Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Vrijwel alle voetbalverenigingen onderkennen belang van een Hoofd Opleiding

KNVB Media
KNVB Media
1 augustus 2020, 15:20

Ruim 60 procent van de clubs in Nederland werkt met een persoon die verantwoordelijk is voor de scholing en begeleiding van trainers. - Foto: KNVB Media

Bijna twee derde van de voetbalclubs in Nederland werkt met een persoon die verantwoordelijk is voor de scholing en begeleiding van trainers. Van deze groep verenigingen is het overgrote deel erg tevreden over hoe hun Hoofd Opleiding functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van de KNVB.

In het seizoen 2019/’20 heeft de KNVB een onderzoek uitgezet bij bestuursleden van voetbalverenigingen met en zonder Hoofd Opleiding (HO) om te kijken naar de waarde die een HO binnen de vereniging heeft. De uitkomst van dit onderzoek heeft ons geholpen een beeld te krijgen van de waarde die verenigingen in de functie van een HO zien en wat die waarde is met betrekking tot het plezier en de ontwikkeling van jeugdvoetballers, als hoofdrolspelers.

Uit het onderzoek komt naar voren dat ruim 60 procent van de verenigingen die meededen met het onderzoek, iemand heeft die verantwoordelijk is voor de scholing en begeleiding van trainers. Hoewel de functietitel kan verschillen, noemen we dit voor het gemak verenigingen met een HO.

Van de verenigingen met een HO geeft ruim 97 procent aan dat zij de functie van Hoofd Opleiding (zeer) belangrijk vindt. Daarnaast is 90 procent erg tevreden over hoe hun Hoofd Opleiding functioneert. Ruim 90 procent geeft aan dat er een aanduidend positief verschil zichtbaar is, tussen het moment dat zij nog zonder HO werkten en nu. Van de verenigingen zonder HO verwacht meer dan een derde dit in de nabije toekomst als vereniging wel te gaan doen.

Positionering

De plek van een HO in de organisatie verschilt. Bij ongeveer 25 procent van de clubs valt de HO direct onder het bestuur. Bij ongeveer de helft van de clubs maakt de HO deel uit van de technische commissie of valt hij/zij daar direct onder en bij de overige clubs valt de HO binnen of onder de jeugdcommissie. Bij Ongeveer 2 op de 3 verenigingen hebben van de Hoofd Opleiding een betaalde functie gemaakt. Bij meer dan de helft van deze verenigingen heeft de HO meer dan tien (contract)uren en twee derde van de verenigingen geeft daar ook bij aan dat de werkelijke uren boven de tien liggen.

Afhankelijk van de positie in de organisatie heeft een HO meer of minder bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De verschillende manieren waarop verenigingen de functie positioneren en invulling geven is terug te zien in de naamgeving. Afhankelijk van de grootte van de jeugdafdeling en de manier waarop verenigingen zijn georganiseerd, zien we de volgende functiebenamingen:

  • Hoofd Opleiding
  • Hoofd Jeugd Opleiding
  • Technisch Jeugd Coördinator
  • Jeugd coördinator
  • Leeftijdscoördinator of laagcoördinator (onderbouw, middenbouw, bovenbouw)
  • Technisch Coördinator

Criteria

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat verenigingen bij hun zoektocht naar een geschikte HO vier criteria vooropstellen:

  1. Voetbaltechnische achtergrond
  2. Betrokkenheid bij de vereniging
  3. Ervaring
  4. Trainersdiploma’s of eventueel andere opleidingen of certificaten (HO, CIOS, ALO).

Verenigingen geven aan dat zij bij het werven van kandidaten voor een HO-functie in eerst instantie binnen de vereniging kijken naar een geschikte kandidaat. Met name de betrokkenheid bij de vereniging speelt daarin een grote rol. Op het moment dat intern geen goede kandidaat beschikbaar is gaat men extern op zoek.

Wil je meer weten over de toegevoegde waarde van een HO voor jouw vereniging? Hieronder vind je meer informatie over welke volgende stappen je dan kunt zetten.

OPLEIDINGEN & OP- EN BIJSCHOLINGEN

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen