Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Wicher Schreuders

Bekijk hier zijn persoonlijke gegevens en motivatie.

  • Geboortedatum: 07-11-1955
  • Woonplaats: Delft
  • Lid van vereniging: DHC
  • Beroep: Interim Director / Assistant Director; Erasmus Mundus Coordinator

  • Organisatie: Erasmus Universiteit Rotterdam / EMLE Consortium (10 partners wereldwijd)

  • Huidige (vrijwilligers)functies in het voetbal: Lid Ledenraad KNVB, Lid Bestuur DHC, Lid Jeugdcommissie DHC

  • Voormalige (vrijwilligers)functies in het voetbal: Voorzitter/secretaris Jeugdcommissie DHC (vanaf 1978-1986; daarna nog vele perioden), Lid jeugdcommissie Delftse voetbalclubs (1982-1987), Bestuurslid DHC (1983-2002, 2007-2008, 2012-2013, 2015-heden; waarvan Voorzitter DHC 1989-2002; waarnemend/2e voorzitter DHC 2007-2008 en 2012-2013), lid Commissie Voetbalontwikkeling van de KNVB afd. 's-Gravenhage (1989-1996), Voorzitter Commissie Brasserskade, samenwerkingsverband sportpark Brasserskade te Delft (1991-2002), Lid Reglementscommissie KNVB (1996-2013), daarmee Adviserend Lid van de AVAV, AVBV en Bondsvergadering, Voorzitter Sectie Voetbal Sportraad Delft (1997-2015) , lid Werkgroep Competitieopzet Amateurvoetbal KNVB (1997-1998), lid Werkgroep Topklasse KNVB (1998-2000), Voorzitter Groep van Zes, voorloper COH (1998-2001), Netwerkspecialist Ondersteuning Clubbesturen KNVB West 2 (2003-2014), Bestuurslid COH (2013-2014), Lid Werkgroep THB, van CVT-COH-BAV (2013-2014), Lid Verenigingsraad KNVB (2014-2015), Representatie DHC in vergaderingen (o.a. KNVB, COH) en bij thuis/uitwedstrijden, Elftalleider diverse DHC-teams (gedurende vele jaren)

  • Nevenfuncties: Lid Executive Board van ProDeJIP (International Association for the Promotion and Development of Joint International Programmes) (2013-heden); momenteel Acting President (sinds begin 2018), Voorzitter Sportraad Delft (2014-heden), 2e voorzitter Sportraad Delft (2008-2014), Bestuurslid Vereniging Vrienden van Museum Het Prinsenhof (2005-2008), Bestuurslid Vereniging voor Institutionele en Politieke Economie, VIPE (1999-2015)

Waarom ben jij het nieuwe ledenraadslid?

Ik ben ervan overtuigd dat een constructief-kritisch geluid - zoals ik al vele jaren en met name ook de afgelopen jaren als lid van de Ledenraad heb laten horen - nog steeds heel hard nodig is binnen de Ledenraad, waarbij goed geluisterd wordt naar de clubs in het land en het belang van het totale amateurvoetbal voorop staat.

Motivatie om ledenraadslid te worden

Ik wil Ledenraadslid blijven - en dus herkozen worden - omdat ik in de afgelopen jaren als lid van de Ledenraad (maar ook al eerder) heb aangetoond met een constructief-kritische opstelling te kunnen optreden in het belang van de clubs. Zie verderop onder de kop 'Waarom moeten mensen op jou stemmen?' Geen 'moeten' overigens, maar ik zou het wel leuk vinden als men mijn inbreng van de afgelopen jaren honoreert met een herverkiezing. Dat is volgens mij zeer zeker ook een steun voor het constructief-kritische geluid in Zeist.

Ik was immers in de afgelopen jaren - zowel in de Ledenraad als ook in de Bondsvergadering - steeds kritisch en in vele gevallen een van de zeer weinige tegenstemmers. Maar ik was en ben ook altijd constructief. Na het signaleren van problemen moet je ook meedenken over de mogelijke oplossingen. En dat wil ik graag nog een periode blijven doen. In het belang van het totale amateurvoetbal.

Motivatie kieskring

Mijn binding met Kieskring 23 is gekoppeld aan mijn jarenlange inzet (zie het overzicht van mijn huidige en eerdere functies): beginnend bij DHC, maar ook voor alle voetbalclubs in Delft en die in de omliggende gemeenten. Zie ook mijn activiteiten in de voormalige afdeling Den Haag en district West 2. Als vertegenwoordiger van DHC en actief deelnemer aan het debat in allerlei KNVB-vergaderingen sinds 1983, ben ik een bekend gezicht in de wijde omgeving. Hetzelfde geldt voor de inbreng mijnerzijds in de Sectie Voetbal (Delft), de Sportraad Delft, FeVoWest (Westland) en het COH. Als vertegenwoordiger bij thuis- en uitwedstrijden van diverse DHC-elftallen, als mede-verantwoordelijke voor de ontvangst voor de jeugd op zaterdag en bij het 1e en 2e op zondag, heb ik veel contact met mensen van andere clubs en ook met scheidsrechters. Ik hecht veel belang aan een nette ontvangst, goed en sportief gedrag en aan die contacten, ook met scheidsrechters. Daarbij kom ik geregeld bij allerlei clubs over de vloer (bij wedstrijden of andere gelegenheden), waarbij ik dan graag hoor wat er bij die clubs leeft. 'Hiertoe heb ik zeer regelmatig overleg met de Ambassadeurs en de Verenigingsadviseurs die ook namens de KNVB actief zijn in West 2 en met name ook in deze Kieskring.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?

De clubs en leden 'moeten' niet op mij stemmen, maar ik zou het wel leuk vinden als men mijn inbreng van de afgelopen jaren honoreert met een herverkiezing. Dat is volgens mij zeer zeker ook een steun voor het constructief-kritische geluid in Zeist.

Het is al te makkelijk om altijd en overal de KNVB de schuld van te geven, want 'de KNVB' wordt grotendeels gevormd door de clubs zelf, die in ieder geval bij verkiezingen zoals deze hun geluid kunnen laten horen door het uitbrengen van een stem. Bovendien: 'de KNVB' bestaat uit verschillende organen en vele verschillende personen. Ik sta in 'het Zeister bos' zonder twijfel bekend als een lastig Ledenraadslid, maar ik zelf noem het constructief-kritisch.

Bij  belangrijke beslispunten - zoals omtrent de Voetbalpramide, de wel/niet/beperking deelname van BVO beloftenteams, de licentie-eisen voor amateurclubs waaronder ook de spelerscontracten in het AV, de inkrimping van drie naar twee Hoofdklassen (per speeldag), de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen bij de jeugd, e.d., was ik steeds kritisch en in vele gevallen één van de zeer weinige tegenstemmers. Maar ik dacht en denk ook mee over oplossingen en alternatieven. Ik was en ben in West 2 ook actief bij het vinden van oplossingen voor de competitieopbouw in de standaardcompetitie zaterdag/zondag/weekendvoetbal. Vele van genoemde onderwerpen lopen nog door, maar andere/nieuwe onderwerpen spelen ook een rol, zoals de 'governance'-structuur van de KNVB en de samenwerking AV/BV, terwijl helaas ook de communicatie tussen 'Zeist' en de clubs (de basis van de KNVB) nog steeds onvoldoende is en nog flink aan gewerkt moet worden. In de afgelopen maanden was ik lid van een werkgroep binnen de Ledenraad die nu met een notitie met voorstellen ter verbetering hiervan komt. Er moet immers sprake zijn van een goede wisselwerking tussen de basis en 'Zeist'. Daar blijf ik graag nog een periode een rol in spelen. En daarom zouden de clubs en leden op mij 'moeten' stemmen.

Ik vind dat een kritisch geluid in de Ledenraad nodig was en is, dus zeker niet verloren mag gaan. Daarnaast is kennis van het verleden en jarenlange ervaring in deze een groot voordeel, maar uiteraard wel met welwillendheid richting vernieuwingen, als die verbeteringen en nieuwe kansen bieden. Een constructief-kritisch geluid richting Bestuur/Directie in Zeist is zeer gewenst en kan de KNVB alleen maar sterker maken. In het belang van de clubs en van het amateurvoebtal. Dat geluid wil ik voort zetten.

West 2 heeft soms ook zijn eigen aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld de problematiek in de grote stenden en ook in de competitieopbouw in de standaardcompetitie, maar ook daar moet in oplossingen worden gedacht (zaterdag/zondag/weekendvoetbal). Dat geluid vanuit West 2 wil ik ook in de komende periode nog laten horen, maar altijd in een afweging met de belangen van het totale amateurvoebtal.

Laatste nieuws