Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Gelijke kansen bij FC Assen want ieder kind heeft talent

KNVB Media
KNVB Media
29 juni, 14:19

"Bij FC Assen willen we een veilige omgeving aanbieden waar alle kinderen met plezier kunnen voetballen", zegt Trea Mellema-Van der Molen. - Foto: KNVB Media

"Bij FC Assen willen we een veilige omgeving aanbieden waar alle kinderen met plezier kunnen voetballen", zegt Trea Mellema-Van der Molen. Als Hoofd Opleidingen raakte zij geïnspireerd op een bijeenkomst over teamindeling en selectiebeleid in de onderbouw van de KNVB in samenwerking met FC Groningen in november 2019, en ze liet er geen gras over groeien. Een maand later zat zij met alle trainers in een brainstormsessie om het project gelijke kansen bij haar club te introduceren en op te nemen in het jeugdvoetbalbeleidsplan.

'Gelijke Kansen' sluit goed aan bij de visie van FC Assen. "Die visie luidt: ieder kind heeft talent, ieder kind heeft plezier en ieder kind wil leren voetballen", aldus Mellema-Van der Molen. "Waarbij ook de kansen om beter te leren voetballen en het voetbalaanbod voor jongens en meiden gelijk zijn. Iedere speler binnen moet zich op zijn of haar eigen niveau en in zijn of haar eigen tempo kunnen ontwikkelen als voetballer."

Eigen niveau, eigen tempo

Circuittraining bij FC Assen

— Foto: Circuittraining bij FC Assen.

Dat eigen niveau en eigen tempo zijn belangrijk. "Dat is een erkenning dat alle jeugdspelers in voetbalkwaliteit van elkaar kunnen verschillen, maar dat de ontwikkeling niet vaststaat en er geen rechte opwaartse lijn bestaat die voorspelt wat het eindniveau van de jeugdspeler zal gaan worden." Door vroeg en streng te selecteren, krijgen niet alle kinderen dezelfde kansen om zich als voetballer optimaal te ontwikkelen. "Met het project Gelijke Kansen is er binnen FC Assen aandacht en plezier voor ieder kind. Dat vertaalt zich naar gelijke trainingsuren, hetzelfde trainingsaanbod, trainers van vergelijkbaar niveau, iedereen dezelfde faciliteiten", legt Mellema-Van der Molen uit.

In januari 2020 ging de werkgroep Gelijke Kansen binnen FC Assen aan de slag. Mellema-Van der Molen: "We hebben afspraken gemaakt over welke leeftijdsgroepen starten; hoe we per leeftijdsgroep gaan trainen; welke gevolgen dit heeft voor de teamindeling; hoe gaat we trainen; hoe we zogen voor een gelijke trainingsinhoud doormiddel van de Rinusapp; en hebben we een stappenplan ontwikkeld dat overeen komt met het digitaal magazine van de KNVB."

Digitaal magazine: De route naar gemengd voetbal en gelijke kansen Digitaal magazine: De route naar gemengd voetbal en gelijke kansen Hoe kun je jeugdvoetbal aanbieden waarbinnen meiden en jongens voetballen in een veilige omgeving en met plezier leren voetballen? Waarbij de kansen en het aanbod voor jongens en meiden gelijk aan elkaar zijn. Dat is voor veel verenigingen een belangrijke vraag. In dit magazine gaan we in op twee mogelijke oplossingen waarmee je deze situatie kunt bereiken: Gemengd voetbal en Gelijke kansen.
Coronaperikelen
Mellema-Van der Molen realiseert zich dat de veranderingen binnen de vereniging tijd kosten en communicatie is daarbij belangrijk. De coronacrisis maakte dat er niet makkelijker op: "Overleg was in de corona-lockdown een stuk lastiger, maar de kaderleden en trainers we hebben wel input gehad en we hebben het stappenplan ook daarop aan kunnen passen. Vanwege de corona-vertraging hebben we wel besloten komend seizoen eerst als Pilot te gaan draaien."

Met het project Gelijke Kansen is er binnen FC Assen aandacht en plezier voor ieder kind.

Ook het informeren van kaderleden, spelers en ouders was door corona een stuk lastiger: "In het stappenplan zouden we in mei een ouderinformatieavond houden. Door het coronavirus moesten we dit aanpassen en hebben we alle leden met een infographic en een stuk op website geïnformeerd. Toen we weer het veld op mochten zijn we in juni bij alle O7 tot en met O12 teams begonnen met al met circuittrainingen en op zaterdag vanaf O9 t/m O12 met onderlinge wedstrijdjes. De spelers en ouders reageren daar enthousiast op.”

Scholing voor kader werd vanwege corona opgeschoven: "Ook dat stond gepland in mei. We wilden via een scholing voor het kader een circuittraining uitleggen en uitvoeren. Dit pakken we op als de trainingen weer van start gaan. De maand juni gebruiken we om al in de leeftijdsgroepen van volgend seizoen te trainen, en alvast een scholing aan de onderbouwtrainers met als thema de circuittraining aan te bieden.

Voetbalaanbod voor pupillen in vier fases
Het 4-fasenmodel biedt FC Assen de gelegenheid om het Gelijke Kansen project als gedurende het seizoen bij te sturen als dat nodig is. "Doordat er komend seizoen in de onderbouw in vier fasen wordt gespeeld, kunnen we na elke fase evalueren met trainers, spelers en eventueel ook ouders."

FC Assen begint met een pilot in de onderbouw: O7 tot en met O12. "Daarbij delen we O7 en O8 random in. Bij O9 is de indeling afhankelijk van het aantal spelers en het niveau, en vanaf O10 maken we onderscheid in twee 'selectieteams' op gelijk niveau en overige 'basisteams' die gelijkwaardig worden ingedeeld. Vanwege de aantallen was dat komend seizoen nog niet mogelijk in de O11, waardoor we het nog niet overal strikt hebben doorgevoerd."

Uitvoering
De jeugdteams in de onderbouw trainden al twee keer per week, maar de opzet verandert: "Het verschil is dat we straks één circuittraining hebben waarbij we per leeftijdsgroep in twee groepen trainen: de 'selectiegroep” en de 'basisgroep'. In beide groepen worden de teams onderling gemixt, zodat elke speler/speelster genoeg uitdaging krijgt. Door met andere medespelers en tegen andere tegenstanders te spelen, ervaren de spelers andere weerstanden. Bovendien krijgt elke speler tijdens de circuittraining te maken met andere trainers."

— Foto: Trea Mellema-Van der Molen met de pupillen van FC Assen.

De tweede training is met het eigen team en de eigen trainer: "De trainingsinhoud staat vast en is per leeftijdscategorie gelijk via de Rinus app. Trainers krijgen hiervoor een inlogcode van de Hoofdopleiding en kunnen in hun leeftijdscategorie hun trainingen inzien. Alle teams beschikken over hetzelfde trainingsmateriaal."

Mogelijk leidt de pilot tot een extra derde training: "Na evaluatie kijken we of we een vrije training kunnen aanbieden op de vrijdag, waarvoor iedereen kan inschrijven per leeftijdscategorie, maar we willen eerst de basis goed hebben staan."

In de bovenbouw verandert er vooralsnog weinig: "De selectieteams in de bovenbouw blijven zoals ze waren. We gaan wel de overige teams in de bovenbouw gelijkwaardiger indelen. Als de pilot in de onderbouw goed verloopt, willen we kijken hoe we dit verder kunnen ontwikkelen voor de bovenbouw."


Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen