Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Horizontaal overstappen - Veelgestelde vragen

Lees hier de veelgestelde vragen omtrent het horizontaal overstappen.

Algemeen

 

Waarom is het niet mogelijk om al in het seizoen 2021/’22 horizontaal over te stappen?

De coronapandemie heeft geleid tot het wederom vroegtijdig afbreken van de competitie en de onzekerheid over het vervolg houdt vooralsnog aan. We willen het aantal wijzigingen voor komend seizoen, mede op verzoek van verenigingen, dan ook zo beperkt mogelijk houden. Het vraagt ook tijd om scenario’s (afhankelijk van het aantal overstappers per klasse) te kunnen uitwerken en wanneer nodig de consequenties hiervan te bespreken met verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan de impact wanneer bijvoorbeeld poules uit 16 teams gaan bestaan of wanneer de samenstelling van de poules er anders komt uit te zien dan andere jaren. We willen dit vroegtijdig en zorgvuldig bespreken met de clubs en niet overhaast voorleggen voor komend seizoen.

 

Wat als het aantal teams in een klasse toeneemt als gevolg van horizontaal overstappen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een toenemend aantal teams op te vangen:

  • De poulegrootte (regulier 14) kan worden aangepast tot een minimum van 12 teams en een maximum van 16 teams per poule. Hierbij is het streven om de poulegrootte binnen een klasse zo veel mogelijk gelijk te laten zijn.
  • Het aantal poules kan worden uitgebreid.
 

Wat gebeurt er met de open plaatsen als gevolg van horizontaal overstappen?

  • Open plaatsen ten gevolge van horizontaal overstappen worden in principe niet opgevuld, tenzij het bestuur amateurvoetbal daartoe aanleiding ziet.
  • Open plaatsen door een andere reden dan horizontaal overstappen (bijvoorbeeld een fusie van verenigingen) worden wel opgevuld.
 

Wat als het aantal teams in een klasse afneemt als gevolg van horizontaal overstappen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een afnemend aantal teams op te vangen:

  • De poulegrootte (regulier 14) kan worden aangepast tot een minimum van 12 teams en een maximum van 16 teams per poule. Hierbij is het streven om de poulegrootte binnen een klasse zo veel mogelijk gelijk te laten zijn.
  • Het aantal poules kan worden aangepast.
 

Hoe zit het met de huidige promotie-/degradatieregelingen?

De promotie/degradatieregelingen blijven in principe ongewijzigd voor wat betreft het aantal rechtstreekse promotieplaatsen, periodekampioenen, degradanten en herkansers per poule. Wel kan het gevolg zijn dat er op termijn minder of meer promotieplaatsen via de nacompetitie te vergeven zijn.

 

Wat als een vereniging met een standaardteam horizontaal wenst over te stappen naar een speeldag waarop al een standaardteam van de vereniging is ingedeeld?

In dat geval zal er na moment van overstappen nog slechts 1 standaardteam (het hoogst uitkomende team) wordt ingedeeld. Het laagst uitkomende standaardteam zal niet worden ingedeeld tenzij de betreffende vereniging verzoekt ook dit team horizontaal te laten overstappen. In dat geval wordt het laagst uitkomende standaardteam met inachtneming van dit besluit ingedeeld op de andere speeldag.

 

Is het mogelijk met terugwerkende kracht horizontaal over te stappen

Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht horizontaal over te stappen. Het is een mogelijkheid die we voor het eerst aanbieden per seizoen 2022/’23 en plaatsvindt op basis van sportieve prestaties die in het seizoen 2021/’22 worden geleverd.

 

Waarom is het niet mogelijk over te stappen met een team dat uitkomt in de hoofdklasse of hoger?

Verenigingen waarvan het standaardteam uitkomt in de hoofdklasse of hoger hebben niet de mogelijkheid om met het betreffende standaardteam horizontaal over te stappen. Achterliggende gedachte is dat op deze niveaus het aantal teams per speeldag al beperkt is, dusdanig dat er nu sprake is van 1 of 2 poules per niveau. Als meerdere standaardteams de horizontale overstap maken, kan de competitieopzet en -kwaliteit niet worden gewaarborgd. In de brede aanpak van de piramide wordt bekeken op welke wijze deze niveaus in de toekomst het beste georganiseerd kunnen worden.

 

Waarom is horizontaal overstappen alleen mogelijk voor standaardelftallen en niet voor reserveteams?

De mogelijkheid tot horizontaal overstappen voor standaardelftallen is een eerste stap. Mede op basis van de ervaringen die worden opgedaan krijgen de reserveteams in de toekomst deze mogelijkheid misschien ook.

 

Waarom moet al op 1 oktober, en later op 1 september, worden aangegeven dat een vereniging horizontaal wil overstappen?

We willen enerzijds voorkomen dat verenigingen keuzes gaan maken op basis van sportieve prestaties in de competitie. Het is bij een belangrijk stap als het (definitief) wisselen van speeldag cruciaal dat het een fundamentele en beleidsmatige keuze is gericht op de toekomst van de club. We vinden het daarom van belang om voor aanvang van het seizoen te weten welke verenigingen in het opvolgende seizoen gaan overstappen. We kunnen dan ook voor aanvang van de start van de competitie de promotie/degradatieregeling bekend maken op basis van het aantal teams dat gaat overstappen. Het vraagt daarnaast ook tijd om scenario’s (afhankelijk van het aantal overstappers per klasse) te kunnen uitwerken en als nodig de consequenties hiervan te bespreken met verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan de impact wanneer bijvoorbeeld poules uit 16 teams gaan bestaan of wanneer de samenstelling van de poules er anders komt uit te zien dan andere jaren. We willen dit vroegtijdig en zorgvuldig bespreken met de clubs.

 

Mag een speler die is uitgekomen in een (na-)competitiewedstrijd en/of bekerwedstrijd die behoort tot categorie A zaterdagvoetbal later in dat seizoen nog uitkomen in een (na-)competitiewedstrijd en/of bekerwedstrijd die behoort tot de categorie A zondagvoetbal?

Alleen een speler die geboren is in 1999 of later heeft de mogelijkheid om, nadat hij/zij is uitgekomen in categorie A op zaterdag, daarna nog uit te komen in categorie A op zondag. Spelers die geboren zijn in 1998 of eerder hebben deze mogelijkheid niet. In verband met de mogelijkheid tot horizontaal overstappen wordt wel gewerkt aan een voorstel om de inzet van spelers te verruimen. Deze eventuele verruiming is echter op zijn vroegst pas van toepassing in het seizoen 2022/’23.