Veelgestelde vragen over het coronavirus en voetbal

KNVB Media
KNVB Media
woensdag, 16:15

De huidige coronacrisis heeft ook op het voetbal veel impact. - Foto: KNVB Media

Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn er een aantal veelgestelde vragen over de gevolgen voor het voetbal.

Regionale maatregelen

Op 18 september heeft het kabinet een aantal aangescherpte maatregelen aangekondigd voor zes veiligheidsregio’s (Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Hollands Midden, Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht). Deze maatregelen zijn ingegaan per 20 september 20.00 uur.

 

Gelden de aangescherpte horecamaatregelen ook voor voetbalkantines?

Ja, kantines vallen onder de richtlijnen van de horeca. De aanscherpingen gelden in de zes hierboven genoemde veiligheidsregio’s dus ook voor kantines. Dit betekent dat vanaf 00.00 uur ’s nachts er geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten in de kantines en de muziek uit gaat. Uiterlijk om 01.00 uur ’s nachts gaan de lichten in de kantines aan en moeten deze sluiten.

 

Hebben de maatregelen voor samenkomsten met meer dan 50 personen gevolgen voor de trainingen, wedstrijden en het aantal bezoekers op het sportcomplex of in de sporthal?

De begrenzing voor ‘gezelschappen’ van 50 personen geldt niet voor sportverenigingen, tenzij je voor een specifiek gezelschap van meer dan 50 personen iets organiseert op je sportpark zoals een speciale bijeenkomst of een feest. Teams kunnen dus gewoon hun trainingen en wedstrijden blijven spelen. Ook toeschouwers mogen het complex betreden, of naar binnen in de sporthal en/of kantines, ook als er dan meer dan 50 personen aanwezig zijn. Uiteraard dienen zij zich hierbij wel aan de overige maatregelen te houden zoals de onderlinge 1,5m afstand, looproutes, registratie, placering etc.  

 

Geldt de meldplicht voor samenkomsten met meer dan 50 personen in de betreffende regio’s ook voor sportverenigingen?

Ja, de meldplicht geldt ook voor sportverenigingen maar een melding is alleen nodig wanneer er een bijzonder evenement wordt georganiseerd op de sportlocatie zoals een bijeenkomst of feest. De meldplicht geldt hierbij voor elke afzonderlijke ruimte binnen en op buitensportaccommodaties waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat melden kan in een keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: 'tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie'. Melden moet uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging. De veiligheidsregio’s die het betreft zullen het meldproces zelf vormgeven. Tot duidelijk is hoe er bij de veiligheidsregio’s gemeld moet worden is het advies hierover contact op te nemen bij de gemeente.

 

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren bij mijn vereniging wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang, naar de basisschool of naar sporttraining/wedstrijd. Het kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven. Deze richtlijn is geldig in heel Nederland.

Veldvoetbal

 

Is het veilig en verantwoord om weer te gaan voetballen?

De Rijksoverheid bepaalt – na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM – wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen. Zij hebben bepaald dat contactsporten sinds 1 juli weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de ‘basisregels’, zoals het onderling 1,5 meter afstand houden. Deze eisen hebben wij middels uitvoerige protocollen vertaald naar de praktijk. De betreffende gemeente ziet er ook nog op toe dat de complexen ‘coronaproof’ zijn en blijven.

Coronaprotocollen Coronaprotocollen Bekijk de coronaprotocollen.

 

Wie is verantwoordelijk voor de 1,5m handhaving bij mijn vereniging?

In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘corona-coördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5m niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

 

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?

Bij een positieve test binnen een team tijdens de competitie, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Als spelers tijdens een wedstrijd niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon verblijven, wat in de regel zo is, dan zal de GGD teamgenoten zien als “overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

Komt een team na het bron- en contactonderzoek in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de KNVB zodat de gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.

Lees hieronder meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.

Leefregels en informatiebrieven RIVM Leefregels en informatiebrieven RIVM Lees hier alles over de leefregels van het RIVM.

 

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en / of wedstrijden?

Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

 

Hoe ga je om met spelers die terugkeren uit of woonachtig zijn in 'oranje' gebieden?

De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied 10 dagen in quarantaine dient te gaan. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Mocht een team door het quarantaineadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

Lees hieronder meer informatie van de overheid over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

Thuisquarantaine Thuisquarantaine Meer informatie over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

 

Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. het verplaatsen van wedstrijden?

 Om drukte op sportaccommodaties, in kantines en kleedkamers zo veel mogelijk te voorkomen, roepen we clubs op om wedstrijden zo veel mogelijk in overleg te spreiden. Denk hierbij aan:

 • Het verplaatsen van wedstrijden naar de vrijdagavond of zaterdagavond
 • Het verplaatsen van wedstrijden van de zaterdag naar de zondag
 • Het spelen van wedstrijden op de woensdagmiddag

Bij verzoeken van de thuisspelende club om wedstrijden te verplaatsen naar de avond op dezelfde speeldag zullen wij onze medewerking verlenen, om de druk op het sportcomplex te verlichten.

Verplaatsen van wedstrijden in datum en/of tijd veld Verplaatsen van wedstrijden in datum en/of tijd veld Lees meer over het verplaatsen van wedstrijden.

 

Wat moeten we doen als een team aangeeft niet te durven spelen in verband met het coronavirus?

In principe worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team één of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld, tenzij de GGD anders aangeeft.

Mocht een team toch aangeven niet te willen/durven spelen, neem dan eerst contact op met de tegenstander om te kijken of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een moment – binnen de gestelde termijn – waarop dat beter voelt voor het betreffende team. Mocht er geen passende oplossing worden gevonden, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

 

Moeten reservespelers en andere teamofficals ook 1,5 meter afstand van elkaar houden op de bank?

Reservespelers en teamofficials boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden buiten de instructiezone richting de hoekvlag. Alle teamofficials die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen. In verband met het beperkte aantal beschikbare plekken op de reservebank wordt een pupil van de week die plaatsneemt op de reservebank afgeraden.

 

Welke regels en richtlijnen gelden er voor kantines, clubgebouwen en terrassen?

Sportkantines, clubgebouwen en terrassen vallen onder de richtlijnen en protocollen vanuit de Koninklijke Horeca Nederland. Naast het houden van de onderlinge 1,5m afstand tussen gasten (tenzij ze uit één huishouden komen of personen t/m 17 jaar onderling) gelden hiervoor altijd de volgende verplichtingen:

 • Reserveren
 • Gezondheid checken
 • Placeren
 • Bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoer van een eventueel bron-en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:

o Volledige naam

o Datum, aankomsttijd, en placering van het bezoek

o E-mailadres

o Telefoonnummer

o Toestemming voor de verwerking en overdracht van de gegevens voor evt. bron- en contactonderzoek

Bekijk hieronder het volledige protocol van de KHN of lees hieronder meer over in het protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF.

Protocol 'Verantwoord sporten' Protocol 'Verantwoord sporten' Lees hier het protocol 'Verantwoord sporten' van het NOC*NSF.

Horeca Protocol Horeca Protocol Lees hier het Horeca Protocol.

 

 

Hoeveel personen mag ik op mijn accommodatie ontvangen?

Voor buiten geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 250 bezoekers te ontvangen zonder reservering, gezondheidscheck of placering. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten daarbij onderling 1,5 m afstand van elkaar en de sporters houden; tenzij t/m 12 jaar.

Verwacht je buiten meer dan 250 bezoekers tegelijk te ontvangen, dan is een reservering, gezondheidscheck en placering wel verplicht. Bij placering in de vorm van toewijzing van een afgebakend gebied gaat het om de beoefening van de activiteit. Bij het bekijken van sport- en spelactiviteiten bestaat placeren uit het aanwijzen van een zitplaats. Het aantal toeschouwers is exclusief sporters, kaderleden, vrijwilligers en/of officials. Deze aantallen kunnen gelden per wedstrijdlocatie, in geval er sprake is van meerdere goed aan te geven afzonderlijke speel- of wedstrijdvelden op een accommodatie. Is er sprake van meerdere groepen bezoekers, houd deze dan gescheiden van elkaar op de accommodatie en vermeng deze niet met elkaar.

Lees hieronder meer informatie in het protocol ‘verantwoord sporten’.

Protocol 'Verantwoord sporten' Protocol 'Verantwoord sporten' Lees hier het protocol 'Verantwoord sporten' van het NOC*NSF.

 

Hebben jullie tips/adviezen voor het veilig en verantwoord gebruik van kleedkamers?

Vanwege de grote onderlinge verschillen tussen clubs betreft het aantal kleedkamers, grootte van de kleedkamers en drukte op een wedstrijddag is het helaas onmogelijk één vaste richtlijn te bepalen voor alle clubs. Omdat de ene vereniging meer mogelijkheden heeft dan de ander blijven we daarom zoveel mogelijk vasthouden aan onze algemene adviezen en tips die hieronder zijn te lezen. Deze tips en adviezen kan iedere club vervolgens vertalen naar de situatie op het eigen sportcomplex. Op de bestuurderscommunity ‘Eén Tweetje’ zijn verder ook veel voorbeelden van clubs te vinden over het verantwoord gebruik van de kleed-en doucheruimtes.

Kleedkamergebruik Kleedkamergebruik Ga naar de tips en adviezen voor verantwoord gebruik van de kleedkamer en de douches. Eén Tweetje Eén Tweetje Neem een kijkje op de Community Eén Tweetje.
 

Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere voetbalactiviteiten?

Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.

Lees hieronder meer informatie vanuit de overheid over het vervoer en gebruik van mondkapjes.

Vervoer en mondkapjes Vervoer en mondkapjes Hier meer informatie.

 

Welke adviezen zijn er m.b.t. het schoonmaken van de toilet, douche- kleedruimtes en overige algemene ruimtes en gangen?

We adviseren om goede afspraken te maken met de beheerder over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie goed schoongemaakt wordt na iedere dag en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken.

 

Zijn er specifieke richtlijnen voor G-voetbal?

 

Wat doet de KNVB als verenigingen geen voorzorgsmaatregelen nemen?

We proberen zo veel mogelijk informatie en tips aan te reiken om verenigingen te helpen de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Alle informatie is gebundeld op www.knvb.nl/coronavirus. Als we signalen ontvangen dat er bij verenigingen niet (voldoende) juiste maatregelen zijn genomen, nemen we contact op met de betreffende vereniging om te overleggen waar we ze mee kunnen helpen. Het opleggen van sancties vanwege het overtreden van de wettelijke voorschriften, wordt gedaan door de instanties en (lokale) autoriteiten die daartoe bevoegd zijn.

 

Hoe kan ik de GGD bereiken in het weekend?

Iedere GGD heeft een telefoonnummer rondom infectiebestrijding wat 24-7 bereikbaar is. Dat nummer is op de website van de betreffende GGD te vinden.

Zaalvoetbal

 

Is het veilig en verantwoord om weer te gaan voetballen?

De Rijksoverheid bepaalt – na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM – wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen. Zij hebben bepaald dat contactsporten sinds 1 juli weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de ‘basisregels’, zoals het onderling 1,5 meter afstand houden. Deze eisen hebben wij middels uitvoerige protocollen vertaald naar de praktijk. De betreffende gemeente ziet er ook nog op toe dat de complexen ‘coronaproof’ zijn en blijven.

Coronaprotocollen Coronaprotocollen Bekijk de coronaprotocollen

 

Wie is verantwoordelijk voor de 1,5m handhaving bij mijn vereniging?

In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘corona-coördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5m niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

 

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?

Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden allereerst de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten, neem dan contact op met de KNVB zodat gelijk de gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.

Lees hieronder meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.

Leefregels en informatiebrieven RIVM Leefregels en informatiebrieven RIVM Lees hier alles over de leefregels van het RIVM.

 

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en / of wedstrijden?

Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

 

Hoe ga je om met spelers die terugkeren uit of woonachtig zijn in 'oranje' gebieden?

De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Mocht een team door het dringende quarantaineadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

Lees hieronder meer informatie van de overheid over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

Thuisquarantaine Thuisquarantaine Lees hier alles over wat thuisquarantaine.

 

Wat moeten we doen als een team aangeeft niet te durven spelen in verband met het coronavirus?

In principe worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team één of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld, tenzij de GGD anders aangeeft.

Mocht een team toch aangeven niet te willen/durven spelen, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

 

Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. het verplaatsen van wedstrijden?

Bij het zaalvoetbal is het niet mogelijk om wedstrijden onderling te verplaatsen i.v.m. de inhuur en beschikbaarheid van de sporthallen. Mocht je vragen hebben over het inhalen van een wedstrijd, neem dan contact op met de KNVB.

 

Hebben jullie tips/adviezen voor het veilig en verantwoord gebruik van de kleedkamers?

Vanwege de grote onderlinge verschillen tussen clubs betreft het aantal kleedkamers, grootte van de kleedkamers en drukte op een wedstrijddag is het helaas onmogelijk één vaste richtlijn te bepalen voor alle clubs. Omdat de ene vereniging meer mogelijkheden heeft dan de ander blijven we daarom zoveel mogelijk vasthouden aan onze algemene adviezen en tips die hieronder zijn te lezen. Deze tips en adviezen kan iedere club vervolgens vertalen naar de situatie op het eigen sportcomplex. Op de bestuurderscommunity ‘Eén Tweetje’ zijn verder ook veel voorbeelden van clubs te vinden over het verantwoord gebruik van de kleed-en doucheruimtes.

Kleedkamergebruik Kleedkamergebruik Ga naar de tips en adviezen voor verantwoord gebruik van de kleedkamer en de douches. Eén Tweetje Eén Tweetje Neem een kijkje op de Community Eén Tweetje.
 

Hoeveel personen mag ik op mijn accommodatie ontvangen?

Voor binnen geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 100 bezoekers te ontvangen zonder reservering, gezondheidscheck maar wel met placering. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten onderling 1,5m afstand van elkaar en de sporters houden; tenzij t/m 12 jaar.

Verwacht je binnen meer dan 100 bezoekers tegelijk te ontvangen, dan is een reservering, gezondheidscheck en placering wel verplicht. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in een afgebakende ruimte zoals vakken voor staanplaatsen. Het aantal toeschouwers is exclusief sporters, kaderleden, vrijwilligers en/of officials. Deze aantallen kunnen gelden per wedstrijdlocatie, in geval er sprake is van meerdere goed aan te geven afzonderlijke speel- of wedstrijdvelden op een accommodatie. Is er sprake van meerdere groepen bezoekers, houd deze dan gescheiden van elkaar op de accommodatie en vermeng deze niet met elkaar.

Lees hieronder meer infrmatie in het protocol ‘verantwoord sporten’.

Protocol 'Verantwoord sporten' Protocol 'Verantwoord sporten' Lees hier het protocol 'Verantwoord sporten' van het NOC*NSF.

 

Moeten reservespelers en andere teamofficials ook 1,5m afstand van elkaar houden op de bank?

Reservespelers en teamofficials boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen of een extra spelersbank naast het veld. Alle teamofficials die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om op de tribune plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen.

 

Wat doet de KNVB als verenigingen geen voorzorgsmaatregelen nemen?

We proberen zo veel mogelijk informatie en tips aan te reiken om verenigingen te helpen de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Alle informatie is gebundeld op www.knvb.nl/coronavirus. Als we signalen ontvangen dat er bij verenigingen niet (voldoende) juiste maatregelen zijn genomen, nemen we contact op met de betreffende vereniging om te overleggen waar we ze mee kunnen helpen. Het opleggen van sancties vanwege het overtreden van de wettelijke voorschriften, wordt gedaan door de instanties en (lokale) autoriteiten die daartoe bevoegd zijn.

 

Hoe kan ik de GGD bereiken in het weekend?

Iedere GGD heeft een telefoonnummer rondom infectiebestrijding wat 24-7 bereikbaar is. Dat nummer is op de website van de betreffende GGD te vinden.

 

Is het – met het oog op de hygiënemaatregelen – noodzakelijk om te wisselen van reservebank na de rust?

Nee, in verband met de hygiënemaatregelen is vanaf 9 september besloten om teams onderling niet meer te laten wisselen van reservebank. Dit betekent ook automatisch dat er niet meer wordt gewisseld van speelhelft, aangezien wissels altijd moeten plaatsvinden op de eigen speelhelft. Deze wijziging geldt alleen voor de competities waar volgens de district-spelregels zaalvoetbal wordt gespeeld. Deze wijziging is dus niet van toepassing op de landelijke ere- en eerste divisie.

Arbitrage

 

Moet de scheidsrechter handhaven op de 1,5m afstand tijdens de wedstrijd?

Nee, de scheidsrechter is niet verantwoordelijk voor handhaving op onder andere de volgende punten die niet gerelateerd zijn aan de spelregels:

 • Niet waarborgen van de 1,5m afstand
 • Naar de grond uitsnuiten van de neus
 • Naar de grond spugen
 • Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld coaches

Ga wel in overleg met de aanvoerders en/of coach van het team mocht dit herhaaldelijk voorkomen in het belang van de veiligheid.

 

Wat als ik als scheidsrechter door het coronavirus niet aan mijn minimale wedstrijdaantal kan komen?

Het kan voorkomen dat je als scheidsrechter door het coronavirus, in welke vorm dan ook, niet aan je minimaal te fluiten wedstrijden kan komen. Je kunt dan voor 15 mei een dispensatieverzoek indienen bij de afdeling arbitrage van jouw steunpunt. Aan het einde van het seizoen wordt jouw verzoek tot dispensatie in behandeling genomen. Door het nietig verklaren van het seizoen 2019/’20 geldt dat voor het verlenen van dispensatie in het seizoen 2020/’21 er ook gekeken wordt naar de evt. verleende dispensatie in 2018/’19.

 

Wat kan ik als official doen als er onvoldoende ruimte is in het kleedlokaal?

Probeer, indien mogelijk, om thuis om te kleden en bijvoorbeeld in trainingspak naar de vereniging te komen. Het kan natuurlijk voorkomen dat je een kleedlokaal moet delen met andere officials. Als dit het geval is én je kunt niet onderling 1,5m afstand houden, probeer dan in overleg met de club om een ander kleedlokaal te krijgen of probeer afspraken te maken met de overige officials over het veilig en verantwoord gebruik van de kleedkamer.

 

Moet ik als scheidsrechter in quarantaine als na de wedstrijd blijkt dat één of meerdere spelers besmet zijn met het coronavirus?

Volgens de richtlijnen van de overheid en GGD is het niet noodzakelijk om in quarantaine te gaan als na afloop blijkt dat één of meerdere spelers besmet zijn met het coronavirus. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5m van een speler en worden ze door de GGD daarom gezien als ‘overige niet nauwe contacten’. Houd uiteraard in alle gevallen je eigen gezondheidssituatie goed in de gaten en laat je bij klachten testen en blijf thuis.

 

Welke sanctie moet er worden opgelegd als een speler opzettelijk in het gezicht hoest van een andere speler of wedstrijdofficial?

Bij het opzettelijk hoesten in het gezicht van een speler wordt een rode kaart uitgedeeld. Dit gedrag hoort – zeker in deze tijd – niet thuis op het voetbalveld en hiermee loop je bewust het risico om de gezondheid van de tegenstander en wedstrijdofficial in gevaar te brengen. Als een speler tijdens het spel opzettelijk in het gezicht hoest van een andere speler of wedstrijdofficial, dan moet het spel hervat worden met een indirecte vrije schop.

 

Hoe kan ik het beste omgaan met de spelerspascontrole?

Stem tijdig af met de teammanagers/elftalleiders af hoe laat de teams starten met de warming-up. Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Alle partijen kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen. Houd bij de controle de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden:               

 • Indien het kleedlokaal groot genoeg is, dan volstaat controle in het kleedlokaal.
 • Wacht spelers op bij verlaten kleedlokaal en laat ze bij oproep naar buiten komen. (Voorkeur bij slechte weersomstandigheden)
 • Wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het veld betreden
 

Hoe kan ik het beste omgaan met onweer in coronatijd?

De richtlijnen voor staken bij onweer zijn ongewijzigd. Als de tijd tussen lichtflits en donder minder dan 10 seconden is, staak je de wedstrijd, verlaat je samen met de teams zo snel mogelijk het veld en zoek je een veilige locatie. Als je vooraf al weet dat er een kans bestaat dat er onweer op komst is, stem dit dan al voorafgaand aan de wedstrijd af met de teammanager/elftalleider van de thuisclub. Zoek samen met hem of haar naar een geschikte locatie als de kleedkamers te klein of gesloten zijn.

 

Hoe kan ik het beste omgaan met het delen van tenues en materialen?

Het advies is om zoveel mogelijk je eigen spullen te gebruiken en niet te delen met anderen. Als dit niet anders kan, zorg er dan voor dat de materialen goed worden gereinigd voordat een ander de materialen gebruikt. Zorg dus voor voldoende hygiënemiddelen. Denk aan desinfectiegel om je handen te desinfecteren of desinfectiedoekjes om eventuele vlaggen of andere materialen mee te kunnen reinigen.

 

Worden er dit jaar SO I en SO II-opleidingen aangeboden?

 

Wat doet de KNVB als verenigingen geen voorzorgsmaatregelen nemen?

We proberen zo veel mogelijk informatie en tips aan te reiken om verenigingen te helpen de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Alle informatie is gebundeld op www.knvb.nl/coronavirus. Als we signalen ontvangen dat er bij verenigingen niet (voldoende) juiste maatregelen zijn genomen, nemen we contact op met de betreffende vereniging om te overleggen waar we ze mee kunnen helpen. Het opleggen van sancties vanwege het overtreden van de wettelijke voorschriften, wordt gedaan door de instanties en (lokale) autoriteiten die daartoe bevoegd zijn.

Competities betaald voetbal

 

Wanneer starten de competities in het betaald voetbal?

De Eredivisie begint op 12/13 september. De Keuken Kampioen Divisie op 28/29/30 augustus. 

Speeldagenkalender betaald voetbal Speeldagenkalender betaald voetbal Lees meer over de nieuwe speeldagenkalender.

 

Kan bij de start van de competities in het betaald voetbal al publiek in de stadions?

Op 23 juni maakte het kabinet bekend dat vanaf 1 juli beperkt toeschouwers kunnen worden toegestaan. Dit mits de stadions coronaproof georganiseerd zijn en de bezoekers zich aan alle regels houden. Zoals de basisregels, waaronder 1,5 meter afstand van elkaar houden. Hierdoor is het mogelijk om al 20-25% van de capaciteit van de stadions in te richten voor de fans.

Basisregels overheid Basisregels overheid Lees hier de Basisregels van de overheid.

 

Waarom beginnen de competities niet eerder?

De Nederlandse regering heeft op 21 april besloten dat er tot 1 september niet mag worden gevoetbald. Later werd bepaald dat er wel mocht worden getraind door volwassenen, maar dat zij onderling 1,5 meter afstand moesten houden. Veel spelsituaties waren bij de trainingen dus niet mogelijk, laat staan dat er ook oefenwedstrijden konden worden gespeeld. Op 23 juni werden de coronamaatregelen versoepeld en kon er vanaf 1 juli weer normaal worden getraind, dus zonder onderling 1,5 meter afstand. Om op topniveau weer wedstrijdfit te worden is een trainingsperiode van 6 tot 8 weken nodig. Dan zitten we dus al op eind augustus. Op 4 en 7 september staan al interlands gepland, dus vandaar dat we uitkomen op de start van de Eredivisie op 12/13 september. De Keuken Kampioen Divisie kan wel al op 28/29/30 augustus beginnen.

Oranje - Wedstrijden Nederlands elftal

 
 

Ik heb een ticket/tickets gekocht voor Nederland – Verenigde Staten op 26 maart in het Philips stadion. Krijg ik mijn geld terug?

Op dit moment is nog onduidelijk of en wanneer de oefeninterland wordt ingehaald. Graag hadden we deze duidelijkheid gegeven, zodat we samen met jou konden toeleven naar een nieuwe wedstrijd. Omdat op dit moment nog te veel onzeker is (zowel de datum als de locatie als (eventueel vervangende) tegenstander), gaan wij over tot restitutie. We storten het volledige bedrag van jouw gekochte ticket(s) voor de interland tegen de Verenigde Staten binnen twee weken terug op de bankrekening waarmee de tickets zijn betaald. Voor de volledige uitleg van deze restitutie verwijzen we je naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden.
 

 

 

Ik heb een ticket/tickets gekocht voor Nederland – Spanje op 29 maart in de Johan Cruijff ArenA. Krijg ik mijn geld terug?

Op dit moment is nog onduidelijk of en wanneer de oefeninterland wordt ingehaald. Graag hadden we deze duidelijkheid gegeven, zodat we samen met jou konden toeleven naar een nieuwe wedstrijd. Omdat op dit moment nog te veel onzeker is (zowel de datum als de locatie als (eventueel vervangende) tegenstander), gaan wij over tot restitutie. We storten het volledige bedrag van jouw gekochte ticket(s) voor de interland tegen Spanje binnen twee weken terug op de bankrekening waarmee de tickets zijn betaald. Voor de volledige uitleg van deze restitutie verwijzen we je naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden.

 

 

Er wordt verwezen naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden. Waar kan ik deze vinden?

De KNVB standaardvoorwaarden vind je hier:
 

 

 

Ik heb een ticket/tickets gekocht voor de wedstrijd(en) van het Nederlands elftal via Sunweb, ING rentepunten of via de Johan Cruijff ArenA. Wat nu?

Zowel ING, Sunweb als de Johan Cruijff ArenA hebben bevestigd dat zij het KNVB beleid volledig volgen. Alle ticketkopers die via ING, Sunweb of de Johan Cruijff ArenA tickets hebben gekocht, krijgen via deze partijen bericht over de restitutie van de tickets.

 

Hanteren de clubs hetzelfde beleid voor de competitiewedstrijden van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie?

De oefeninterlands van het Nederlands elftal zijn op zichzelf staande eenmalige evenementen en staan los van de competitiewedstrijden. Alle clubs zullen hun fans zelf informeren over hun beleid.

 

Wanneer is de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal?

We hopen onze Oranjehelden in september tijdens de Nations League-wedstrijden weer in actie te zien. Er is echter enige onzekerheid als het gaat om de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We volgen hiervoor altijd de maatregelen van het kabinet op basis van de adviezen van het RIVM. We houden ook nauw contact met de UEFA. Zodra er meer bekend is over de wedstrijden dit najaar, zullen we dat laten weten via knvb.nl en onsoranje.nl

 

Krijg ik voorrang bij de start van de verkoop van de eerstvolgende wedstijd van het Nederlands elftal?

Nee, alleen Oranje ClubCardhouders hebben recht op een voorrangsperiode bij de start van de kaartverkoop. Wanneer er meer duidelijkheid is over de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal, dan communiceren we dit op onsoranje.nl en via de Oranje nieuwsbrief & Oranje ClubCard nieuwsbrief. Meer informatie over de ClubCard vind je hier:
Oranje ClubCard Oranje ClubCard Lees hier meer over de Oranje ClubCard.

Oranje - Wedstrijd OranjeLeeuwinnen

 

Ik heb een ticket gekocht voor Nederland (OranjeLeeuwinnen) – Estland op 14 april in Groningen. Krijg ik mijn geld terug?

De verwachting is dat dit duel later dit jaar in hetzelfde stadion zal worden ingehaald, op een nog door de UEFA bekend te maken datum en afhankelijk van de coronamaatregelen van het kabinet. Op basis van de huidige verwachting blijft/blijven jouw gekochte ticket(s) voor deze wedstrijd geldig, mits deze wedstrijd met publiek mag worden gespeeld. We verwijzen hierbij naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden, waarmee je bij de aankoop akkoord bent gegaan. We hopen je dan ook later dit jaar in Groningen te mogen begroeten, wanneer de OranjeLeeuwinnen het opnemen tegen Estland.
 

 

 

Wat als ik op de nieuwe datum van de wedstrijd Nederland – Estland niet kan?

Zodra een nieuwe datum bekend is, zullen we dit naar alle ticketkopers communiceren. Mocht je onverhoopt op de nieuwe datum verhinderd zijn, dan kun je het volledige bedrag van jouw gekochte ticket(s) terugvragen.

 

Er wordt verwezen naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden. Waar kan ik deze vinden?

De KNVB standaardvoorwaarden vind je hier:
 

 

 

Wanneer is de eerstvolgende wedstrijd van de OranjeLeeuwinnen?

We hopen onze Oranjeheldinnen in september tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden weer in actie te zien. Er is echter enige onzekerheid als het gaat om de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We volgen hiervoor altijd de maatregelen van het kabinet op basis van de adviezen van het RIVM. We houden ook nauw contact met de UEFA. Zodra er meer bekend is over de wedstrijden dit najaar, zullen we dat laten weten via knvb.nl en onsoranje.nl

 

Krijg ik voorrang bij de start van de verkoop van de eerstvolgende wedstijd van de OranjeLeeuwinnen?

Nee, alleen Oranje ClubCardhouders hebben recht op een voorrangsperiode bij de start van de kaartverkoop. Wanneer er meer duidelijkheid is over de eerstvolgende wedstrijd van de OranjeLeeuwinnen, dan communiceren we dit op onsoranje.nl en via de Oranje nieuwsbrief & Oranje ClubCard nieuwsbrief. Meer informatie over de ClubCard vind je hier:
Oranje ClubCard Oranje ClubCard Lees hier meer over de Oranje ClubCard.

Protocollen Protocollen Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er voor de verschillende doelgroepen coronaprotocollen van toepassing.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.