Update Green Deal: uitstel, maar geen afstel

KNVB Media
KNVB Media
16 mei 2019, 13:42

Sportvelden krijgen onder strenge voorwaarden tot 1 januari 2025 om het gebruik van pesticiden tot nul te reduceren. - Foto: KNVB Media

Sportvelden krijgen onder strenge voorwaarden tot 1 januari 2025 om het gebruik van pesticiden tot nul te reduceren. Uitstel dus, maar geen afstel. Dit is de uitkomst van overleg tussen sportbonden, de Golfalliantie, gemeenten, de aannemersbranche en de Ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De afspraken volgen uit een objectieve analyse waaruit blijkt dat pesticidevrij beheer per 2020 technisch nog niet mogelijk is voor álle sportvelden en golfbanen. Ter herinnering: in 2015 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd in het kader van de Green Deal Sportvelden:

  • Met ingang van het jaar 2020 mogen geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt worden op sportvelden, behalve in die situaties waarin dat strikt noodzakelijk is.
  • In die resterende situaties worden alleen laag-risico gewasbeschermingsmiddelen ingezet zodra die voor de betreffende toepassing beschikbaar en voldoende effectief zijn.

De conclusie is dat deze afspraken per 2020 nog niet gerealiseerd kunnen worden.

Na 2019

Begin dit jaar hebben de stakeholders het bovenstaande geëvalueerd, zijn er conclusies getrokken en afspraken gemaakt voor de toekomst. Er is objectief vastgesteld dat beheer zonder pesticiden (ook wel genaamd gewasbeschermingsmiddelen/bestrijdingsmiddelen zoals fungicide, herbicide, insecticide en groeiregulatoren) op dit moment voor álle sportvelden technisch nog niet haalbaar is, maar dat dit wel zo spoedig mogelijk gerealiseerd moet worden. Om dit mogelijk te maken is de harde deadline voor nul-gebruik verlengd tot 1 januari 2025. Dit biedt aan iedereen de kans om verder “af te kicken”, te leren en aan te passen.

De nieuwe afspraken tussen de overheid en beheerders van sportvelden zullen worden ondergebracht in het Nationaal Sportakkoord, dat onder meer de verduurzaming van sportaccommodaties tot doel heeft. De minister van VWS stelt voor de verduurzaming subsidies beschikbaar (zie hieronder), maar wil wel voorkomen dat de sportbeoefening als gevolg van het gewasbeschermingsbeleid in gevaar komt en tegelijk ook dat sporters blootgesteld worden aan deze middelen.

Concrete afspraken

De partijen in de Green Deal zijn de volgende afspraken overeengekomen en gaan aan de slag met de uitwerking hiervan.

  • Pesticidevrij beheer, maar nu ook inclusief biociden op kunststof sportvelden. Biociden worden vooral tegen algen gebruikt die gladheid veroorzaken.
  • Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stimuleert bedrijven met innovatiesubsidies die betrekking hebben op twee thema’s: 1. Hoogwaardig recyclebare kunststof sportvelden; €1.750.000 beschikbaar voor alleen al het jaar 2019. 2. Preventie van onkruiden en andere problemen op sportvelden; €1.050.000 beschikbaar voor alleen al het jaar 2019. Doel is de ontwikkeling van nieuwe niet-chemische maatregelen en laag-risico pesticiden en biociden.
  • Per 2020 passen terreinbeheerders conform de Green Deal geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toe, waarin een preventieve en niet-chemische “voorkeursvolgorde” wordt toegepast en waarin sportterreinen planmatig worden beheerd.
  • Laag-risico pesticiden mogen in specifieke situaties worden gebruikt, indien blijkt dat achtereenvolgens onvoldoende preventieve of niet-chemische maatregelen en methoden beschikbaar zijn.
  • Monitoring en borging van deze werkwijze middels zelfregulering en certificering. 
  • Ook zal met name ingezet worden op onafhankelijke kennisdeling en bijscholing.

Elke twee jaar wordt de stand van zaken opgemaakt (2019-2021-2023) en worden zo mogelijk uitzonderingen geschrapt en toepassingen verder gepreciseerd, waarmee tot uiterlijk 1 januari 2025 “de broekriem steeds verder aangehaald wordt”. Uitzonderingen worden nu toegespitst op uitzonderlijke situaties en zijn dus niet meer algemeen geformuleerd.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.