Veelgestelde vragen over het coronavirus en voetbal

KNVB Media
KNVB Media
31 mei, 11:30

De huidige coronacrisis heeft ook op het voetbal veel impact. - Foto: KNVB Media

Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn er een aantal veelgestelde vragen over de gevolgen voor het voetbal.

Competities betaald voetbal

 

Tot wanneer is er geen betaald voetbal in Nederland, met of zonder publiek?

De Nederlandse regering heeft op 21 april besloten dat dit niet is toegestaan voor 1 september. Wedstrijden in het betaald voetbal vallen onder vergunningsplichtige evenementen, ook als er zonder publiek wordt gespeeld. En voor al deze evenementen moet men wachten tot 1 september, zo heeft het kabinet bepaald.

De KNVB heeft altijd alle opties zo lang mogelijk open gehouden. We wilden geen overhaaste beslissing nemen omdat de impact voor de clubs en de fans bijzonder groot is. 

 

 

 

 

Wie bepaalt wanneer de competities in het betaald voetbal weer van start kunnen?

De regering heeft op 21 april besloten dat wedstrijden in het betaald voetbal niet zijn toegestaan voor 1 september. Ook niet zonder publiek.

Momenteel mogen volwassenen van het kabinet weer trainen, maar onderling moeten ze wel 1,5 meter afstand houden. Contactsporten zoals voetbal zijn vanaf 1 september weer toegestaan door de regering. Voordat er weer officiële wedstrijden gespeeld kunnen worden, moet er eerst een tussenfase plaatsvinden: weer normaal trainen, dus zonder 1,5 meter afstand. De regering bepaalt ook wanneer dat weer is toegestaan.

 

 

 

Waarom is er voor het betaald voetbal voor een andere afwikkeling gekozen dan voor het amateurvoetbal?

Het verschil zit in de verdeling van de tickets voor Europees voetbal. Dit doen we ook voor de Eredivisie Vrouwen, Eredivisie Zaal en Eredivisie O19, waarbij ook Europese tickets te verdelen zijn.

Europese tickets moeten volgens de richtlijn van de UEFA verdeeld worden op basis van de meest recente sportieve prestaties. 

Verder loopt de afwikkeling wel in lijn met wat we voor het amateurvoetbal hebben bepaald: geen kampioenen, promovendi en degradanten.

 

Waarom worden de Europese tickets niet verdeeld op basis van het laatste volledig gespeelde seizoen?

Dan zou de UEFA onze inzendingen niet accepteren. Europese tickets moeten volgens de richtlijn van de UEFA verdeeld worden op basis van het meest  sportieve, transparante en objectieve, en daarom moet gekeken worden naar de huidige stand.

 

Kun je de finale van de KNVB Beker niet gewoon later spelen, zodra dat weer veilig kan, met het oog op de Europese tickets?

De voordracht voor de Europese tickets moet uiterlijk 25 mei bij de UEFA binnen zijn. Tot 1 september zijn wedstrijden van het betaald voetbal niet toegestaan met het oog op de meest recente coronamaatregelen van het kabinet. De finale kunnen we dus niet op tijd laten spelen.

 

Waarom is ervoor gekozen dat er geen club kampioen is dit seizoen?

We spreken dit seizoen niet van een kampioen in zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie omdat dit in deze tijd, onder deze omstandigheden, niet gepast is. Daarom bevestigen we slechts de eerste plaats van betrokken clubs op de laatste ranglijst van de afgebroken competities. Er worden over het seizoen 2019/’20 daarom ook geen kampioensschalen uitgereikt.

Daarnaast, een kampioenschap moet ook gevierd kunnen worden. Een dergelijk feest is nu niet mogelijk met de huidige maatregelen, en ook niet gepast voor veel mensen en kan de politie en gemeente ook nog extra werk opleveren, wat momenteel ook niet is te verantwoorden.

 

Waarom mag er bijvoorbeeld in Duitsland wel gevoetbald worden en worden de competities in Nederland niet hervat?

In elk land bepaalt de betreffende regering wat de maatregelen zijn die nodig zijn om het coronavirus onder controle te houden. In Nederland heeft het kabinet besloten dat het betaald voetbal moet wachten tot 1 september, ook als er zonder publiek wordt gespeeld. In andere landen is de situatie van de volksgezondheid en de zorg wellicht anders.

 

Waarom ontvangt bekerfinalist FC Utrecht niet een Europees tickets, als de bekerwinnaar dat normaal krijgt en de andere finalist (Feyenoord) dat al heeft dankzij de competitie?

Het bekertoernooi is niet uitgespeeld en heeft geen winnaar. Dan gaat het Europese ticket naar de hoogste op de ranglijst na de twee Champions League-plaatsen. Dat is Feyenoord. PSV komt daarna, gevolgd door Willem II. 

Competities amateurvoetbal

 

Komt de start van het nieuwe seizoen van het amateurvoetbal in gevaar?

De ontwikkeling van het virus is lastig te voorspellen. Er wordt in elk geval pas weer gevoetbald als dat veilig kan. Daarin volgen we de overheid en het RIVM, waar de benodigde deskundigheid hiervoor aanwezig is. De KNVB volgt hun lijn al gedurende de gehele coronapandemie. Momenteel zijn we bovendien in overleg met de overheid over maatregelen om het voetbal ‘coronaproof’ te maken. Zo is het plan dat zodra het veilig is, ook het amateurvoetbal gefaseerd weer op gang komt. Wanneer elke keer een nieuwe fase aanvangt, is volledig afhankelijk van de mogelijkheden die de coronamaatregelen van de overheid bieden. Op dit moment is 1 september vastgesteld als de dag waarop contactsporten zoals voetbal weer zijn toegestaan. Dat betekent dus wedstrijden en voetbalvormen zonder 1,5 meter afstand.

 

Wat is wel al mogelijk voor volwassenen?

Wedstrijden zijn tot 1 september niet toegestaan, maar georganiseerd trainen op de club mag al wel. Volwassenen moeten hierbij onderling 1,5 meter afstand houden. Kijk voor trainingsvormen met 1,5 meter afstand naar

Samen vooruit Samen vooruit Meer informatie over het opstarten van verenigingsvoetbal.

 

Waarom kiest de KNVB om geen promotie/degradatie toe te passen?

We zijn van mening dat dit het meest eerlijke en duidelijke besluit is. We weten dat elk besluit pijn zal doen, afhankelijk van de plek waarop een team op de ranglijst stond. Door het niet uitspelen van de competitie hebben we geen eindstand op basis waarvan we vinden dat we een eerlijke promotie/degradatie toe kunnen passen.

 

In België kiezen ze ervoor om stand van 12 maart als eindstand te laten gelden, waarom kiest de KNVB hier niet voor?

  • We zijn van mening dat dit niet eerlijk is, niet ieder team heeft twee keer tegen elkaar gespeeld. Sommige teams hebben al 2x tegen dezelfde tegenstander gespeeld en andere teams maar 1x of helemaal niet. Dat geeft een vertekend beeld, waardoor wij van mening zijn dat dit geen goede basis voor het doorvoeren van promotie/degradatie is.
  • Daarnaast zijn in een groot aantal competities verschillen in het aantal gespeelde wedstrijden, wat het bepalen van een goede eindstand oneerlijk zou maken. Dit signaal kwam ook vaak terug in de gesprekken die we hadden de afgelopen tijd met onze verenigingen.
 

Op welk niveau spelen mijn teams komend seizoen?

  • In categorie A spelen alle teams in principe minimaal op hetzelfde niveau als afgelopen seizoen. Alleen het bestuur amateurvoetbal kan besluiten hier op verzoek van af te wijken.
  • In categorie B kunnen alle teams zich opnieuw inschrijven op het gewenste niveau.
 

Hoe worden de opengevallen plekken opgevuld in categorie A?

We gaan de komende tijd gebruiken om te inventariseren hoeveel opengevallen plekken er opgevuld moeten worden voor het seizoen 2020/’21. We verwachten uiterlijk 1 juni dit helemaal compleet te hebben.

 

Hoe gaat de KNVB om met teams uit de categorie A die dit seizoen uit de competitie zijn weggevallen?

Teams die bijvoorbeeld uit de competitie zijn genomen of zich hebben teruggetrokken zullen komend seizoen 2020/’21 op een lager niveau starten.

 

Mijn team stond op degraderen en we vonden het eigenlijk wel prima om komend seizoen op een lager niveau uit te komen. Waar worden we nu ingedeeld?

In principe op het niveau van dit seizoen. Het bestuur amateurvoetbal heeft echter de mogelijkheid om teams op een lager niveau in te delen, zolang de belangen van anderen daardoor niet worden geschaad. Bespreek dit dan ook met je bestuur en overweeg of je met goede argumentatie een lagere indeling wil aanvragen. Dit verzoek kan doorgegeven worden via contact@knvb.nl

 

Op welk niveau gaan de nieuwe Onder 23, Onder 21, Onder 18 en Onder 16 teams van mijn vereniging instromen?

We gaan de komende tijd gebruiken om te bepalen op basis waarvan teams komend seizoen worden ingedeeld in de nieuwe jeugdcompetities. Uiterlijk 1 mei gaan wij dit besluit communiceren.

 

Wat betekent dit voor de teams die nog in het bekertoernooi zaten?

De bekertoernooien worden per direct stopgezet en gaan helaas niet uitgespeeld worden.

 

Welke teams plaatsen zich nu voor het landelijke bekertoernooi van betaald voetbal?

De KNVB heeft hierover nog geen besluit genomen, we verwachten hier medio mei uitsluitsel over te geven.

 

Wat betekent dit besluit voor de competities in de categorie B?

De competities in categorie B worden stopgezet. Teams kunnen zich volgend seizoen weer inschrijven op het gewenste niveau. Wij zullen de wedstrijden volledig uit het programma halen.

 

Wat gebeurt er met de overschrijvingstermijn?

De uiterste overschrijvingsdatum blijft vooralsnog gehandhaafd op 15 juni.

 

Wat gebeurt er met de inschrijvingsdatum voor het komende seizoen?

  • Voor veldvoetbal geldt dat teams ingeschreven kunnen worden tussen 1 juni en 17 juni.
  • Voor zaalvoetbal geldt dat teams ingeschreven kunnen worden tussen 11 mei en 1 juni.
 

Wat betekent dit voor lopende tuchtzaken?

Lopende tuchtzaken worden afgehandeld. Tuchtzaken worden over het algemeen schriftelijk behandeld. Deze zaken kunnen dus op de gebruikelijke wijze worden afgehandeld. Voor de behandeling van tuchtzaken waarin een mondeling onderzoek noodzakelijk is, wordt het inzetten van digitale communicatiemiddelen onderzocht.

 

Wat betekent dit voor tuchtrechtelijke verenigingsstraffen?

Tuchtrechtelijke verenigingsstraffen komen niet te vervallen. Ontvangen boetes dienen te worden voldaan en als gevolg van het uit de competitie nemen van een team, wordt dat team als gedegradeerd beschouwd. Dat team zal in het volgende seizoen in de naast lagere divisie of klasse worden geplaatst.

 

Wat betekent dit voor uitsluitingen en functieontzeggingen van individuele leden?

Uitsluitingen en functieontzeggingen van individuele leden komen niet te vervallen. Uitsluitingen en functieontzeggingen zijn over het algemeen aan wedstrijden van het team van de betrokkene gekoppeld. Zodra het team van de betrokkene weer wedstijden gaat spelen, kan het aantal wedstrijden straf worden afgeteld.

 

Wij vieren dit jaar géén jubileum en hebben onze festiviteiten doorgeschoven naar 2021. Kunnen we nog wel een vrij weekend aanvragen?

Ja, deze mogelijkheid wordt geboden. Verzoeken hiervoor kunnen voor 1 juni doorgegeven worden aan contact@knvb.nl

 

Krijgen KNVB-scheidsrechters financiële compensatie nu het seizoen is gestopt?

De vergoeding voor scheidsrechters in het amateurvoetbal is gebaseerd op de onkosten die zij maken om hun wedstrijden te kunnen fluiten. Deze onkosten vervallen nu er niet meer wordt gespeeld. Daarom is een vergoeding ook niet meer van toepassing.

 

Heeft het besluit gevolgen voor de contributie die spelers aan hun club moeten betalen?

Sportbreed geldt het standpunt dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit en adviseren we je om in contact te blijven en dit te bespreken binnen jouw vereniging. Een club kan in overleg met de leden bepalen om de contributie tijdelijk stil te zetten. Maar dat heeft uiteraard ook weer gevolgen voor de financiële positie van de vereniging.

 

Wat doet de KNVB om de amateurverenigingen te helpen bij financiële problemen als gevolg van de coronacrisis?

De KNVB zal er alles aan doen om de kosten voor verenigingen zo laag mogelijk te houden. We gaan een financieel pakket aan maatregelen samenstellen voor al onze amateurclubs. Dit is het financiële steunpakket dat mede tot stand is gekomen met ING en de Oranje-teams. Deze maatregelen zijn deels al bekend (zoals naar rato restitutie van wedstrijdgelden) en deels gaan we die nog benoemen. Clubs hoeven zich hiervoor niet aan te melden. Wij zullen dit pro actief naar de clubs inzetten en zullen dit zo veel als mogelijk meenemen in de eindafrekening via de rekening courant.

Met als doel de totale financiële consequenties van deze crisis voor clubs enigszins te beperken, trekt de KNVB ook gezamenlijk op met NOC*NSF en de overheid, eveneens met als doel de clubs te kunnen helpen met organisatorische en financiële problemen als gevolg van de coronacrisis. Al enkele steunmaatregelen zijn nu ook opengesteld voor verenigingen en clubs, zoals de eenmalige uitkering van 4.000 euro via het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken en werkgevers kunnen gebruik maken van de NOW-regeling. Ook de vraag hoe gemeenten omgaan met de kosten voor verenigingen loopt.

 

Hoe zit het met het onderhoud van accommodaties nu er niet meer wordt gevoetbald?

Nu de sportclubs gesloten zijn, spelen er veel vragen over het onderhoud van sportaccommodaties. Kijk voor antwoorden op enkele veel gestelde vragen naar de Q&A op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten, of bekijk voor algemene informatie over Accommodatiezaken de pagina op onze website. Heb je als vereniging specifieke vragen over de situatie bij jouw club? Neem dan met ons contact op via accommodatiezaken@knvb.nl.

Jeugdvoetbal

 

Moeten jeugdspelers 1,5 meter afstand houden tijdens trainingen?

Vanaf 1 juni hoeven spelers t/m 18 jaar geen 1,5 meter afstand (meer) te houden tijdens trainingen en voetbalactiviteiten. Officiële wedstrijden zijn nog niet toegestaan.

 

Kunnen kinderen die net 19 jaar zijn geworden meetrainen met hun eigen team O19?

Jeugd t/m 18 jaar mag van de overheid weer georganiseerd voetballen zonder dat ze onderling 1,5 meter afstand hoeven te houden. Deze grens is bepaald door het RIVM. Jongeren die normaal meespelen bij O19 maar net 19 jaar zijn geworden mogen helaas niet meedoen met deze categorie vanwege de leeftijdsgrens van het RIVM. Zij kunnen wel meedoen met de senioren, die wél moeten trainen met 1,5 meter afstand van elkaar. Dispensatiespelers moeten zich ook aan deze leeftijdsgrenzen houden.

 

Mogen verschillende jeugdteams bij elkaar worden gevoegd om te kunnen trainen?

T/m 18 jaar kunnen alle spelers in principe samen trainen omdat niemand 1,5 meter afstand hoeft te houden. Uiteraard moet dit wel verantwoord gebeuren en mogen de krachtsverschillen niet te groot zijn.

 

Wat is er anders dan normaal en wordt aangepast vanwege het coronavirus?

Er zijn hele duidelijke maatregelen om veilig en verantwoord te kunnen sporten. Zo zijn wedstrijden en competities nog niet toegestaan en blijft de kantine dicht tot 1 juli. Ouders mogen niet langs de lijn plaatsnemen en daarnaast is gebruik van douches en kleedkamers niet toegestaan. Wat er verder allemaal wel en niet kan, staat in de coronaprotocollen voor verenigingen, zie

Samen vooruit Samen vooruit Meer informatie over het opstarten van verenigingsvoetbal.

 

Mag de jeugd ook al in de zaal voetballen?

Voetballen in de zaal is weer toegestaan vanaf 1 juli. Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor veldvoetbal: t/m 18 jaar zonder beperkingen en vanaf 19 jaar dient onderling 1,5 meter afstand gehouden te worden.

Oranje - Wedstrijden Nederlands elftal

 
 

Ik heb een ticket/tickets gekocht voor Nederland – Verenigde Staten op 26 maart in het Philips stadion. Krijg ik mijn geld terug?

Op dit moment is nog onduidelijk of en wanneer de oefeninterland wordt ingehaald. Graag hadden we deze duidelijkheid gegeven, zodat we samen met jou konden toeleven naar een nieuwe wedstrijd. Omdat op dit moment nog te veel onzeker is (zowel de datum als de locatie als (eventueel vervangende) tegenstander), gaan wij over tot restitutie. We storten het volledige bedrag van jouw gekochte ticket(s) voor de interland tegen de Verenigde Staten binnen twee weken terug op de bankrekening waarmee de tickets zijn betaald. Voor de volledige uitleg van deze restitutie verwijzen we je naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden.
 

 

 

Ik heb een ticket/tickets gekocht voor Nederland – Spanje op 29 maart in de Johan Cruijff ArenA. Krijg ik mijn geld terug?

Op dit moment is nog onduidelijk of en wanneer de oefeninterland wordt ingehaald. Graag hadden we deze duidelijkheid gegeven, zodat we samen met jou konden toeleven naar een nieuwe wedstrijd. Omdat op dit moment nog te veel onzeker is (zowel de datum als de locatie als (eventueel vervangende) tegenstander), gaan wij over tot restitutie. We storten het volledige bedrag van jouw gekochte ticket(s) voor de interland tegen Spanje binnen twee weken terug op de bankrekening waarmee de tickets zijn betaald. Voor de volledige uitleg van deze restitutie verwijzen we je naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden.

 

 

Er wordt verwezen naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden. Waar kan ik deze vinden?

De KNVB standaardvoorwaarden vind je hier:
 

 

 

Ik heb een ticket/tickets gekocht voor de wedstrijd(en) van het Nederlands elftal via Sunweb, ING rentepunten of via de Johan Cruijff ArenA. Wat nu?

Zowel ING, Sunweb als de Johan Cruijff ArenA hebben bevestigd dat zij het KNVB beleid volledig volgen. Alle ticketkopers die via ING, Sunweb of de Johan Cruijff ArenA tickets hebben gekocht, krijgen via deze partijen bericht over de restitutie van de tickets.

 

Hanteren de clubs hetzelfde beleid voor de competitiewedstrijden van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie?

De oefeninterlands van het Nederlands elftal zijn op zichzelf staande eenmalige evenementen en staan los van de competitiewedstrijden. Alle clubs zullen hun fans zelf informeren over hun beleid.

 

Wanneer is de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal?

We hopen onze Oranjehelden in september tijdens de Nations League-wedstrijden weer in actie te zien. Er is echter enige onzekerheid als het gaat om de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We volgen hiervoor altijd de maatregelen van het kabinet op basis van de adviezen van het RIVM. We houden ook nauw contact met de UEFA. Zodra er meer bekend is over de wedstrijden dit najaar, zullen we dat laten weten via knvb.nl en onsoranje.nl

 

Krijg ik voorrang bij de start van de verkoop van de eerstvolgende wedstijd van het Nederlands elftal?

Nee, alleen Oranje ClubCardhouders hebben recht op een voorrangsperiode bij de start van de kaartverkoop. Wanneer er meer duidelijkheid is over de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal, dan communiceren we dit op onsoranje.nl en via de Oranje nieuwsbrief & Oranje ClubCard nieuwsbrief. Meer informatie over de ClubCard vind je hier:
Oranje ClubCard Oranje ClubCard Lees hier meer over de Oranje ClubCard.

Oranje - Wedstrijd OranjeLeeuwinnen

 

Ik heb een ticket gekocht voor Nederland (OranjeLeeuwinnen) – Estland op 14 april in Groningen. Krijg ik mijn geld terug?

De verwachting is dat dit duel later dit jaar in hetzelfde stadion zal worden ingehaald, op een nog door de UEFA bekend te maken datum en afhankelijk van de coronamaatregelen van het kabinet. Op basis van de huidige verwachting blijft/blijven jouw gekochte ticket(s) voor deze wedstrijd geldig, mits deze wedstrijd met publiek mag worden gespeeld. We verwijzen hierbij naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden, waarmee je bij de aankoop akkoord bent gegaan. We hopen je dan ook later dit jaar in Groningen te mogen begroeten, wanneer de OranjeLeeuwinnen het opnemen tegen Estland.
 

 

 

Wat als ik op de nieuwe datum van de wedstrijd Nederland – Estland niet kan?

Zodra een nieuwe datum bekend is, zullen we dit naar alle ticketkopers communiceren. Mocht je onverhoopt op de nieuwe datum verhinderd zijn, dan kun je het volledige bedrag van jouw gekochte ticket(s) terugvragen.

 

Er wordt verwezen naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden. Waar kan ik deze vinden?

De KNVB standaardvoorwaarden vind je hier:
 

 

 

Wanneer is de eerstvolgende wedstrijd van de OranjeLeeuwinnen?

We hopen onze Oranjeheldinnen in september tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden weer in actie te zien. Er is echter enige onzekerheid als het gaat om de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We volgen hiervoor altijd de maatregelen van het kabinet op basis van de adviezen van het RIVM. We houden ook nauw contact met de UEFA. Zodra er meer bekend is over de wedstrijden dit najaar, zullen we dat laten weten via knvb.nl en onsoranje.nl

 

Krijg ik voorrang bij de start van de verkoop van de eerstvolgende wedstijd van de OranjeLeeuwinnen?

Nee, alleen Oranje ClubCardhouders hebben recht op een voorrangsperiode bij de start van de kaartverkoop. Wanneer er meer duidelijkheid is over de eerstvolgende wedstrijd van de OranjeLeeuwinnen, dan communiceren we dit op onsoranje.nl en via de Oranje nieuwsbrief & Oranje ClubCard nieuwsbrief. Meer informatie over de ClubCard vind je hier:
Oranje ClubCard Oranje ClubCard Lees hier meer over de Oranje ClubCard.

Jong Oranje en KNVB Bekerfinale zaalvoetbal

 

Ik heb een ticket/tickets gekocht voor Jong Oranje – Jong Wit-Rusland op 27 maart in Doetinchem. Krijg ik mijn geld terug?

De verwachting is dat dit duel later dit jaar in hetzelfde stadion zal worden ingehaald, op een nog door de UEFA bekend te maken datum en afhankelijk van de coronamaatregelen van het kabinet. Op basis van de huidige verwachting blijft/blijven jouw gekochte ticket(s) voor deze wedstrijd geldig, mits deze wedstrijd met publiek mag worden gespeeld. We verwijzen hierbij naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden, waarmee je bij de aankoop akkoord bent gegaan. We hopen je dan ook later dit jaar te mogen begroeten, wanneer Jong Oranje het opneemt tegen Jong Wit-Rusland.
 

 

 

Wat als ik op de nieuwe datum van de wedstrijd Jong Oranje – Jong Wit-Rusland niet kan?

Zodra een nieuwe datum bekend is, zullen we dit naar alle ticketkopers communiceren. Mocht je onverhoopt op deze datum verhinderd zijn, dan kun je het volledige bedrag van jouw gekochte ticket(s) terugvragen.

 

Ik heb een ticket/tickets gekocht voor de KNVB Bekerfinale Zaalvoetbal. Krijg ik mijn geld terug?

Op dit moment is nog onduidelijk of en wanneer de KNVB Bekerfinale Zaalvoetbal wordt ingehaald. Graag hadden we deze duidelijkheid gegeven, zodat we samen met jou konden toeleven naar de finale. Omdat op dit moment echter nog te veel onzeker is, gaan wij over tot restitutie en storten we het volledige bedrag van jouw gekochte ticket(s) voor de KNVB Bekerfinale Zaalvoetbal, binnen twee weken terug op de bankrekening waarmee de tickets zijn betaald. Voor de volledige uitleg van deze restitutie verwijzen we je naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden.
 

 

 

Ik heb ticket(s) voor EURO2020. Wat gebeurt er met deze tickets?

Alle Oranje ClubCardhouders die zijn ingeloot voor één of meerdere wedstrijden van EURO2020 en hun tickets hebben betaald, zijn deze transactie aangegaan met UEFA. Alle relevante informatie voor deze tickethouders wordt gemeld

EURO 2020/tickets EURO 2020/tickets Vind hier alle relevante info over je tickets voor EURO 2020.

Op dit moment meldt UEFA dat alle Oranje ClubCardhouders die na loting voor één of meer wedstrijden tickets toegewezen hebben gekregen, deze tickets behouden. Alle Oranje ClubCardhouders met een tickettoewijzing zijn hier op 16 april door UEFA over geïnformeerd. Op dit moment meldt UEFA dat alle Oranje ClubCardhouders die na loting voor één of meer wedstrijden tickets toegewezen hebben gekregen, deze tickets behouden. Als je voor de toegewezen wedstrijd(en) op de nieuwe speeldatum(s) in 2021 niet kan, dan krijgt men de bedragen van deze tickets gerestitueerd.

De KNVB volgt de berichtgeving van UEFA en kan vragen van Oranje ClubCardhouders over EURO2020 tickets daarom helaas niet zelf beantwoorden.

Verenigingen

 

Waar kunnen verenigingen alles over de KNVB-initiatieven vinden om de voetbalactiviteiten weer op te starten?

Op www.knvb.nl/samenvooruit verzamelen we al onze recent gelanceerde initiatieven waarmee we clubs en voetballers op gang willen helpen, zoals geschikte voetbalvormen voor op de club, thuistrainingen maar ook inspirerende content zoals webinars en kennisartikelen die juist nu van belang kunnen zijn voor jouw club. De komende tijd breiden we het platform verder uit met inspirerende content en online evenementen. Hou deze pagina dan ook goed in de gaten.

Samen vooruit Samen vooruit Meer informatie over het opstarten van verenigingsvoetbal.

 

Wat doet de KNVB om de amateurverenigingen te helpen bij financiële problemen als gevolg van de coronacrisis?

De KNVB zal er alles aan doen om de kosten voor verenigingen zo laag mogelijk te houden. We hebben een financieel pakket aan maatregelen samengesteld voor al onze amateurclubs. Dit is het financiële steunpakket dat mede tot stand is gekomen met ING en de Oranje-teams. Deze maatregelen zijn deels al bekend (zoals naar rato restitutie van wedstrijdgelden) en deels gaan we die nog benoemen. Clubs hoeven zich hiervoor niet aan te melden. Wij zullen dit pro actief naar de clubs inzetten en zullen dit zo veel als mogelijk meenemen in de eindafrekening via de rekening courant.

Met als doel de totale financiële consequenties van deze crisis voor clubs enigszins te beperken, trekt de KNVB ook gezamenlijk op met NOC*NSF en de overheid. Dit heeft onder meer geleid tot een steunfonds van 110 miljoen euro, dat met name gericht is op de huur voor accommodaties en tegemoetkomingen voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Zie ook:

110 miljoen ondersteuning 110 miljoen ondersteuning 110 miljoen ondersteuning voor sportverenigingen.

 

Hoe zit het met trainers die hun opleiding niet konden afmaken en dus geen licentie hebben voor het niveau waarop ze werkzaam zijn?

Cursisten die de cursus van het voorjaar 2020 niet konden afronden in verband met de coronacrisis, kunnen via de club waar ze trainer/coach zijn voor het gehele seizoen 2020/’21 bij de KNVB dispensatie aanvragen om een licentie te krijgen voor het niveau waarvoor ze worden opgeleid.

 

Hoe zit het met trainer/coaches, die door uitstel van bijscholings-momenten door de coronacrisis hun licentie niet kunnen verlengen omdat ze het benodigd aantal punten niet hebben gehaald?

Deze trainer/coaches krijgen tot 1 februari 2021 de mogelijkheid de benodigde bijscholingen te volgen om hun licentie te verlengen. Vanaf 1 februari 2021 zal de KNVB hier actief op controleren. Uiteraard dient de betreffende coach in het bezit te zijn van het juiste diploma waarop de trainer/coach werkzaam is. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat vanaf de start van het nieuwe seizoen weer bijscholingen georganiseerd mogen/kunnen worden.

 

Heb je als amateurvereniging ook andere vragen of suggesties?

Neem dan contact op met de Verenigingsadviseur in jouw serviceregio.

Verenigingsondersteuning Verenigingsondersteuning Zoek jouw verenigingsadviseur.

 

 

Kunnen besturen en commissies verder gaan met vergaderen, bijvoorbeeld in kleinere groepen of bij iemand thuis? 

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF en KNVB ondersteund. Alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen moeten dan ook worden afgelast. Skype, Whatsapp videobellen of Facetime zijn namelijk goede digitale alternatieven om een vergadering toch doorgang te laten vinden.

 

Kan de KNVB goede voorbeelden/tips, maatschappelijke inzet vrijwilligers en beweeg- of voetbal challenges ter inspiratie delen met alle verenigingen? 

Op onze social media zullen we goede ideeën uiteraard delen met de andere voetballiefhebbers. Zo publiceert de KNVB op Instagram ‘stay at home challenges’. Mochten verenigingen goede ideeën hebben en die willen delen met andere verenigingen, kunnen ze deze altijd zelf delen via social media of even contact opnemen met de KNVB verenigingsadviseur.

 

Moeten verenigingen voor hun accommodaties huur blijven betalen aan de gemeentes en kan de KNVB hier een rol in spelen?

Elk geval wordt bepaald door de afspraken die de club met de betreffende gemeente heeft gemaakt of de contracten die zijn afgesloten. Dit is een lokale aangelegenheid. De KNVB is geen directe partij hierin en kan hier dus ook niet namens de club optreden. Wel kan onze verenigingsadviseur uiteraard meekijken. Dergelijke kosten kunnen later mogelijk via het noodfonds van gemeentes gecompenseerd worden. Kijk voor meer informatie ook op de site van de Vereniging van Sport en Gemeenten (VSG).

Vereniging van Sport en Gemeenten (VSG) Vereniging van Sport en Gemeenten (VSG) Kijk hier voor meer informatie.

 

Van welke steunregelingen kunnen verenigingen gebruik maken?

De KNVB heeft een eerste analyse gemaakt van de toepasbaarheid van de steunmaatregelen voor verenigingen. Sommige regelingen zijn al van kracht en andere steunmaatregelen worden momenteel nader uitgewerkt door de Rijksoverheid. De KNVB, NOC*NSF en ministerie VWS zijn volop bezig met de toekomstige compensatievraagstukken voor sportverenigingen. Hierin wordt gekeken naar het mislopen van kantine-inkomsten en aflossingsverplichtingen die sportverenigingen hebben. Ook wordt er door de gemeentes gekeken naar de huurinkomsten omtrent accommodaties. Hier zou een bredere compensatieregeling vanuit het Rijk kunnen voortkomen samen met cultuur en welzijn. Blijf op de hoogte en kijk voor veel gestelde sportvragen en het laatste nieuws ook op de website van de KNVB en van NOC*NSF. Voor vragen over de rol van de gemeentes richting sportverenigingen kunt u terecht op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten.

Vereniging van Sport en Gemeenten (VSG) Vereniging van Sport en Gemeenten (VSG) Kijk hier voor meer informatie.

NOC*NSF NOC*NSF Veelgestelde vragen voor - onder andere - sportclubs, zie de pagina van NOC*NSF.

Checklist coronavirus NOC*NSF Checklist coronavirus NOC*NSF De checklist coronavirus voor sportverenigingen brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt verenigingen op weg.


Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.