Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Prinsjesdag 2020: impact op het voetbal

KNVB Media
KNVB Media
15 september, 22:00

Prinsjesdag vond dit jaar vanwege corona niet plaats in de Ridderzaal. - Foto: KNVB Media

Dinsdag stond Den Haag in het teken van Prinsjesdag. Geen hoedjes, maar mondkapjes. Niet de Gouden Koets, maar een auto. Ook niet in de ridderzaal, maar in de grote kerk van Den Haag. Prinsjesdag was dit jaar anders dan anders. Wel werden de plannen van het kabinet voor komend politiek jaar bekend gemaakt. Wat betekenen de plannen voor voetballend Nederland?

Preventie en gezondheid binnen de zorg veel belangrijker

Door de coronacrisis is volgens het kabinet duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat voor de volgende generaties de beste zorg beschikbaar blijft. Daarom zal het kabinet op de lange termijn kijken naar de organisatie van de zorg en de noodzaak van preventie, zodat kwetsbare mensen beschermd worden. Met extra aandacht voor preventie kan niet alleen de gezondheid van mensen worden verbeterd, maar kunnen ook zorgkosten worden voorkomen.

Uiteindelijk moet bewegen het nieuwe normaal worden

In 2021 is 12 miljoen euro extra beschikbaar om - vooral via gemeenten en lokale organisaties - het realiseren van de ambities van het Nationaal Preventieakkoord te versnellen. In 2022 stijgt dit naar 16 miljoen euro extra. Het kabinet wil ook naar de toekomst de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid borgen en komt in het najaar met een discussienotitie hiervoor. In deze contouren ligt ook de focus op meer preventie en gezondheid. Vanuit de sportwereld wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het belang van bewegen. Uiteindelijk moet bewegen het nieuwe normaal worden.

Invoering steunpakket 3.0

Het kabinet heeft eerder al het steunpakket 3.0 bekend gemaakt, dat ook van toepassing is op de voetbalwereld. Het kabinet verlengt de lopende steunmaatregelen van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De maatregelen in dit pakket beslaan rond de 11 miljard euro aan extra uitgaven en 1,5 miljard euro aan vervroegde investeringen. Belangrijke regelingen voor de voetbalwereld zijn de verlenging van de NOW-regeling (3.0), ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober uitstel van belasting aanvragen en de belastingvrije tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) wordt opnieuw ingezet. Het maximale bedrag wordt per onderneming per drie maanden verhoogd naar 90.000 euro.

NOW-regeling NOW-regeling Lees hier meer over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Uitstel van belasting Uitstel van belasting Lees hier meer over het aanvragen van uitstel belasting.

TVL-regeling TVL-regeling Lees hier meer over de belastingvrije tegemoetkoming vaste lasten (TVL).

Ook sportclubs kunnen hier aanspraak op maken. Wel dient aan bepaalde voorwaarden voldaan te worden. De vaste lasten moeten in drie maanden 4.000 euro zijn, subsidie bedraagt maximaal 90.000 euro. Dat is nu nog maximaal 50.000 euro. Vanaf de tweede periode gaat de grens van het omzetverlies stapsgewijs omhoog. Het aanvragen van de TVL-regeling gaat via de website van de RVO. Verenigingen of clubs kunnen tot en met 30 oktober 2020 een aanvraag voor de eerste periode indienen.

Aanvraag TVL-regeling Aanvraag TVL-regeling Klik hier voor het aanvragen van een TVL-regeling.

Aanpak racisme en discriminatie

In de troonrede had de koning expliciet aandacht voor institutioneel discriminatie, racisme en het buiten sluiten van mensen op basis van afkomst. Hij benoemde het als een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat. "Dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar", zei Willem-Alexander in de troonrede. De KNVB gaat komend jaar verder met de ministeries J&V, VWS en SZW met de uitvoering van het aanvalsplan racisme en discriminatie binnen het voetbal. Het kabinet heeft hiervoor de komende drie jaar 14 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Uitvoering van nationaal Sportakkoord

Met het Sportakkoord worden samen met de sport, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineengeslagen om de kracht van sport de komende jaren beter te kunnen benutten: om Nederland te verenigingen via sport en bewegen. In 2021 is via subsidies en opdrachten in totaal 77,5 miljoen euro beschikbaar voor het Nationaal Sportakkoord.

Vaardig in bewegen

Voor de allerjongste wordt ingezet op 'De Kleine Beweegagenda', een project wat gericht is op beweegstimulering voor de jongste doelgroep (0 tot 4-jarigen) en dat wordt uitgevoerd door het Mulier instituut en Kenniscentrum Sport en Bewegen. Verder zet het ministerie van VWS in op bijdragen aan het beleid om kinderen weer meer buiten te laten spelen.

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Sportverenigingen kunnen een subsidie aanvragen van 20% voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties

Het ministerie van VWS zet zich samen in met gemeenten om sportaccommodaties te verduurzamen en beter toegankelijk te maken. Sportverenigingen kunnen een subsidie aanvragen van 20% voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Hierbij is er een mogelijkheid tot een aanvullende subsidie van 15% voor investeringen in duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en circulariteit van sportaccommodaties. In 2021 is via subsidies en opdrachten in totaal 81,6 miljoen euro beschikbaar.

In de context van het doorbouwplan heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken 50 miljoen euro begroot voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. 10 miljoen euro uit dit pakket wordt ook gereserveerd voor het verduurzamen van sportfaciliteiten. 

Sport en ontwikkelingssamenwerking

In de begroting van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt KNVB WorldCoaches als voorbeeld van een mooi sportinitiatief uitgelicht, dat ingezet kan worden om een sociale en kansrijke samenleving te stimuleren in ontwikkelingslanden. WorldCoaches werkt al jaren samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken om de kracht van voetbal in te zetten om kinderen in het buitenland op sportief én sociaal vlak te inspireren en te begeleiden op drie thema’s: persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en sociale cohesie. 

KNVB WorldCoaches KNVB WorldCoaches Lees alles over KNVB WorldCoaches.

Kansspelen en integriteit

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een subsidiebudget van 1.050.000 miljoen euro voor Integriteit en Kansspelen gerelateerde onderwerpen. Deze subsidies worden in de vorm van projectsubsidies opgenomen in de begroting. De doelstelling van de subsidies in het kader van integriteit is het beschermen van kwetsbare groepen in onder andere de sport.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen