Prinsjesdag 2019: impact op het Nederlandse voetbal

KNVB Media
KNVB Media
18 september, 8:30

Op Prinsjesdag wordt traditioneel de Miljoenennota gepresenteerd. - Foto: KNVB Media

Prinsjesdag, een dag vol tradities, rituelen en symboliek. Traditiegetrouw presenteert het kabinet op de derde dinsdag in september de nieuwe begroting, ambities en budgetten. Maar wat betekenen deze plannen specifiek voor het voetbal? De belangrijkste plannen staan hieronder op een rij.

Troonrede: groei, maar ook duidelijke winstwaarschuwing

Behoud en versterking van alles wat is bereikt, is onze verplichting aan de generaties na ons

Het gaat goed met Nederland, de economie, onze vrijheid en veiligheid. De koning schetste in zijn troonrede een positief beeld van groeicijfers, maar waarschuwde ook voor de toekomst.

Internationale spanningen en handelsconflicten hebben impact op de Nederlandse economie. Om de positie van Nederland te verstevigen wil het kabinet investeren op zowel korte als lange termijn.

De koning had in zijn troonrede ook oog voor de kracht van sport. Het preventieakkoord en sportakkoord werden als belangrijke pijlers benoemd voor betaalbare en kwalitatieve zorg. Ook de positie van de vrijwilligers werd erkend. De koning gaf aan: "Nederland blijft een land van vrijwilligers."

Sportakkoord

In de zomer van 2018 tekende minister van sport Bruno Bruins het eerste nationale sportakkoord. In het sportakkoord staan zes ambities voor de sportwereld, die lokaal verwezenlijkt moeten worden. Door heel Nederland zijn sinds april 155 gemeentes aan de slag gegaan om hun lokale sportakkoord invulling te geven. In november 2019 is het weer mogelijk een bijdrage aan te vragen voor bekostiging van een sportformateur.

Rijksbegroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rijksbegroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport Op deze pagina vind je alle Prinsjesdagstukken, waaronder de Rijksbegroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deelakkoord 6: Topsport die inspireert

Vijf van deze deelakkoorden zijn al uitgewerkt door het ministerie van VWS. Het zesde deelakkoord (topsport die inspireert) wordt eind 2019 ondertekend. Voor dit deelakkoord stelt minister de volgende bedragen beschikbaar

  • Topsportevenement: VWS heeft € 7,6 miljoen beschikbaar gesteld voor het organiseren van aansprekende topsportevenementen in Nederland.
  • Voor de ontwikkeling en uitvoering van topsport- en talentenprogramma’s is € 39,9 miljoen beschikbaar gesteld.
  • Voor het fonds voor de topsporter is € 13,3 miljoen beschikbaar gesteld. Dit fonds verzorgt het uitkeren van een stipendium aan A-topsporters en nationale toptalenten met een inkomen dat lager is dan het minimumloon.

Voor de verduurzaming van sportaccommodaties wordt in 2020 € 159,4 miljoen beschikbaar gesteld.

Investeringen in sport

Voor de verduurzaming van sportaccommodaties wordt in 2020 € 159,4 miljoen beschikbaar gesteld. Ook is er budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches moeten verbindingen gaan leggen tussen sport en sectoren als onderwijs, cultuur, zorg, welzijn en buitenschoolse opvang. In totaal is hier door minister Bruins in 2020 € 73 miljoen voor vrij gemaakt.

Naast deze maatregelen van VWS is er nog een aantal maatregelen aangekondigd die het voetbal raken. Een overzicht:

  • Opengaan van de online Kansspelmarkt in 2020

De nieuwe kansspelen op afstand gaat in werking treden in 2020. Via deze wet wordt de vraag naar online kansspelen gekanaliseerd naar legaal, veilig en verantwoord aanbod. Dit geldt ook voor het gokken op voetbalwedstrijden en andere sportevenementen.

  • Informatieplicht verduurzaming verenigingen

De informatieplicht rond energiebesparende maatregelen verplicht voetbalclubs te melden of ze voldoen aan de energiebesparingsverplichting. In 2020 maakt EZK € 2,5 miljoen vrij om de informatieplicht van verenigingen over energiebesparing te vergemakkelijken.

  • Btw-vrijstelling: verhoging plafond van regeling

De aanvragen van gemeenten voor de btw-sportvrijstelling via de Specifieke Uitkering Sport waren hoger dan vooraf ingeschat. Deze vrijstelling heeft betrekking op subsidieaanvragen voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Het plafond van de regeling wordt daarom opgehoogd met structureel  €22 miljoen per jaar.

  • Kennis en innovatie sportbeleid

In totaal is voor kennissubsidies en -opdrachten € 7,9 miljoen beschikbaar in 2020. Om uitvoering te geven aan de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen is een onderzoeksprogramma 2018–2020 ontwikkeld.

  • Dopingautoriteit

Voor het tegengaan van dopinggebruik wordt aan de Dopingautoriteit een bijdrage van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld.

  • Preventieakkoord

Eind 2018 heeft het kabinet met 70 partijen (waaronder ook de sportsector) het preventieakkoord gesloten met als doel roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. Specifiek voor de uitwerking van dit akkoord heeft het kabinet voor 2020 € 21,2 miljoen beschikbaar gesteld.

  • Maatschappelijke diensttijd

Het kabinet gaat € 39 miljoen investeren in de maatschappelijke diensttijd. Het kabinet wil dat jongeren met de maatschappelijke diensttijd door vrijwilligerswerk meer feeling krijgen met de samenleving. Dit vrijwilligerswerk kan ook worden uitgevoerd bij voetbalverenigingen. Dit biedt mogelijkheden voor een verbindende sport als voetbal. De KNVB heeft hierover een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie VWS.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.