Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Informatieplicht energiebesparing: wat betekent het voor jouw club?

KNVB Media
KNVB Media
9 april 2019, 10:01

Vanaf 1 juli 2019 geldt er een informatieplicht om energiebesparing te stimuleren. - Foto: KNVB Media

Sportclubs opgelet. Vanaf 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing in werking. Dat betekent dat elke sportvereniging met een verbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas vóór 1 juli 2019 moet doorgeven welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen.

Sportverenigingen die per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of meer verbruiken waren al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Daar komt nu de informatieplicht bij om energiebesparing te stimuleren. De intentie is om op korte termijn als sportbonden gezamenlijk met de minister in gesprek te gaan over de wijze waarop gemeenten handhaving gaan organiseren. De insteek vanuit de sportbonden is om coulance toe te passen, om zo verenigingen de kans te geven met een gestructureerd plan de verduurzamingsopgave op te pakken.

Voor wie geldt de informatieplicht?

De informatieplicht geldt zoals gezegd voor verenigingen die minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken. Over het algemeen zijn dat grote sportclubs met een aanzienlijke buitenaccommodatie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft een overzichtelijk stappenplan gemaakt om vast te stellen of ook jouw club aan de informatieplicht moet voldoen. Bij stap 1 vul je bij de eerste vijf controlevragen 'nee' in.

Stappenplan informatieplicht energiebesparing Stappenplan informatieplicht energiebesparing Het stappenplan is een hulpmiddel om partijen voor te bereiden op de informatieplicht energiebesparing.

Wat zijn erkende maatregelen?

Blijkt uit het stappenplan dat jouw club een informatieplicht en energiebesparingsplicht heeft? Dan moeten de genomen maatregelen worden doorgegeven aan de RvO. Maar wat zijn die erkende maatregelen dan eigenlijk precies? De overheid heeft per bedrijfstak een lijst opgesteld met erkende maatregelen. Sportverenigingen vallen onder de lijst Sport en Recreatie. Hier is per thema te zien welke erkende maatregelen er zijn. Voor sportclubs gaat het vooral om verlichting, bijvoorbeeld het plaatsen van bewegingssensoren en tijdschakelaars.

Erkende maatregelen voor energiebesparing Erkende maatregelen voor energiebesparing Bekijk het pakket met erkende maatregelen voor de bedrijfstak Sport en Recreatie.

Inloggen om erkende maatregelen te rapporteren

Is duidelijk welke erkende maatregelen genomen zijn? Dan is het tijd om te gaan rapporteren. Dat doe je in eLoket. Om in te loggen in eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan bij een leverancier want het duurt ongeveer vijf werkdagen voor dit geregeld is. De kosten van het eHerkenningsmiddel liggen tussen de 5 en 22 euro per jaar. Bekijk hier het leveranciersoverzicht.

Overzicht leveranciers eHerkenningsmiddel Overzicht leveranciers eHerkenningsmiddel Bekijk het overzicht.

Rapporteren

Heb je het eHerkenninsmiddel binnen? Ga dan naar het eLoket om te rapporteren. Goed om bij de hand te houden:

  • KvK-nummer van de club
  • NAW-gegevens van jezelf
  • Contactinformatie van de club
  • Gegevens van de energieleverancier (facturen of eindafrekening) over 2017 en 2018

Geef vervolgens voor elke erkende maatregel aan of jouw vereniging de maatregel wel (en in hoeverre) of niet heeft uitgevoerd of dat u een alternatieve maatregel heeft genomen.

ELoket ELoket Rapporteren over de energiebesparende maatregelen voor de Informatieplicht doe je op deze pagina.

Belangrijk

Het eLoket voor het rapporteren van de energiebesparende maatregelen is geopend. Uiterlijk 1 juli 2019 moet de informatie over elke club daar binnen zijn wanneer er voldaan moet worden aan de informatieplicht. De gemeente of omgevingsdienst heeft de plicht om te controleren of de Informatieplicht energiebesparing wordt nageleefd. Wacht dus niet te lang met invullen. Bekijk hier het introductiefilmpje van de RvO voor meer informatie.

Introductiefilm Introductiefilm In deze korte introductiefilm krijg je uitleg over het ontstaan van de informatieplicht en wat deze plicht inhoudt.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen