De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in een publieke binnenruimte, zoals een sporthal. Tijdens het sporten is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daarvoor en daarna is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wel verplicht. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid.

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Concreet gaat het om:

  • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
  • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
  • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening;
  • Begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Het handhavend lokaal gezag kan mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.