Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Deze wetswijzigingen gaan in vanaf 2019

KNVB Media
KNVB Media
19 december 2018, 16:00

Vanaf het nieuwe jaar gelden een aantal wetswijzigingen op gebied van vrijwilligers en fiscale zaken - Foto: KNVB Media

Op het gebied van vrijwilligers en fiscale zaken gaat er vanaf 2019 een aantal dingen veranderen. Om een duidelijk beeld te krijgen van de veranderingen die betrekking hebben op voetbalclubs, worden hieronder de belangrijkste onderwerpen kort toegelicht.

Vrijwilligers

Verruiming mogelijk tot vrijwilligerswerk tijdens WW-uitkering

Vanaf 1 januari 2019 is de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk voor mensen met een WW-uitkering uitgebreid. Dit houdt in dat vanaf 2019 mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk kunnen doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren, bijvoorbeeld bij sportverenigingen.

Hierbij is het belangrijk dat de functie geen betaald werk verdringt van de arbeidsmarkt. De functie mag dus niet eerder zijn verricht door betaalde werknemers, de functie mag in het afgelopen jaar niet zijn aangeboden in een vacature voor betaald werk en er mag geen te hoge vergoeding tegenover staan.

De vrijwilligersvergoeding gaat omhoog

In 2019 kunnen vrijwilligers tot 200 euro meer belastingvrij vergoed krijgen. Dit betekent dat vrijwilligers maximaal 170 euro per maand en 1700 euro per jaar mogen verdienen. De vrijwilligers hoeven over deze vergoeding geen belasting te betalen.

Ook de organisaties hoeven geen premies werknemersverzekeringen te betalen. In dit bedrag zit ook betaling in natura, bijvoorbeeld het krijgen van een voetbalshirt. Wel worden onkosten nog steeds bovenop dit bedrag vergoed, maar dan moeten deze kosten wel worden aangetoond.

Fiscale zaken

Laag BTW-tarief verhoogd

Bij de kantine-inkoop betalen zij het lage btw-tarief van 9% (bijvoorbeeld: bananen, bitterballen, snoep en isotone dorstlessers) of het hoge tarief van 21% (bier, schoonmaakmiddelen, koffieroerstaafjes). De Belastingdienst noemt deze kantine-omzet 'fondswervende goederenlevering'. Sportverenigingen met een kantine-omzet van minder dan € 68.067 zijn vrijgesteld van btw-aangifte.

Kantine-omzet: verhoging lage BTW-tarief en forfaitair tarief Kantine-omzet: verhoging lage BTW-tarief en forfaitair tarief Het lage BTW-tarief is verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft ook gevolgen voor sportverenigingen, die zodoende duurder uit zijn met de inkopen voor de kantine.

Geen hoge OZB- tarieven meer op sportcomplex

Vanaf 2019 krijgen gemeenten de vrijheid om voor sportaccommodaties het woningtarief voor Onroerende Zaak Belasting (OZB) te rekenen, in plaats van het vaak hogere tarief voor niet woningen.

Geen hoge OZB-tarieven meer voor gebouwen sportclubs Geen hoge OZB-tarieven meer voor gebouwen sportclubs Door de wetswijziging krijgen gemeenten de vrijheid om accommodaties van sociaal belang behartigende instellingen te belasten tegen het woningtarief.

De Nederlandse sportvrijstelling wordt verruimd

De huidige Nederlandse sportvrijstelling bleek niet in lijn te zijn met Europese Richtlijnen. Vanaf 1 januari kunnen sportorganisaties subsidieaanvragen voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. De subsidies bedragen 20 % van de investering. Hierbij geldt een maximum van 2,5 miljoen euro per jaar.

Nieuwe subsidieregeling biedt kansen voor sportclubs Nieuwe subsidieregeling biedt kansen voor sportclubs De sportvrijstelling voor de btw wordt verruimd. Onderdeel hiervan is dat over de terbeschikkingstelling van accommodaties in veel gevallen geen btw meer hoeft te worden afgedragen.

Sportakkoord

De overheid, gemeentes en sportbonden slaan de handen ineen om mensen meer aan het sporten te krijgen. In het sportakkoord wordt aandacht gevraagd voor zes verschillende thema’s: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, positieve sportcultuur, vitale sport- en beweegaanbieders, van jongs af aan vaardig in bewegen en topsport die inspireert. Bij het thema vitale sport- en beweegaanbieders gaat het om het versterken van verenigingen. Hiervoor is 10 miljoen vrijgemaakt.

Sportakkoord is ondertekend, wat nu? Sportakkoord is ondertekend, wat nu? In het Sportakkoord zijn de prioriteiten voor het Nederlandse sportbeleid voor de komende jaren vastgelegd.

Preventieakkoord

Ook de KNVB zet in op een gezonde sportomgeving op het gebied van gezonde kantines, aanpak roken en verantwoord alcohol gebruik. De KNVB is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Preventieakkoord. Nu het akkoord getekend is, zal er gekeken gaan worden hoe de maatregelen uitgewerkt gaan worden. De KNVB zal hierover blijven updaten.

KNVB tekent voor een betere gezondheid KNVB tekent voor een betere gezondheid Het doel van dit Preventieakkoord is dat uiteindelijk minder mensen ziek worden door overgewicht, roken of problematisch alcoholgebruik.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen