Procedure na gele of rode kaart

De tuchtcommissie en de commissie van beroep vormen de rechtsprekende macht binnen de KNVB. Alleen deze organen zijn reglementair bevoegd om straffen op te leggen. Beide zijn onafhankelijke commissies, waarvan de leden (vrijwilligers) worden gekozen door de districtsvergadering (regio-afgevaardigden).

De tuchtcommissie legt straffen op en stelt de betrokkene én zijn verenigingsbestuur schriftelijk in kennis van de uitspraak en de ingangsdatum van de opgelegde straf. Ook wordt er van de opgelegde straffen melding gemaakt in de Officiële Mededelingen (OM).

Beroepsmogelijkheid


Als iemand het niet eens is met de uitspraak van de tuchtcommissie, bestaat in vrijwel alle gevallen de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan. Het verzoek hiertoe, dat is omkleed met redenen, dient te worden ondertekend door de betrokkene (appellant) zelf. Dit verzoek moet bovendien binnen zes werkdagen na verzending van de uitspraak in het bezit zijn van het districtskantoor. 

Door het instellen van beroep wordt de tenuitvoerlegging van de straf niet opgeschort. Ook dient de betrokkene een waarborgsom te voldoen, alvorens de zaak in behandeling wordt genomen door de commissie van beroep. 

Er is geen verweer of beroep mogelijk tegen de registratie door de tuchtcommissie van waarschuwingen en daaruit voortvloeiende uitsluitingen naar aanleiding van deze waarschuwingen.

Verschil schorsing en uitsluiting

Als een speler is uitgesloten van deelname aan wedstrijden wordt in de volksmond meestal de term ‘schorsen’ gebruikt. Er is echter een wezenlijk verschil tussen een uitsluiting en een schorsing. Iemand die geschorst is, mag niet deelnemen aan wedstrijden of trainingen en géén functie bekleden bij de vereniging of de KNVB. Daarnaast mag deze persoon geen voetbalwedstrijd bijwonen (accommodatieverbod zowel veld- als zaalvoetbal).

In geval van een uitsluiting mag de speler niet deelnemen aan wedstrijden voor een bepaalde duur of voor een aantal wedstrijden. Dit houdt in dat de betrokkene voor geen enkel team mag uitkomen; hij is dus niet speelgerechtigd. Dit geldt tot en met de dag waarop het team waarin de speler in kwestie de straf heeft 'opgelopen' het betreffende aantal bindende wedstrijden heeft gespeeld.

Kosten tuchtzaak

De financiële consequenties van tuchtzaken zijn onder te verdelen in administratiekosten en boetes. Periodiek ontvangen alle verenigingen een lijst waarop alle strafzaken vermeld staan inclusief de daaraan verbonden kosten.

Kijk voor meer informatie over schorsingen en uitsluitingen ook in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.