Externe scouting: wat zijn de richtlijnen?

KNVB Media
KNVB Media
11 februari, 15:00

Het is in het belang van de jeugdvoetballer en de onderlinge relatie van de verenigingen om het proces van externe scouting zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. - Foto: KNVB Media

Het uitgangspunt van de KNVB is dat elke jeugdvoetballer in een veilige omgeving met veel plezier nog beter kan leren voetballen. De jeugdvoetballer en de ouders hebben een vrije keuze om te beslissen bij welke vereniging de jeugdvoetballer het beste tot zijn recht komt. De praktijk wijst uit dat een mogelijke andere vereniging en de voetballer elkaar kunnen vinden in een gedeelde ambitie. Voor dit traject van ‘externe scouting’ bestaan er richtlijnen die rechtdoen aan de belangen van alle betrokken partijen. Het is in het belang van de jeugdvoetballer en de onderlinge relatie van de verenigingen om het proces zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.

De jeugdvoetballer en de ouders hebben een vrije keuze om te beslissen bij welke vereniging de voetballer het beste tot zijn recht komt

Bij het proces van externe scouting zijn twee verengingen betrokken en het kan een rol spelen op elk mogelijk speelniveau. Elke voetballer heeft het recht om te spelen op het niveau dat hij of zij nastreeft. Voor de vereniging is het de uitdaging om met de middelen die in huis zijn een maximale uitdaging voor ieder individu te bieden. Het biedt verenigingen echter ook de ruimte om jeugdvoetballers van een andere vereniging te volgen en te benaderen die mogelijk de kwaliteiten en ambitie hebben die passen bij de betreffende verenigingen.

Transparant proces

Vanaf het moment van volgen door middel van scouting tot aan het al dan niet wisselen van vereniging door een jeugdvoetballer gelden er bindende richtlijnen. Bij de communicatie die hierbij moet ontstaan, staat het belang van de jeugdvoetballer in kwestie en de onderlinge relatie tussen beide verenigingen te allen tijde centraal. Bovendien wordt bij externe scouting algemeen erkend dat alle partijen bij uitstek baat hebben bij een transparant proces.

Voor de vereniging is het de uitdaging om met de middelen die in huis zijn een maximale uitdaging voor ieder individu te bieden.

Bij externe scouting wordt algemeen erkend dat alle partijen bij uitstek baat hebben bij een transparant proces

De KNVB ziet erop toe dat dit traject in een transparante sfeer verloopt en de jeugdvoetballer, de ouders, de verenigingen waar de jeugdvoetballer geregistreerd staat en de scoutende vereniging de opgestelde richtlijnen volgen. De twee betrokken verenigingen kunnen geholpen worden bij het proces indien zich onverhoopt situaties voordoen die niet als wenselijk worden ervaren. Met het invullen van het daarvoor bestemde formulier kunnen de technisch jeugdcoördinator en de verenigingsadviseur van de KNVB uit de regio worden ingeschakeld, die ondersteuning op maat kunnen bieden. Mochten de richtlijnen herhaaldelijk worden overtreden, dan heeft de KNVB altijd nog het recht om tuchtrechtelijke stappen te ondernemen.

Richtlijnen en meldingsformulier

Meer informatie over externe scouting, de richtlijnen, het meldingsformulier en middelen om hier op de juiste manier mee om te gaan vind je op KNVB Assist.

Richtlijnen externe scoutingKlik hier voor de richtlijnen, het formulier en meer informatie over externe scouting.


Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen

Terug naar boven