Prinsjesdag 2018: de impact op het voetbal

KNVB Media
KNVB Media
18 september, 20:30

Op Prinsjesdag wordt traditioneel de Miljoenennota gepresenteerd. - Foto: KNVB Media

Prinsjesdag, een dag vol tradities, rituelen en symboliek. Traditiegetrouw presenteert het kabinet op de derde dinsdag in september de Miljoenennota. In deze begroting worden de speerpunten en budgetten van het kabinet weergegeven. Ook dit jaar zitten er weer veel belangrijke zaken tussen voor het voetbal in Nederland. De belangrijkste plannen van Rutte III op een rij.

Troonrede vol met enthousiasme

De koning had specifiek aandacht voor de rol van sport in relatie tot het bouwen aan een hechte en sterke samenleving

Het gaat ons economisch voor de wind. Iedereen moet daarvan profiteren. De hele samenleving. Jong en oud moet volwaardig mee kunnen doen. De kernboodschap van komend jaar is: “Nederland is een sterk land en we gaan het nog sterker maken”. Een sterke gemeenschap is in staat om maatschappelijke problemen, zoals vereenzaming, gezondheidskosten, het leefbaar houden van regio’s en migratieproblematiek op te lossen. Het spreekt vanzelf dat de problemen niet met één druk op de knop zijn op te lossen. Maar vanuit de kracht van de samenleving ziet kabinet Rutte III hier mogelijkheden.

De koning had daarbij ook specifiek aandacht voor de rol van sport in relatie tot het bouwen aan een hechte en sterke samenleving. Hij benoemde de kracht van verenigingen, vrijwilligers en het samenkomen van de hele samenleving bij bijzondere sportprestaties.

Het landelijk sportakkoord

Minister Bruins van Sport zet het komende jaar in op; Een sportieve samenleving waarbij plezier in sport en bewegen belangrijk is, waarin voor iedereen passende en veilige sport- en beweegmogelijkheden aanwezig zijn en topsport mensen inspireert en samenbrengt.

Om de doelstellingen uit het sportakkoord te halen investeert het ministerie van VWS miljoenen in verschillende thema's

Een belangrijk element hierin is het sportakkoord met als doelstelling om Nederland te verenigen. De overheid heeft samen met het sportleven, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties doelstellingen en ambities opgesteld. Zo wordt er vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder meer geïnvesteerd in een positieve sportcultuur (7 miljoen), inclusief sporten (3.2 miljoen), vaardig in bewegen bij kinderen (5.3 miljoen), vitale sportaanbieders (9 miljoen), topsportevenementen (12.6 miljoen) en duurzame en toegankelijke sportaccommodaties (87 miljoen).

Ook zal het aantal buurtcoaches (fte’s) worden uitgebreid. Daarnaast is de vrijgestelde vrijwilligersvergoeding verhoogd van 1.500 euro naar 1.700 euro. Allemaal belangrijke financiële middelen om Nederland vitaler, gezonder en meer te laten bewegen.

Rijksbegroting Volksgezondheid, Welzijn en SportOp deze pagina vind je alle Prinsjesdagstukken, waaronder de Rijksbegroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Andere overheidsmaatregelen met impact op voetbal

Veranderingen in het belastingstelsel hebben ook grote invloed op de organisatie van sport in Nederland. Het kabinet verlaagt daarom de lasten op arbeid. Wel gaat vanaf 1 januari 2019 de belasting op consumptie (verlaagde btw-tarief) omhoog (6% à 9%). Hetgeen onze supporters en voetballers ook gaan merken in de kantines en stadions.

Verenigingen staan in het middelpunt van een regio en kunnen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en vitaliteit

Daarnaast zal de Nederlandse sportvrijstelling in relatie tot sportaccommodaties worden gewijzigd. De aanleiding hiervoor zijn wijzigingen in Europese wet- en regelgeving. Zowel NOC*NSF, het ministerie van VWS en de KNVB vinden het van groot belang om de kwaliteit van de Nederlandse sportaccommodaties blijvend op een hoog niveau te houden. Daarom is hard gewerkt aan een nieuwe en passende subsidieregeling voor sportaccommodaties die vanaf 1 januari 2019 in werking treedt.

Verder zal het kabinet komend jaar veel middelen inzetten om regio’s leefbaar en vitaal te houden. Verenigingen staan vaak in het middelpunt in deze regio’s en kunnen hieraan een bijdrage leveren.

De overheid werkt samen met veel partijen om ouderen vitaal te houden.

Vitale ouderen

Ook wil het kabinet de komende jaren ouderen vitaal houden. Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. De overheid wil eenzaamheid eerder signaleren en de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. De overheid werkt hiervoor samen met veel partijen, zoals sportorganisaties.

Voor het voetbal zijn er een aantal concrete zaken om het komende parlementaire jaar de samenwerking aan te gaan met de politiek en kansen voor het voetbal te pakken. Maar ook om op bepaalde punten juist onze stem te laten horen als het voetbal benadeeld wordt.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen

Terug naar boven