voetbalzaken te benoemen, verliest het bestuur van VV Hooglanderveen het voetbal niet uit het oog. - Foto: KNVB Media

Bij het besturen van een voetbalvereniging komt veel meer kijken dan voetbal alleen. Door alle dagelijkse beslommeringen, of het nu gaat over de accommodatie, financiën, vrijwilligersbeleid of andere zaken, dreigt juist het voetbal zelf nog wel eens naar de achtergrond te verdwijnen op de bestuurstafel. Hoe zorg je er als bestuur voor dat je het voetbal niet uit het oog verliest? VV Hooglanderveen heeft daarvoor een specifiek bestuurslid voetbalzaken.

"We moeten niet vergeten dat we een voetbalvereniging zijn", zegt Norbert van Hengstum voorzitter van VV Hooglanderveen. "Als bestuur moeten we feedback krijgen vanuit de operatie, maar we moeten ook in de gaten houden dat het voetbaltechnisch en -tactische gedeelte aansluit bij de doelstellingen. Hoe gaan we ons beleid zo neerzetten dat het ook echt een dwarsdoorsnede is van de vereniging, dat het niet plannen zijn uit de ivoren toren van het bestuur."

VV Hooglanderveen is na vijftien jaar geleden te zijn verhuisd naar de rand van een vinexwijk snel gegroeid van 450 leden naar 1450 leden. Binnen een kleine vereniging kent iedereen elkaar en zijn de lijnen automatisch kort. VV Hooglanderveen is er ondanks de enorme groei in geslaagd die korte lijnen in stand te houden.

"We hadden in het verleden een klassiek model waarin het bestuur de strategische lijn uitzette en er commissies waren om invulling te geven aan het voetbaltechnische gedeelte en het operationele gedeelte", aldus Van Hengstum. Inmiddels heeft de vereniging een bestuurslid voetbalzaken. "Op die manier konden we andere bestuursleden vrijspelen voor hun eigen taken. Bovendien waren we het probleem voor dat we als bestuur te ver van het voetbal af zouden komen te staan."

Door de groei van de vereniging is de structuur veel formeler geworden, maar we hebben de lijnen bewust kort gehouden

Formele lijnen

Van Hengstum benadrukt dat VV Hooglanderveen ondanks de sterke groei nog altijd een platte organisatie is: "Veel mensen binnen het kader waren al betrokken toen we nog een kleine vereniging waren. Dan sta je als bestuur automatisch dichter bij het veld. De structuur is veel formeler geworden, maar we hebben de lijnen bewust kort gehouden. Er zijn negen bestuursleden en op het dagelijks bestuur na heeft iedereen zijn eigen cluster. Alle geledingen van de vereniging zijn daardoor in het bestuur vertegenwoordigd."

De structuur geeft de voorzitter ruimte om zich op de grote lijn te concentreren: "Binnen een vrijwilligersorganisatie word je altijd door Jan en alleman benaderd. Meneer de voorzitter dit, meneer de voorzitter dat… Omdat we duidelijke afspraken hebben over de verantwoordelijkheden, kan ik meestal verwijzen naar de formele lijnen. Als het echt grote beleidszaken zijn, komt het aan de orde in de maandelijkse bestuursvergadering."

Caspar Tondeur gaat binnen het bestuur over het cluster voetbalzaken. VV Hooglanderveen heeft besloten zijn functie komend seizoen in tweeën te splitsen in een voetbaltechnisch en een operationeel gedeelte. Beide terreinen blijven op die manier binnen het bestuur vertegenwoordigd. "Dat geeft focus", aldus Van Hengstum. "Onder operationele zaken vallen bijvoorbeeld, logistiek rond wedstrijden, parkeerwachten, wedstrijdzaken. Door dat los te maken, krijgt Caspar meer ruimte om zich met het technisch beleid bezig te houden."

Als het gaat om het voetbaltechnische gedeelte, is Tondeur de schakel tussen technisch manager Igor van Gelderen en het bestuur. "Ik heb een directe lijn met de penningmeester voor budgettaire zaken en financieel beleid. Daarnaast hebben Igor en ik een separate lijn voor de uitvoering", vertelt Tondeur.

Ik heb bij vijf verschillende verenigingen gewerkt, maar dit is de eerste waar ik echt alleen maar bezig ben met voetbal en niet met randzaken

Eén aanspreekpunt

"Dat is voor mij de ideale situatie", aldus Van Gelderen. "Ik heb bij vijf verschillende verenigingen gewerkt, maar dit is de eerste waar ik echt alleen maar bezig ben met voetbal en niet met randzaken. Bestuursleden zijn vaak op allerlei manieren bij de vereniging betrokken, als ouder, of ze hebben zelf gevoetbald. In mijn rol wil je niet steeds vanuit verschillende kanten worden aangesproken. Hier heb ik binnen het bestuur één aanspreekpunt en dat is Caspar. De overige bestuursleden kom ik op het veld wel tegen en we praten ook best wel eens over waar ik inhoudelijk me bezig zijn, maar de basis van het beleid bespreek ik in eerste instantie met Caspar."

"Ik zit niet aan de bestuurstafel", aldus Van Gelderen. "Maar Caspar en ik vormen wel een tandem. Dit seizoen hebben we besloten dat we breder willen opleiden. We werkten in de onderbouw altijd heel bewust met twee selectieteams en dat hebben we nu een stuk breder getrokken. Er stromen uiteindelijk maar heel weinig spelers door naar het eerste, ook bij BVO's. Dat is een goed argument om heel breed op te leiden. Caspar en ik hebben dat uitgewerkt en Caspar heeft het meegenomen naar de bestuurstafel."

De lijn via Van Gelderen en Tondeur naar het bestuur gaat twee kanten op. Het bestuur weet goed wat er op het veld gebeurt en waar voetbaltechnisch behoefte aan is, en kan dat meenemen bij het uitzetten van de strategische lijnen. Via Tondeur komt die strategische lijn andersom direct op tafel bij de uitvoering in het technisch hart, dat naast Tondeur en Van Gelderen wordt gevormd door de voorzitters van de commissies onderbouw en bovenbouw, en het Hoofd Opleidingen.

Snel schakelen in coronacrisis

Toen de coronacrisis uitbrak, kon het bestuur snel schakelen. Van Hengstum: "We kwamen natuurlijk in een volstrekt nieuwe situatie terecht en ook hier hebben we snel duidelijk gemaakt waar de verantwoordelijkheden liggen. Besluiten worden genomen door het bestuur en binnen het bestuur is de voorzitter de verantwoordelijke als het gaat om corona. Maar als het gaat om maatregelen, raakt dat natuurlijk diverse clusters. Binnen voetbal heb ik daarom veel contact met Caspar. Op die manier houden we één aanspreekpunt."

De club is opgericht om te voetballen, maar bij het besturen van een grote vereniging komt meer kijken. Hoe bewaakt VV Hooglanderveen de balans?  Tondeur: "Je moet zorgen voor een evenredige inbreng van clubkennis en -betrokkenheid en voetbalkennis. Wij hebben een aantal professionals en semi-professionals in dienst als het gaat om voetbaltechnische zaken en die werken in een juiste mix met mensen die de vereniging goed kennen. Hoe groter de club wordt, hoe bedrijfsmatiger je het inricht."

Voor VV Hooglanderveen is het vanzelfsprekend dat voetbal in beeld is bij het bestuur, zonder dat het bestuur te veel in beeld is bij het voetbal.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen