Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Jos Bartels

Bekijk hier zijn persoonlijke gegevens en motivatie.

  • Geboortedatum: 24-10-1952
  • Woonplaats: Maastricht
  • Lid van vereniging: ZVVM/Campus
  • Beroep: Fiscaal jurist en administratieadviseur

  • Functie: Directeur/eigenaar

  • Organisatie: Sinds 1999 in eigen onderneming Campus Service- en Adviesbureau, daarvoor 20 jaar werkzaam in de bankwereld op directieniveau

  • Huidige (vrijwilligers)functies in het voetbal: Voorzitter van ZVVM/CAMPUS sinds 1993, voorzitter Stichting Futsal Limburg sinds 2014, lid van de ledenraad KNVB sinds 2016, lid Klankbordgroep Governance van de KNVB ledenraad sinds 2017.

  • Voormalige (vrijwilligers)functies in het voetbal: Jeugdleider RKVVL (1975 - 1982), penningmeester ZVV Drei Keuninge (Europees Kampioen 1986) (1982-1989), penningmeester Stichting Bevordering Zaalvoetbal Maastricht (1985-1989), bestuurslid KNVB district Zuid II KNVB (2011-2013), lid KNVB districtscollege Zuid II (2014-2015), voorzitter KNVB Districtscollege  Zuid II (2015)

  • Nevenfuncties: Directeur Beleggingsmaatschappij Forum Maastricht BV, directeur pensioenbeheerder Cellae Maastricht BV, financieel adviseur woningbouwvereniging, financieel adviseur gemeenteraadsfractie, diverse malen lokaal penningmeester bij landelijke inzamelingsacties voor goede doelen

Waarom ben jij het nieuwe ledenraadslid?

Ik wil mijn kennis en ervaring beschikbaar stellen aan het voetbal, aan spelers, bestuurders en verenigingen, daar goed naar luisteren en er zo mogelijk wat mee doen.

Motivatie om ledenraadslid te worden

De problemen van deze tijd waar het voetbal en de voetbalverenigingen mee geconfronteerd worden, verdienen aandacht van de KNVB en moeten hun plaats hebben in het beleid dat de KNVB voor nu en voor de toekomst voert.

Er is geen toekomst zonder een stevig fundament nu. Regionale verschillen en aandachtspunten moeten daarbij een eerlijke plaats hebben. Met mijn ervaring in de voetbalwereld denk ik daar een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren. Met name de ervaringen van de afgelopen drie jaren in het nieuwe bestuursorgaan wil ik niet verloren laten gaan.

Motivatie kieskring

Ik ben er geboren en getogen, ik woon en werk er, ik heb er jarenlange bestuurservaring in het voetbal opgebouwd en ken veel van de problemen, (on)mogelijkheden en wensen van die kieskring. Wat ik zelf niet voldoende weet probeer ik op te pikken in de regionale voetbalbijeenkomsten, waar ik vooral probeer te luisteren. Ik spreek de taal van de mensen en de regio en sta er middenin.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?

In de eerste plaats kan en wil ik helpen om het voetbal, de verenigingen en de leden verder en vooruit helpen voor zover dat binnen mijn mogelijkheden als ledenraadslid ligt. Ik ken daarvoor inmiddels de weg wel binnen de KNVB en haar structuren. Ik sta open voor informatie die daartoe behulpzaam kan zijn. Voor mij staan de verenigingen voorop, want hun belang is veelal ook het belang van de KNVB.

In de afgelopen periode heb ik daarom extra gelet op een gezond financieel beleid bij de KNVB, zodat we niet weer in de problemen komen waardoor ook verenigingen de rekening gepresenteerd krijgen. Samen met andere collega's hebben we ervoor gekozen dat jaarlijkse overschotten zoveel mogelijk terugvloeien naar de vereniging.

Eenmaal in de vorm van een contributiekorting en voorts door aanvullend beleid dat rechtstreeks en laagdrempelig aan de verenigingen ten goede moet komen. Ik heb eraan proberen bij te dragen dat op zich zelf goede en ambitieuze plannen in elk geval gedoseerd en in een tempo dat door alle verenigingen ook geïmplementeerd kan worden.

De komende periode wil ik me er ook voor inzetten dat de verenigingsdemocratie binnen de KNVB weer meer geregelde handen en voeten krijgt, omdat ik van mening ben dat de laatste reorganisaties op dat punt toch wel erg doorgeschoten zijn. Betrokkenheid mag je vragen maar moet je ook verdienen. Hoe dan ook: ik probeer tussen de voetballers in de breedste zin van het woord in te blijven staan en met mijn inzet voor hun iets te betekenen. Ik wil daar in elk geval voor gaan.

Laatste nieuws