Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Uitkomsten milieuonderzoek RIVM rubbergranulaat

KNVB Media
KNVB Media
5 juli 2018, 9:53

Volgens het RIVM is het niet ongezond om op kunstgras gevuld met rubbergranulaat te sporten. - Foto: KNVB Media

Het RIVM heeft verkennend onderzoek gedaan naar de effecten op het milieu van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Het RIVM onderzocht bodem- en watermonsters, genomen rondom sportvelden met kunstgras en rubbergranulaat.

De resultaten van het verkennende onderzoek geven aan dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden belastend kan zijn voor het milieu in de directe omgeving van het veld, maar het RIVM blijft van mening dat het niet ongezond is om op kunstgras gevuld met rubbergranulaat te sporten. Om het milieu te beschermen, beveelt het RIVM wel maatregelen aan om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen en dat stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten.

 De belangrijkste resultaten uit het onderzoek:

  • Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten.
  • Die stoffen zijn slecht voor het ecosysteem omdat ze de biodiversiteit aantasten.
  • Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen lopen geen gevaar.
  • Slootwater en grondwater in de natuurlijke ondergrond zijn niet verontreinigd door het rubbergranulaat op de velden.
  • Om het milieu te beschermen, beveelt het RIVM maatregelen aan om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen en dat stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten.

Alle resultaten Alle resultaten Op de website van het RIVM staan alle resultaten te lezen en is een FAQ beschikbaar.

Het RIVM is als rijksinstituut de aangewezen instantie om uitspraken te doen over de veiligheid van het sporten op kunstgras en de KNVB volgt dan ook de adviezen van het RIVM. Vanzelfsprekend vindt de KNVB dat kunstgrasvelden veilig moeten zijn om op te kunnen voetballen. Dat gaat zowel over voetbaltechnische eigenschappen, als de milieu- en gezondheidsaspecten. Het SBR-rubbergranulaat dat wordt ingestrooid in de Nederlandse kunstgrasvelden voldoet aan alle wettelijk vastgelegde normen en richtlijnen. Bovendien voldoen de kunstgrasvelden in Nederland ook aan de regels met betrekking tot de speltechnische eisen van de FIFA en NOC*NSF. De KNVB adviseert verenigingen die kunstgras willen aanleggen over de richtlijnen en wettelijke normen en ziet er, omwille van de veiligheid en gezondheid van de voetballers, op toe dat clubs hieraan voldoen. We gaan er daarbij vanuit dat de aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren komen, ter harte worden genomen.

Kunstgras is continu in ontwikkeling. De KNVB staat hierover in contact met vertegenwoordigers van overheidsinstanties (RIVM), gemeenten (VSG) en kunstgrasfabrikanten om te praten over innovatie en de kunstgrasvelden van de toekomst. De populariteit van kunstgras maakt dat de KNVB actief beleid voert op alle aspecten die te maken hebben met kunstgras. Een grasmat met de juiste speleigenschappen gaat daarbij hand in hand met veiligheid, milieuaspecten en gezondheid van de voetballers.

Kunstgras Kunstgras Meer informatie over een veilig en verantwoord kunstgrasveld is te vinden op KNVB Assist.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen